hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Chemica Acta, Vol. 23 No. 1-2, 1951.


Croatica Chemica Acta,Vol. 23 No. 1-2
Datum izdavanja: rujna 1951.

Objavljen na Hrčku: 27. 4. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Table of Contents hrvatskipdf 1 MB
Kazalo  
Impressum and Instructions to authors hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Conclusion hrvatskipdf 911 KB
Ostalo  
Ads hrvatskipdf 4 MB
Ostalo  
Cover Page hrvatskipdf 311 KB
Ostalo  
Stanko Miholić - povodom 60-godišnjice života hrvatskipdf 4 MB
B. Težak, K. Balenović
Uvodnik
 
Synthesis of the Homologue of L-Leucine (Synthesis of-β-Amino-D-methyl-caproic Acid) (str.1-5) engleskipdf 5 MB
K. Balenović, D. Brovet-Keglević
Izvorni znanstveni članak
 
Studije o klorofilu. Il Gašenje fluorescencije klorofila (str.6-13) hrvatskipdf 9 MB
T. Vrbaški
Izvorni znanstveni članak
 
Elektroda srebro-srebrni iodid (str.14-21) hrvatskipdf 10 MB
M. Mirnik, B. Težak
Izvorni znanstveni članak
 
Uber die Variierung der Magnetischen Eigenschaften des γ-Fe2O3 (str.22-29) njemačkipdf 10 MB
E. Herrmann
Izvorni znanstveni članak
 
Metorika kod precipitacije iz koncentriranih elektrolitnih otopina. I. Efekt uni- i bi-valentnih kationa sulfatne komponente na peptizaciju barium-sulfata sa suviškom barium-chlorida (str.30-42) hrvatskipdf 15 MB
B. Težak
Izvorni znanstveni članak
 
Metorika taložnih procesa IV. Utjecaj aktiviteta taložnih jona, koncentracije neutralnog elektrolita i brzine miješanja na stvaranje taloga srebrnog jodida (str.44-58) hrvatskipdf 19 MB
M. Mirnik, B. Težak
Izvorni znanstveni članak
 
Metorika taložnih procesa. V. Pozitivno stabilno područje precipitacionog sistema srebrni nitrat-natrijev jodid (str.59-63) hrvatskipdf 4 MB
M. Mirnik, B. Težak
Izvorni znanstveni članak
 
Perkutana difuzija ugljičnog dioksida iz akratoterme Smarjeških Toplica (str.64-72) hrvatskipdf 12 MB
A. Režek
Izvorni znanstveni članak
 
Dien-Synthese des 2-Methyl-1,4-naphthochinons (Vitamins K3) (str.73-76) njemačkipdf 3 MB
M. R. Grdinić, V. K. Jugović
Izvorni znanstveni članak
 
Nova sinteza pirolicidina (1-aza-biciklo-[3,3,0]-oktana) (str.77-79) hrvatskipdf 3 MB
R. Seiwerth
Izvorni znanstveni članak
 
Bilješka o oksidaciji di-(2-hidroksi-1-naftil)-metana s olovnim tetraacetatom (str.80-81) hrvatskipdf 2 MB
K. Šestanj
Kratko priopćenje
 
Istraživanja dekantacije »crvenog mulja« drniškog boksita (str.82-103) hrvatskipdf 30 MB
E. Herrmann, I. Dvornik, O. Korelić, V. Matković
Stručni rad
 
Dobivanje formaldehida oksidacijom metana (str.104-118) hrvatskipdf 17 MB
P. Luetić, I. Brihta
Stručni rad
 
Referati (str.X1-X32) hrvatskipdf 39 MB
Ostalo  
Book Reviews (str.X34-X35) hrvatskipdf 5 MB
S. Miholić, M. Mirnik
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obituary - Nikola Pšenica (str.X35-X36) hrvatskipdf 4 MB
S. Miholić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Glavna godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva za godinu 1951. (str.X36-X57) hrvatskipdf 40 MB
Ostalo  
IUPAC - preporuke (str.X58-X65) hrvatskipdf 6 MB
Ostalo  
Posjeta: 1.016 *