hrcak mascot   Srce   HID

Nafta i Plin, Vol. 40 No. 166, 2020.


Nafta i Plin,Vol. 40 No. 166
Datum izdavanja: siječnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 14. 1. 2021.
Sadržaj Puni tekst
COVID-19, recesija i tržišni šokovi u 2020. ubrzavaju tranziciju naftnih kompanija (str.21-32) hrvatskipdf 2 MB
COVID-19, recession and market shocks in 2020 accelerate energy transition of oil companies (str.21-32)  
Gordana Sekulić
Stručni rad
 
Emisije stakleničkih plinova elektroenergetskog sektora Jugoistočne Europe (str.33-41) hrvatskipdf 1 MB
Greenhouse gas emissions of the power sector in the Southeastern Europe (str.33-41)  
Vladimir Franki, Alfredo Višković, Darko Pavlović
Stručni rad
 
Što smo naučili iz napada na SCADA/DCS sustave? (str.43-49) hrvatskipdf 2 MB
What are the lessons learned from the attack on SCADA/DCS systems? (str.43-49)  
Krešimir Pešice
Stručni rad
 
Procjena preostalog zasićenja ugljikovodicima korištenjem metode ugljik/kisik (c/o Carbon/Oxygen) (str.50-57) hrvatskipdf 2 MB
Remained hydrocarbon saturation evaluation using C/O (Carbon/Oxygen) method (str.50-57)  
Zdravko Kosovec, Hrvoje Pavičić, Zoran Čogelja
Stručni rad
 
Alternativni plinovodi za uvoz ruskog plina u Europsku uniju (str.58-65) hrvatskipdf 2 MB
Alternative pipelines for Russian gas imports into the European Union (str.58-65)  
Ivana Verčević, Ivan Smajla, Daria Karasalihović-Sedlar
Stručni rad
 
Izračun dinamičkog tlaka na dnu bušotine opremljene dubinskom sisaljkom s klipnim šipkama (str.66-78) hrvatskipdf 2 MB
Flowing bottomhole pressure calculation for the sucker rod pumped well (str.66-78)  
Filip Hudin, Vladislav Brkić
Stručni rad
 
Posjeta: 1.350 *