hrcak mascot   Srce   HID

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi,Vol. XLVIII No. 1-2
Publication date: January 2021

Published on HRČAK: 31 January 2021
Table of contents Full text
Poziv suradnicima Čakavske riči, svim hrvatskim dijalektolozima i inozemnim slavistima koji se bave istraživanjem čakavskog idioma (str.3-6) croatianpdf 205 KB
Joško Božanič
Editorial
 
Tvorbeno motivirane riječi u suvremenim gradišćanskohrvatskim književnim djelima (str.9-31) croatianpdf 372 KB
Sanja Vulić
Original scientific paper
 
Peliška kuća na Župi, prilog poznavanju leksika kunovskoga govora na poluotoku Pelješcu (str.33-47) croatianpdf 1 MB
Marijana Tomelić Ćurlin
Original scientific paper
 
Govor Jelse na otoku Hvaru i pisanje Marice Gamulin (str.49-76) croatianpdf 597 KB
Filip Galović
Original scientific paper
 
Jaslice u jednoj privatnoj kući na otoku Silbi (str.77-93) croatianpdf 340 KB
Teodora Vigato
Original scientific paper
 
Govor Pagubica: prilog istraživanju rubnih govora buzetskog dijalekta (str.95-115) croatianpdf 468 KB
Alvijana Klarić
Preliminary communication
 
Dva salma, najkraći i najduži (str.117-141) croatianpdf 347 KB
Siniša Vuković
Other
 
Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 21. rujna 2015. u Splitu, ur. Sanja Vulić, Književni krug Split, 2020.) (str.145-149) croatianpdf 208 KB
Lidija Bogović
Case report
 
Joško Božanić: Vernakularna stilistika (Književni krug Split; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu; Katedra čakavskog sabora u Splitu, 2019.) (str.151-155) croatianpdf 207 KB
Eni Buljubašić
Case report
 
Knjiga o govorima na južnoj granici čakavskog idioma(Marijana Tomelić Ćurlin, Jezične posebnosti peljeških govora – fonologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2019.) (str.157-160) croatianpdf 203 KB
Joško Božanić
Case report
 
Vrsna monografija o štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara (str.161-169) croatianpdf 554 KB
Filip Galović
Case report
 
Visits: 1.921 *