hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studenoga 2004.

Objavljen na Hrčku: 20. 2. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Apoptoza u bubrežnom tkivu štakora uzrokovana okratoksinom A (str.243-248)  
Ochratoxin A-Induced Apoptosis in Rat Kidney Tissue (str.243-248) engleskipdf 667 KB
Ana-Marija Domijan, Maja Peraica, Željko Ferenčić, Snježana Čužić, Radovan Fuchs, Ana Lucić, Božica Radić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena genotoksičnosti bleomicina i mitomicina C metodom kometnog testa (str.249-259)  
Evaluation of In Vitro Genotoxic Activity of Bleomycin and Mitomycin C in Human Lymphocytes Using the Alkaline Comet Assay (str.249-259) engleskipdf 2 MB
Mirta Milić, Nevenka Kopjar
Izvorni znanstveni članak
 
Nesreće i ozljede na radu: učinci preventivnih programa sigurnosti na radu (str.261-268)  
Occupational Accidents and Injuries: Results of a Safety Preventive Programme (str.261-268) engleskipdf 861 KB
Jovica Jovanović, Milan Jovanović
Kratko priopćenje
 
Prikaz kliničko-toksikoloških mišljenja izrađenih u Centru za kontrolu otrovanja u Zagrebu u 10-godišnjem razdoblju (str.269-272)  
Results of Clinical-Toxicological Assessments Performed in the Poison Control Centre in Zagreb over a 10-Year Period (str.269-272) engleskipdf 286 KB
Rajka Turk, Davor Plavec, Sanja Milković-Kraus, Jelena Macan
Stručni rad
 
Primjena bioraspoloživosti u postavljanju standarda za procjenu rizika: sugestije temeljene na seminaru s naglaskom na metale (str.273-278)  
Implementation of Bioavailability in Standard Setting and Risk Assessment: Suggestions Based on a Workshop with Emphasis on Metals (str.273-278) engleskipdf 253 KB
Willie Peijnenburg, Else Sneller, Dick Sijm, Johannes Lijzen, Theo Traas, Eric Verbruggen
Pregledni rad
 
Antioksidacijska i antiradikalska aktivnost flavonoida (str.279-290) hrvatskipdf 1 MB
Antioxidative and Antiradical Activity of Flavonoids (str.279-290)  
Snježana P. Kazazić
Pregledni rad
 
Procjena izloženosti opće populacije hlapljivim aromatskim ugljikovodicima (str.291-300) hrvatskipdf 448 KB
General Population Exposure to Volatile Aromatic Hydrocarbons (str.291-300)  
Irena Brčić
Pregledni rad
 
Genetički preinačeni organizmi u hrani – proizvodnja, detekcija i moguće opasnosti (str.301-312) hrvatskipdf 730 KB
Genetically Modified Orgnisms in Food - Production, Detection and Risks (str.301-312)  
Davor Želježić
Pregledni rad
 
Kemizam i biološki učinci gliotoksina (str.313-320) hrvatskipdf 364 KB
Chemistry and Biological Effects of Gliotoxin (str.313-320)  
Ivan Kosalec, Stjepan Pepeljnjak
Pregledni rad
 
Učinci radiofrekventnoga mikrovalnog zračenja na stanicu i strukture citoskeleta (str.321-328) hrvatskipdf 302 KB
Impact of Radiofrequency/Microwave Radiation on Cell and Cytoskeleton Structure (str.321-328)  
Ivan Pavičić
Pregledni rad
 
Deseta obljetnica poslijediplomskog studija toksikologije na Sveučilištu u Zagrebu: 1994.-2004. (str.329-331) hrvatskipdf 176 KB
Tenth Anniversary of the Postgraduate Study of Toxicology at Zagreb University 1994-2004 (str.329-331)  
Danica Prpić-Majić
Crtice
 
(str.332-343) hrvatskipdf 5 MB
Ostalo  
Posjeta: 22.946 *