hrcak mascot   Srce   HID

Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana,Vol. - No. 18
Datum izdavanja: siječnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 18. 1. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Inkunabula Hieronimi Capiduri civis Parentini Georgii Vallae discipuli in Rhetorica Ciceronis ad Herennium commentarium (Venetiis, 1490.) (str.11-24) hrvatskipdf 5 MB
The Incunabulum Hieronimi Capiduri civis Parentini Georgii Vallae discipuli in Rhetorica Ciceronis ad Herennium commentarium (Venetiis, 1490) (str.24-24)  
Nikola Cesarik
Pregledni rad
 
Andrea Daniel di Raunnoch kao pićanski biskup (1670. – 1686.). (str.25-60) hrvatskipdf 983 KB
Andrea Daniel di Raunnoch as Bishop of Pićan (1670–1686) (str.60-60)  
Elvis Orbanić
Izvorni znanstveni članak
 
Korespondencija Ivana Fiamina s Franjom Račkim (1861. – 1889.) (str.61-86) hrvatskipdf 441 KB
Ivan Fiamin’s Correspondence with Franjo Rački (1861–1889) (str.86-86)  
Maja Polić, Tea Dimnjašević
Pregledni rad
 
Mažuranići u hrvatskome kulturnom krugu Rijeke 19. stoljeća (str.87-118) hrvatskipdf 466 KB
The Mažuranić Family in the Croatian Cultural Circle of Rijeka in the 19th Century (str.118-118)  
Ivona Smolčić
Pregledni rad
 
Gorski kotar u svjetlu raznovrsnih istraživanja (str.119-132) hrvatskipdf 368 KB
Gorski kotar in the Light of Diverse Studies (str.132-132)  
Mirjana Crnić Novosel
Izvorni znanstveni članak
 
Župna crkva sv. Antuna Padovanskog u Fužinama – primjer arhitekture klasicizma u Gorskom kotaru (str.133-158) hrvatskipdf 5 MB
The Parish Church of St. Anthony of Padua in Fužine – An Example of the Classicist Architecture in Gorski kotar (str.158-158)  
Marijan Bradanović, Ivan Topolovčan
Izvorni znanstveni članak
 
Giuseppe Cuscito, Trieste. Diocesi di frontiera. Storia e storiografia. Editreg, Trieste, 2017. (str.161-165) hrvatskipdf 351 KB
Elvis Orbanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Giovanna Jerolimić, „Otoci Cres i Lošinj u doba francuske vlasti”, Otočki ljetopis Cres-Lošinj, br. 16. Katedra Čakavskog sabora Cres-Lošinj, Mali Lošinj, 2019., 132 str. (str.166-169) hrvatskipdf 270 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Otok Krk u Velikom ratu 1914. – 1918., zbornik radova. Općina Punat/Naklada Kvarner, Punat/Novi Vinodolski, 2019., 212 str (str.170-172) hrvatskipdf 295 KB
Igor Jovanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stipan Trogrlić, Katolička crkva u Istri između otpora i potpore talijanskoj vlasti u Istri 1918. – 1943. Državni arhiv u Pazinu, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Pazin, 2019., 312 str. (str.173-178) hrvatskipdf 335 KB
Milan Radošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sanja Simper, Židovi u Rijeci i liburnijskoj Istri u svjetlu fašističkog antisemitizma (1938. – 1943.). Zagreb, Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, 2018., 482. str. (str.179-182) hrvatskipdf 317 KB
Igor Jovanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gordana Čalić Šverko, Život na sjeveru. Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda Buzet, Buzet, 2016., 352 str. (str.183-189) hrvatskipdf 337 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Goran Bilogrivić, Kosana Jovanović, Robert Kurelić, Barbara Španjol-Pandelo, Ceremonije i ceremonijalna komunikacija. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, 2019., 107 str (str.190-195) hrvatskipdf 342 KB
Julija Trstenjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
22. konferencija European Business History Association (Ancona 6. – 8. rujna 2018.) te židovska prisutnost u pomorskoj trgovini žitaricama u 18. stoljeću na sjevernom Jadranu iz Hrvatskih pomorskih regesta, I. – III. sv. (str.196-203) hrvatskipdf 3 MB
Naida Michal Brandl, Zrinka Podhraški Čizmek, Piergabriele Mancuso
Ostalo
 
Akademik Petar Strčić (1936. – 2019.). In memoriam (str.207-218) hrvatskipdf 383 KB
Maja Polić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Akademik Franjo Šanjek, OP i Istra (1939. – 2019.). In memoriam (str.219-225) hrvatskipdf 367 KB
Elvis Orbanić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Akademik Tomislav Raukar (1933. – 2020.). In memoriam (str.227-231) hrvatskipdf 375 KB
Elvis Orbanić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 2.083 *