hrcak mascot   Srce   HID

Povijesni prilozi, Vol. 39 No. 59, 2020.


Povijesni prilozi,Vol. 39 No. 59
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 11. 1. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Nos tuis supplicationibus inclinati: Pope Innocent IV and the Decline of Delegated Jurisdiction in Hungary in the Mid-13th Century (str.7-29) engleskipdf 309 KB
Nos tuis supplicationibus inclinati: papa Inocent IV. i pad delegirane jurisdikcije u Ugarskoj sredinom 13. stoljeća (str.30-30)  
Gábor Barabás
Izvorni znanstveni članak
 
Najstariji sačuvani sveščić srednjovjekovnih zapisnika komunalnih vijeća grada Trogira: pitanje datacije i kronologije (str.31-64) hrvatskipdf 374 KB
The Oldest Surviving Volume of Medieval Trogir’s Council Proceedings: The Question of Dating and Chronology (str.65-65)  
Tomislav Popić, Ante Bećir
Izvorni znanstveni članak
 
Socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika: primjer posjeda obitelji Mençe u burgusu na prijelazu 13. u 14. stoljeće (str.68-121) hrvatskipdf 3 MB
Social Topography of medieval Dubrovnik: The Estates of the Mençe family in Dubrovnik during the 13th and Early 14th Centuries (str.122-122)  
Irena Benyovsky Latin, Ivana Haničar Buljan
Izvorni znanstveni članak
 
The Expulsion of Germans from the Chapter of Zagreb in 1458 (str.123-140) engleskipdf 229 KB
Izgon Nijemaca iz Zagrebačkog kaptola 1458. godine (str.141-141)  
Tomislav Matić
Izvorni znanstveni članak
 
Rukopis Nikše Ragnine kao izvor podataka o proračunu Dubrovačke Republike u 16. stoljeću (str.143-162) hrvatskipdf 438 KB
Nikša Ragnina’s Manuscript as a Source of Information on the Budget of the Dubrovnik Republic in the 16th century (str.163-163)  
Rina Kralj-Brassard, Nella Lonza
Izvorni znanstveni članak
 
Novija historiografija o grkokatoličkoj Marčanskoj (Svidničkoj/Platejskoj) biskupiji i crkvenoj uniji u Hrvatskoj (str.165-200) hrvatskipdf 384 KB
Recent Historiography on the Greek Catholic Diocese of Marčanska (Svidnička / Platejska) and the Church Union in Croatia (str.201-201)  
Zlatko Kudelić
Prethodno priopćenje
 
Rat Svete lige, gospodarska kriza i njezine posljedice: Köse Halil-paša i fiskalna transformacija u osmanskoj Bosni 1699. – 1702. (str.203-227) hrvatskipdf 312 KB
The War of the Holy League, Economic Crisis, and its Aftermath: Köse Halil Pasha and the Fiscal Transformation in Ottoman Bosnia, c. 1699-1702 (str.228-228)  
Fahd Kasumović
Izvorni znanstveni članak
 
Splićani – Croati a cavallo u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću (str.229-248) hrvatskipdf 350 KB
Spalatans as Croati a cavallo in the Venetian Trans-Adriatic Land Army during the 18th Century (str.249-249)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Die Muslime im slowenischen Raum bis zum Zusammenbruch der Habsburgermonarchie unter besonderer Berücksichtigung ihrer Bekehrung zum Christentum in der Frühen Neuzeit (str.251-272) njemačkipdf 1004 KB
Muslimani na slovenskom prostoru do raspada Habsburške Monarhije uz poseban osvrt na njihovo pokrštavanje u ranom novom vijeku (str.273-273) hrvatskipdf 1004 KB
Boris Golec
Izvorni znanstveni članak
 
Wolfgang Behringer, Eric-Oliver Mader, Justus Nipperdey, ur., Konversionen zum Katholizismus in der Frühen Neuzeit. Europäische und globale Perspektiven, Berlin: Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2019, 304 stranice (str.277-281) hrvatskipdf 103 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uslu, Troy and the Turks: Heritage and Identity in the Late Ottoman Empire, 1870-1915, Amsterdam: Amsterdam University Press B.V., 2017, 219 stranica (str.281-285) hrvatskipdf 100 KB
Amer Maslo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 37 (2019), 307 stranica (str.285-288) hrvatskipdf 94 KB
Matea Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest 19 (2019), 423 stranice (str.288-291) hrvatskipdf 94 KB
Tomislav Smolčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historijski zbornik 72 (2019), br. 1, 265 stranica; Historijski zbornik 72 (2019), br. 2, 514 stranica (str.291-294) hrvatskipdf 92 KB
Ante Matuško
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Akademik Tomislav Raukar (Stari Grad na Hvaru, 29. prosinca 1933. – Zagreb, 2. srpnja 2020.) (str.297-301) hrvatskipdf 86 KB
Marija Karbić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
János Mihály Bak (Budimpešta, 25. travnja 1929. – Budimpešta, 18. lipnja 2020.), medievist, sveučilišni profesor, disident (str.302-309) hrvatskipdf 112 KB
Ivan Jurković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 2.962 *