hrcak mascot   Srce   HID

Sveta Cecilija : časopis za sakralnu glazbu,Vol. 56 No. 3
Datum izdavanja: listopada 1986.

Objavljen na Hrčku: 18. 1. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj hrvatskipdf 222 KB
Uredništ vo
Kazalo
 
Prilog: Blagoslovljena ova zemlja (Riječi: A. Jakšić i B. Gabrić) (str.1-2) hrvatskipdf 388 KB
Milan Asić
Ostalo
 
Prilog: Već žarko sunce zalazi (himan) (str.3-4) hrvatskipdf 387 KB
K. Bućar
Ostalo
 
Prilog: Hrvatska pučka misa u čast Majke Božje Koljnofske (str.5-6) hrvatskipdf 427 KB
Miroslav Vuk
Ostalo
 
Prilog: Minijature (str.7-8) hrvatskipdf 354 KB
Anđelko Klobučar
Ostalo
 
Zlatna harfa '86 (str.49-49) hrvatskipdf 329 KB
Uredništ vo
Uvodnik
 
Članci: Međimurski orguljaši: Ivan Kozjak (str.50-51) hrvatskipdf 596 KB
Miroslav Vuk
Stručni rad
 
Iz glazbene prošlosti: Jeka s hercegovačkog krša: Neki hercegovački glazbenici iz 19. i s početka 20. stoljeća (str.52-53) hrvatskipdf 554 KB
Zdenka Miletić
Stručni rad
 
Iz glazbene prošlosti: Crkvno-glazbena djelatnost Stanislava Prepreka u petrovaradinskoj župi sv. Roka (str.54-55) hrvatskipdf 649 KB
Đuro Rajković
Stručni rad
 
Muzikologija: Ivan Bošković o Ivanu Mani Jarnoviću (str.56-57) hrvatskipdf 653 KB
Petar Zdravko Blajić
Stručni rad
 
Obljetnice: Ivan Bošković u povodu 50-obljetnice života (str.58-58) hrvatskipdf 351 KB
Nikša Njirić
Crtice
 
In memoriam: Marijan Mihelčić (str.59-59) hrvatskipdf 338 KB
Ljubomir Galetić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam: Milan Asić (str.59-60) hrvatskipdf 583 KB
Bela Gabrić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Iz rada Instituta za crkvenu glazbu: Izvještaj s tečaja za crkvene glazbenike (str.61-62) hrvatskipdf 639 KB
AK S
Vijest
 
Iz rada Instituta za crkvenu glazbu: Svečana podjela diploma (str.62-63) hrvatskipdf 536 KB
Josip Korpar
Vijest
 
Iz naših župa: "Splitski vokalni oktet" u Rimu; Koncert u čast 25. obljetnice biskupskog posvećenja msgr. Ivana Gugića, kotorskog biskupa (str.63-64) hrvatskipdf 520 KB
Lucija Franić
Vijest
 
Iz naših župa: Ante Lozuk novi maestro gregorijanskog korala; "Zlatna harfa" u Kočerinu (str.64-65) hrvatskipdf 610 KB
N. L.
Vijest
 
Iz naših župa: Ulice: Zlatna harfa '86 (str.65-65) hrvatskipdf 379 KB
Zagrep čanka
Vijest
 
Iz naših župa: U Božjoj Crkvi sabranoj kod sv. Ante u Beogradu (13. lipnja1986.) (str.65-66) hrvatskipdf 635 KB
Audi tor
Vijest
 
Iz naših župa: Svečanost uz kolaudaciju novih orgulja u Crkvi sv. Petra u Dubrovniku (str.66-66) hrvatskipdf 384 KB
Lucija Franić
Vijest
 
Iz naših župa: Subotica: Koncert Katedralnog zbora "Albe Vidaković" (str.67-68) hrvatskipdf 629 KB
Bela Gabrić
Vijest
 
Iz naših župa: Dvije Marijine proslave uz nastup "Katedralnih madrigalista" iz Dubrovnika (str.68-68) hrvatskipdf 364 KB
Lucija Franić
Vijest
 
Iz naših župa: Glazba na vjerskoj tribini u crkvi svetoga Frane u Splitu kroz akad. god. 1985./86. (str.68-69) hrvatskipdf 651 KB
Petar Zdravko Blajić
Vijest
 
Iz naših župa: Koncert Marine Jajić u Splitu (str.69-69) hrvatskipdf 416 KB
Petar Zdravko Blajić
Vijest
 
Iz naših župa: Djelatnost i rad Collegiuma Pro Musica Sacra u školskoj godini 1985/86. (str.70-70) hrvatskipdf 395 KB
L j.
Vijest
 
Glazbeni događaji: Raritet Zbirke muzikalija Algarottiudina u Hrvatsko Glazbenom Zavodu u Zagrebu (str.70-71) hrvatskipdf 624 KB
Rajka Dobronić-Mazzoni
Vijest
 
Glazbeni događaji: Lirski ugođaj na violinskom recitalu Tatjane Olujić (str.71-71) hrvatskipdf 358 KB
Miloš Lalošević
Vijest
 
Vijesti iz inozemstva: Otkriveno nepoznato orguljsko djelo F. Liszta; Međunarodni kongres o Palestrini (str.71-71) hrvatskipdf 358 KB
M. M.
Vijest
 
Posjeta: 885 *