hrcak mascot   Srce   HID

Povijesni prilozi, Vol. 23 No. 26, 2004.


Povijesni prilozi,Vol. 23 No. 26
Datum izdavanja: lipnja 2004.

Objavljen na Hrčku: 24. 4. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Prilog proučavanju Crne smrti u dalmatinskom gradu (1348.-1353.) - raspon izvorne građe i stanje istraženosti na primjerima Dubrovnika, Splita i Zadra (str.7-17) hrvatskipdf 138 KB
The Black Death in Dalmatian towns Dubrovnik, Split and Zadar (1348-1353) - available archival sources and current state of research (str.18-18) engleskidoc 29 KB
Gordan Ravančić
Pregledni rad
 
Kruna, kralj i Grad: odnos Dubrovnika prema ugarskoj kruni i vladaru na početku protudvorskog pokreta (str.19-36) hrvatskipdf 205 KB
The crown, the king and the town – the relation of Dubrovnik community toward the crown and the ruler in the beginning of movement against the Court (str.37-37) engleskidoc 27 KB
Zrinka Pešorda Vardić
Izvorni znanstveni članak
 
Pro Honore et Commercio Nostris: Some Aspects of Venetian Maritime Commerce Illustrated by the Late Fifteenth Century Venetian Manuscript (str.37-56) engleskipdf 168 KB
Pro Honore et Commercio Nostris Jedan mletački rukopis iz kasnog 15. stoljeća kao prilog poznavanju mletačke pomorske trgovine (str.57-57) hrvatskidoc 29 KB
Evgenia Anichenko
Izvorni znanstveni članak
 
≈Fante della Giustizia Vecchia«: splićanin Juraj Ivanov - jedan istaknuti hrvatski iseljenik u Mlecima u XVI. stoljeću (str.59-66) hrvatskipdf 107 KB
Fante della gustizia vecchia: Juraj Ivanov from Split – a distinguished Croatian immigrant in Venice during 16th century (str.67-67) engleskidoc 28 KB
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Izvješće zagrebačkog biskupa Petra Petretića o Svidničkoj (Marčanskoj) biskupiji caru Leopoldu I. iz 1667. godine (str.69-96) hrvatskipdf 219 KB
A report of the Zagreb bishop Petar Petretić from 1667 to the emperor Leopold I about the Svidnica (Marča) diocese (str.97-97) engleskidoc 31 KB
Zlatko Kudelić
Izvorni znanstveni članak
 
Kašićev prijevod Biblije, isusovački red i Sveta Stolica (O propalom pokušaju izdanja jedne knjige) (str.99-131) hrvatskipdf 306 KB
The Bible-translation of Bartol Kašić, the Jesuits and the Holy See (In search of a failed publication) (str.132-133) engleskidoc 38 KB
Antal Molnár
Izvorni znanstveni članak
 
Istražni postupak zagrebačkog biskupa Emerika Esterházya godine 1708. – poimanje suvremenika o biskupovoj osobnosti i slika stanja biskupije (str.135-156) hrvatskipdf 185 KB
The election of Zagreb's bishop Emerik Esterházy in 1708 – witness’ opinion of bishop's personal qualities and the circumstances in the Zagreb diocese (str.157-157) engleskidoc 27 KB
Ivana Jukić
Izvorni znanstveni članak
 
Slike nacije u himnama Srednje Europe (str.159-166) hrvatskipdf 93 KB
The image of nation in the national anthems of Central European countries (str.167-167) engleskidoc 27 KB
Csaba Gy Kiss
Pregledni rad
 
Put zemljomjera Šimraka u "Gornju Italiju" – prilog poznavanju povijesti Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga društva sredinom 19. stoljeća (str.169-179) hrvatskipdf 149 KB
The travel of land-surveyor Šimrak to “Upper Italy” – a contribution to the history of the Croatian-Slavonian economical society in the middle of the 19th century (str.180-180) engleskidoc 29 KB
Goran Arčabić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 16.093 *