hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 41 No. 1, 2021.


Filozofska istraživanja,Vol. 41 No. 1
Datum izdavanja: siječnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 16. 3. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj - Contents - Inhalt - Contenu (str.1-2) hrvatskipdf 195 KB
Ostalo  
Uz temu: Filozofija slobode - izabrani problemi (str.3-4) hrvatskipdf 198 KB
Boško Pešić
Uvodnik
 
O povijesti pojma slobode (str.5-18) hrvatskipdf 297 KB
On the History of the Notion of Freedom (str.18-18) engleskipdf 297 KB
Lino Veljak
Prethodno priopćenje
 
Nesloboda slobode (str.19-34) hrvatskipdf 298 KB
Unfreedom of Freedom (str.34-34) engleskipdf 298 KB
Martina Volarević
Prethodno priopćenje
 
Filozofija kao znanost slobode (str.35-55) hrvatskipdf 336 KB
Philosophie als Wissenschaft der Freiheit (str.54-55) njemačkipdf 336 KB
Igor Mikecin
Izvorni znanstveni članak
 
Estetika slobode (str.57-64) hrvatskipdf 247 KB
Aesthetics of Freedom (str.64-64) engleskipdf 247 KB
Boško Pešić
Prethodno priopćenje
 
Sloboda i problem djelovanja iz azijskih perspektiva – Buddha i Konfucije (str.65-87) hrvatskipdf 463 KB
Freedom and the Problem of Action from Asian Perspectives – Buddha and Confucius (str.87-87) engleskipdf 463 KB
Goran Kardaš, Ivana Buljan
Izvorni znanstveni članak
 
Egzistencijalnost slobode kod Jaspersa (str.89-102) hrvatskipdf 291 KB
Existentiality of Freedom in Jaspers (str.102-102) engleskipdf 291 KB
Damir Sekulić
Pregledni rad
 
Sloboda i eksperiment. Problematika epistemičke slobode u vidu hermeneutike znanosti (str.103-118) hrvatskipdf 355 KB
Freedom and Experiment. The Problem of Epistemic Freedom Concerning the Hermeneutics of Science (str.118-118) engleskipdf 355 KB
Mislav Uzunić
Prethodno priopćenje
 
Filozofija ljubavi – ljubav kao stvaralaštvo, sloboda u trajanju te izgradnja (str.119-133) hrvatskipdf 296 KB
Philosophy of Love – Love as Creation, Freedom in Lasting and Growth (str.133-133) engleskipdf 296 KB
Darija Rupčić Kelam
Pregledni rad
 
Jesmo li slobodni umrijeti? Neki aspekti tematiziranja smrti i slobode u suvremenoj katoličkoj eshatologiji (str.135-150) hrvatskipdf 337 KB
Are We Free to Die? Some Aspects of Discussion about Death and Freedom in the Contemporary Catholic Eschatology (str.150-150) engleskipdf 337 KB
Iva Mršić Felbar
Pregledni rad
 
Ekološka teorija grada Roberta Ezre Parka i Ernesta Watsona Burgessa (str.151-171) hrvatskipdf 390 KB
Ecological Theory of the City by Robert Ezra Park and Ernest Watson Burgess (str.171-171) engleskipdf 390 KB
Marko Dokić
Pregledni rad
 
Od sekularizacije religije do revitalizacije religije (str.173-196) hrvatskipdf 363 KB
From the Secularisation of Religion to the Revitalisation of Religion (str.196-196) engleskipdf 363 KB
Vlaho Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Logičko zaključivanje i ekspertiza: prednosti konekcionističkog razmatranja entimema (str.197-211) hrvatskipdf 309 KB
Logical Reasoning and Expertise: Extolling the Virtues of Connectionist Account of Enthymemes (str.197-211) engleskipdf 309 KB
Vanja Subotić
Izvorni znanstveni članak
 
Bruno Ćurko, Matija Mato Škerbić (aut.), Mirko Ćalušić (ilust.): Filozofija – ma što pak je to? (str.213-213) hrvatskipdf 178 KB
Ivana Zagorac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zvonko Šundov: Druga svježa voda u marksizmu. Prolegomena za svako buduće povijesno mišljenje (str.214-215) hrvatskipdf 225 KB
Maroje Višić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikola Tadić: Osjećaj ljepote život razuma. Ivanu Kožariću, kiparu, anti-kiparu (str.216-218) hrvatskipdf 229 KB
Tomislav Krznar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arthur Schopenhauer: O estetici, učenosti i knjigama (str.218-221) hrvatskipdf 233 KB
Jan Defrančeski
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mullā Ṣadrā: Al-ḥikma al-muta‘āliya fī-l-asfār al-‘aqliyya al-arba‘a / Uzvišena mudrost u četiri duhovna putovanja (str.221-223) hrvatskipdf 225 KB
Nevad Kahteran
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 8.464 *