hrcak mascot   Srce   HID

Govor, Vol. 37 No. 2, 2020.


Datum izdavanja: ožujka 2021.

Objavljen na Hrčku: 29. 3. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Croatian Corpus of Non‐Professional Written Language – Typical speakers and speakers with language disorders (str.125-147) engleskipdf 321 KB
Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica, Lana Kologranić Belić
Izvorni znanstveni članak
 
Corpus‐based analysis of spoken narratives. Introducing a corpus and a search tool (str.149-178) engleskipdf 530 KB
Philipp Wasserscheidt, Marija Mandić, Nadine Vollstädt, Ana Jovanović, Ivana Tanasijević, Teodora Vuković, Ivana Vučina Simić, Uliana Yazhinova, Anđelka Zečević
Izvorni znanstveni članak
 
Sintaktičke sposobnosti djece koja mucaju (str.179-204) hrvatskipdf 318 KB
Ana Leko Krhen, Gordana Hržica, Natalija Kokot
Izvorni znanstveni članak
 
Teaching an FL to students with ADHD (str.205-222) engleskipdf 432 KB
Agnieszka Kałdonek‐Crnjaković
Pregledni rad
 
Gordana Varošanec‐Škarić: Forenzična fonetika. Zagreb, IBIS grafika, 2019. (str.223-229) hrvatskipdf 281 KB
Elenmari Pletikos Olof
Recenzija, Prikaz slučaja
 
XXXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL‐a Jezično i izvanjezično u međudjelovanju. Split, Hrvatska, od 24. do 26. rujna 2020. godine (str.231-238) hrvatskipdf 275 KB
Mihaela Matešić, Biljana Stojanovska
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od listopada 2016. do lipnja 2020. godine (str.239-245) hrvatskipdf 270 KB
Diana Tomić
Ostalo
 
Posjeta: 1.222 *