hrcak mascot   Srce   HID

Glasnik pulske bolnice, Vol. 4 No. suppl.1, 2007.


Datum izdavanja: prosinca 2007.

Objavljen na Hrčku: 1. 6. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 28 KB
Kazalo  
Riječ glavnog urednika (str.5-5) hrvatskipdf 33 KB
Editorial (str.6-6) engleskipdf 32 KB
Dubravko Marković
Ostalo
 
OPĆA BOLNICA PULA (1993-2007) (str.7-24) hrvatskipdf 738 KB
Lems Jerin, Dušan Perić, Goran Paić
Ostalo
 
ANESTEZIJA I INTENZIVNO LIJEČENJE (str.27-29) hrvatskipdf 181 KB
Zdenko Mitar
Ostalo
 
CITOLOGIJA (str.31-34) hrvatskipdf 250 KB
Žana Besser-Silconi, Nadia Mišljenović, Alex Antun Bruno Lozić
Ostalo
 
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA (str.35-37) hrvatskipdf 155 KB
Gordana Humar, Marica Matošević
Ostalo
 
GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO (str.38-44) hrvatskipdf 405 KB
Davor Zoričić
Ostalo
 
INFEKTOLOGIJA (str.45-47) hrvatskipdf 195 KB
Edi Terlević
Ostalo
 
INTERNI ODJEL (str.49-54) hrvatskipdf 222 KB
Gracijela Vretenar
Ostalo
 
KIRURGIJA (str.55-60) hrvatskipdf 176 KB
Nadomir Gusić
Ostalo
 
KOŽNE I SPOLNE BOLESTI (str.61-62) hrvatskipdf 102 KB
Vesna Berčić
Ostalo
 
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA (str.63-67) hrvatskipdf 195 KB
Marija Pauro
Ostalo
 
LJEKARNA OPĆE BOLNICE PULA (str.69-72) hrvatskipdf 171 KB
Radmila Brajković, Maja Koroman
Ostalo
 
NEUROLOGIJA (str.73-76) hrvatskipdf 227 KB
Dubravko Marković
Ostalo
 
NUKLEARNA MEDICINA (str.77-81) hrvatskipdf 220 KB
Lems Jerin, Claudio Primc
Ostalo
 
OFTALMOLOGIJA (str.83-86) hrvatskipdf 212 KB
Klaudio Benazić
Ostalo
 
OTORINOLARINGOLOGIJA (str.87-90) hrvatskipdf 158 KB
Ivica Donkić Pavičić
Ostalo
 
PATOLOGIJA I SUDSKA MEDICINA (str.91-94) hrvatskipdf 192 KB
Loredana Labinac-Peteh
Ostalo
 
PEDIJATRIJA (str.95-99) hrvatskipdf 219 KB
Ognjen Mladinov
Ostalo
 
PSIHIJATRIJA (str.100-104) hrvatskipdf 270 KB
Dragutin Breški
Ostalo
 
RADIOLOGIJA (str.105-110) hrvatskipdf 252 KB
Fredi Tripović
Ostalo
 
TRANSFUZIOLOGIJA (str.111-115) hrvatskipdf 186 KB
Saša Benazić, Arne Slivar
Ostalo
 
HRVATSKA DONORSKA MREŽA I NJENE AKTIVNOSTI (str.119-122) hrvatskipdf 92 KB
Igor Povrzanović
Ostalo
 
RAZVOJ EKSPLANTACIJSKOG PROGRAMA U PULSKOJ BOLNICI (str.123-124) hrvatskipdf 42 KB
Nikola Žgrablić, Igor Povrzanović, Zdenko Mitar, Slavica Miler
Ostalo
 
NOVIJE RAZDOBLJE INFORMATIČKOG RAZVOJA U PULSKOJ BOLNICI (str.125-129) hrvatskipdf 93 KB
Igor Povrzanović, Davor Raunić, Lems Jerin, Armando Doblanović
Ostalo
 
OSNIVANJE ETIČKOG POVJERENSTVA U PULSKOJ BOLNICI (Pravi bioetički počeci u Hrvatskoj) (str.130-135) hrvatskipdf 93 KB
Igor Povrzanović, Ognjen Mladinov
Ostalo
 
POVIJEST NUKLEARNE MEDICINE (str.137-140) hrvatskipdf 65 KB
Claudio Primc
Ostalo
 
SIGURNOST NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA RADNIKA OPĆE BOLNICE PULA (str.141-144) hrvatskipdf 51 KB
Svetlana Lukež, Goran Paić
Ostalo
 
IN MEMORIAM (str.145-145) hrvatskipdf 19 KB
Ostalo  
POPIS VAŽNIJIH RADOVA LIJEČNIKA OPĆE BOLNICE PULA OBJAVLJENIH OD 1993. DO DANAS (str.146-150) hrvatskipdf 83 KB
Ostalo  
POPIS SVIH ZAPOSLENIKA OPĆE BOLNICE PULA U PERIODU OD 01. 01. 1995. DO 30. 06. 2007. (str.151-172) hrvatskipdf 139 KB
Ostalo  
Sažetak (str.173-173) hrvatskipdf 34 KB
Summary (str.174-174) engleskipdf 36 KB
Ostalo  
Posjeta: 151.098 *