hrcak mascot   Srce   HID

Informatologia, Vol. 41 No. 1, 2008


Informatologia,Vol. 41 No. 1
Publication date: March 2008

Published on HRČAK: 21 April 2008
Table of contents Full text
DOCUMENTATION SHEETS (str.II-IV) englishpdf 88 KB
Redakcija
Other
 
BOLONJSKI PROCES U PERCEPCIJI STUDENATA SVEUČILIŠTA U MOSTARU (str.1-9) croatianpdf 111 KB
BOLOGNA PROCESS IN PERCEPTION OF UNIVERSITY OF MOSTAR STUDENTS (str.1-9)  
Slavo Kukić, Marija Čutura, Mirela Mabić
Original scientific paper
 
RAZVOJ I ZAŠTITA OKOLIŠA U HRVATSKOJ U KONTEKSTU EKOLOŠKIH PROBLEMA I SOCIJALNOEKOLOŠKIH ORIJENTACIJA (str.10-15) croatianpdf 98 KB
DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION WITHIN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PROBLEMSAND SOCIO-ENVIRONMENTAL ORIENTATIONS (str.10-15)  
Ivan Cifrić
Preliminary communication
 
MARKETING INFORMACIJSKI SUSTAVI ZA OTKRIVANJE PREFERNCIJA POTROŠAČA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA O KUPOVINI (str.16-22) croatianpdf 1 MB
MARKETING INFORMATION SYSTEM FOR DISCOVERING CONSUMER PREFERENCES IN THE PURCHASE DECISION MAKING PROCESS (str.16-22)  
Brano Markić, Slavo Kukić, Dražena Tomić
Review article
 
PERCEPCIJA SAVJETNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE O ČIMBENICIMA ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH (str.23-32) croatianpdf 157 KB
PERCEPTION OF PROFESSIONAL CONSULTANTS OF CROATIAN INSTITUTE FOR EMPLOYMENT REGARDING FACTORS OF EMPLOYMENT (str.23-32)  
Anton Vukelić
Review article
 
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJSKA KULTURA HOTELSKIH PODUZEĆA (str.33-38) croatianpdf 90 KB
INFORMATION TECHNOLOGY AND THE ORGANISATIONAL CULTURE OF HOTEL ENTERPRISES (str.33-38)  
Vlado Galičić, Slobodan Ivanović
Review article
 
EFIKASNOST I PROFITABILNOST U KONTEKSTU INDUSTRIJE MASOVNIH MEDIJA (str.39-45)  
EFFECTIVENESS AND PROFITABILITY IN THE CONTEXT OF MASS MEDIA INDUSTRIES (str.39-45) englishpdf 119 KB
Mario Plenković, Tina Tomažič
Review article
 
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA KAO PRETPOSTAVKA INOVATIVNOSTI I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA (str.46-50) croatianpdf 103 KB
MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES AS A PREREQUISITE OF INNOVATIVENESS AND BUSINESS EFFICIENCY (str.46-50)  
Nada Karaman Aksentijević, Zoran Ježić, Katarina Đurić
Professional paper
 
NOVA PUBLIKA NOVIH MEDIJA (str.51-55) croatianpdf 303 KB
NEW MEDIA FOR THE NEW AUDIENCE (str.51-55)  
Marina Mučalo, Silvio Šop
Professional paper
 
TEORIJA JAZA ZNANJA (str.56-59) croatianpdf 80 KB
THE THEORY OF THE KNOWLEDGE GAP (str.56-59)  
Zdravko Šorđan
Professional paper
 
KONCEPTUALNE I KURIKULARNE OSNOVE MEĐUPREDMETNE KORELACIJE U FUNKCIJI PROJEKTNOG NASTAVNOG RADA (str.60-64) croatianpdf 85 KB
CONCEPTUAL AND CURRICULUM BASIS OF INTERSUBJECT CORELATION IN FUNCTION OF PROJECT TEACHING WORK (str.60-64)  
Amand Papotnik, Srečko Glodež, Gorazd I. Gumzej, Tina Brglez
Professional paper
 
OBILJEŽJA KURIKULUMA ZA PREDMET STUDIJA OKOLIŠA U DEVETOGODIŠNJEM OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU (str.65-75)  
CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CURRICULUM FOR THE SUBJECT ENVIRONMENTAL STUDIES IN THE NINE-YEAR PRIMARY SCHOOL (str.65-75) englishpdf 130 KB
Vlasta Hus
Professional paper
 
ZNANSTVENO DJELO VILKA ŽILJKA (str.76-81) croatianpdf 170 KB
Redakcija
Bibliography
 
Andrea Russo, Renato Jerončić, Željka Raguž: Volontiranje ključ uspjeha za svijet rada (str.85-86) croatianpdf 84 KB
Stanko Geić
Case report
 
SADRŽAJ croatianpdf 332 KB
CONTENTS englishpdf 537 KB
Redakcija
Index
 
Visits: 40.368 *