hrcak mascot   Srce   HID

Jahr : Europski časopis za bioetiku, Vol. 11 No. 2, 2020.


Jahr : Europski časopis za bioetiku,Vol. 11 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 9. 2. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Editorial (str.333-333) engleskipdf 57 KB
Igor Eterović
Uvodnik
 
Mjesto golemih podataka (Big Data) u rješavanju sve većih problema vakcinologije u 21. stoljeću (str.335-355)  
The Place of Big Data in Addressing Emerged Issues in Vaccinology of the 21st Century (str.335-355) engleskipdf 412 KB
Gordana Pelčić, Salvador Ribas, Anamarija Gjuran Coha, Ivana Tucak, Suzana Vuletić, Silvana Pavlinović, Ana Valković
Izvorni znanstveni članak
 
Javna diplomacija i srodni pojmovi iz perspektive Lasswellova komunikacijskog modela (str.357-376)  
Public Diplomacy and Related Concepts from the Perspective of Lasswell’s Communication Model (str.357-376) engleskipdf 146 KB
Hasan Saliu
Izvorni znanstveni članak
 
Uvodnik: Bioetika, odgoj i obrazovanje (str.377-380) hrvatskipdf 51 KB
Editorial: Bioethics and education (str.377-380) engleskipdf 51 KB
Tomislav Krznar, Silvia Rogošić
Uvodnik
 
Slojevitost zbiljnosti physikotatosa iz Klazomene (str.381-395) hrvatskipdf 217 KB
Željko Kaluđerović, Orhan Jašić, Ana Miljević
Izvorni znanstveni članak
 
Rousseauova prirodna pedagogija (str.397-412) hrvatskipdf 117 KB
Rousseau’s Natural Pedagogy (str.397-412)  
Goran Sunajko
Prethodno priopćenje
 
Problem ekohistorije u misli Milana Polića (str.413-430) hrvatskipdf 122 KB
The problem of ecohistory in the thinking of Milan Polić (str.413-430)  
Tomislav Krznar
Prethodno priopćenje
 
Bioetičke teme u Kvirina Vasilja (1917. – 2006.) (str.431-444)  
Bioethical topics in the works of Kvirin Vasilj (1917 – 2006) (str.431-444) engleskipdf 104 KB
Draženko Tomić
Prethodno priopćenje
 
Koje su glavne zadaće obrazovanja? (str.445-465)  
What are the key roles of education? (str.445-465) engleskipdf 148 KB
Silvia Rogošić, Ana Maskalan, Aleta Jurki
Izvorni znanstveni članak
 
Mogućnosti i granice odgoja za suosjećanje (str.467-479) hrvatskipdf 109 KB
Potentials and limitations of the education for compassion (str.467-479)  
Ivana Zagorac
Prethodno priopćenje
 
Zajednica filozofskih istraživača kao metoda u ranom bioetičkom obrazovanju (str.481-497)  
Community of philosophical inquiry as a method in early bioethical education (str.481-497) engleskipdf 125 KB
Bruno Ćurko
Prethodno priopćenje
 
Bioetička edukacija na teološkim fakultetima Univerziteta u Sarajevu (str.499-515) hrvatskipdf 161 KB
Bioethical Education at Theological Faculties of the University of Sarajevo (str.499-515)  
Orhan Jašić, Željko Kaluđerović, Samir Beglerović
Pregledni rad
 
www: kritički potencijali anonimnog dijela interneta (str.517-529) hrvatskipdf 113 KB
www: Critical Potentials of the Anonymous Domain of the Internet (str.517-529)  
Lidija Knorr
Prethodno priopćenje
 
Zdrav međuodnos ljudi i životinja – važnost obrazovanja o pozitivnom međudjelovanju (str.531-546) hrvatskipdf 135 KB
A healthy relationship between man and animals – the importance of education of positive interaction (str.531-546)  
Saša Zavrtnik, Damir Žubčić, Jelena Loborec
Pregledni rad
 
Kratki povijesni pregled bioetičkog aktivizma u Hrvatskoj – kao poticaj za razvoj edukacijskog modela bioetičkog aktivizma (str.547-558)  
A brief historical overview of bioethical activism in Croatia – as an impetus for the development of an educational model of bioethical activism (str.547-558) engleskipdf 104 KB
Ivica Kelam
Pregledni rad
 
Cjeloživotno obrazovanje u vodnom sektoru – početne bioetičke opservacije (str.559-580) hrvatskipdf 2 MB
Lifelong Learning in the Water Sector - Bioethical Observations (str.559-580)  
Krešimir Veble, Vatroslav Veble
Stručni rad
 
Jamie Metzl Hacking Darwin: Genetic Engineering and the Future of Humanity. Naperville, IL: Sourcebooks, 2019, 352 pp. (str.583-585) engleskipdf 58 KB
Julien Delhez
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivana Zagorac Bioetički senzibilitet. Zagreb: Pergamena – Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, 2018., 281 str. (str.587-590) hrvatskipdf 46 KB
Luka Janeš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 3.854 *