hrcak mascot   Srce   HID

Glasilo biljne zaštite, Vol. 21 No. 3, 2021.


Glasilo biljne zaštite,Vol. 21 No. 3
Datum izdavanja: travnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 17. 4. 2021.
Sadržaj Puni tekst
65. seminar biljne zaštite hrvatskipdf 174 KB
Jasminka Igrc Barčić
Vijest
 
Suvremeni trendovi vinogradarsko-vinarske proizvodnje u Hrvatskoj (str.323-332) hrvatskipdf 446 KB
Darko Preiner, Ana-Marija Jagatić Korenika, Zvjezdana Marković, Ana Jeromel
Stručni rad
 
Razvoj sorata otpornih na uzročnike bolesti – važan korak ka smanjenju uporabe fungicida (str.333-343) hrvatskipdf 435 KB
Petra Štambuk, Jasminka Karoglan Kontić
Pregledni rad
 
Rasprostranjenost ekonomski važnih virusa vinove loze u Republici Hrvatskoj i njihov utjecaj na vinogradarsku proizvodnju (str.344-349) hrvatskipdf 440 KB
Distribution of economically important grapevine viruses in the Republic of Croatia and their impact on viticulture production (str.349)  
Darko Vončina
Stručni rad
 
Bolesti drveta vinove loze (str.350-354) hrvatskipdf 313 KB
Joško Kaliterna, Marija Blažević
Stručni rad
 
Eska vinove loze i novi pristupi u zaštiti od eske (str.355-359) hrvatskipdf 332 KB
Esca of grapevine and new approaches of esca management (str.359)  
Dario Ivić
Stručni rad
 
Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola) (str.360-363) hrvatskipdf 295 KB
Grapevine downy mildew (Plasmopara viticola) (str.363)  
Dario Ivić, Bogdan Cvjetković
Stručni rad
 
Bakterijski rak vinove loze (Agrobacterium vitis) (str.364-366) hrvatskipdf 280 KB
Crown gall of grapevine (str.365)  
Ivana Križanac
Stručni rad
 
Suzbijanje pepelnice vinove loze u ozračju novih trendova i smanjenja uporabe pesticida (str.367-373) hrvatskipdf 417 KB
Milorad Šubić
Stručni rad
 
Ostale bolesti vinove loze [crna pjegavost rozgve (Diaporthe neoviticola), crna trulež boba (Phyllosticta ampelicida), crveni palež (Pseudopezicula tracheiphila)] (str.374-381) hrvatskipdf 379 KB
Other diseases of grapevine [Phomopsis cane and leaf spot,(Diaporthe neoviticola),black rot (Phyllosticta ampelicida), red fire (Pseudopezicula tracheiphila)] (str.380)  
Bogdan Cvjetković
Stručni rad
 
Suzbijanje sive plijesni na vinovoj lozi u ozračju novih trendova i smanjenja uporabe pesticida (str.382-386) hrvatskipdf 314 KB
Željkica Oštrkapa Međurečan
Stručni rad
 
Američki cvrčak i zlatna žutica vinove loze (str.387-392) hrvatskipdf 302 KB
American grapevine leafhopper and grapevine yellows (str.391-392)  
Željko Budinšćak, Goran Ivančan, Jelena Plavec, Ivana Križanac
Stručni rad
 
Grozdovi moljci i njihovo suzbijanje u ozračju novih trendova i smanjenja uporabe pesticida (str.393-396) hrvatskipdf 318 KB
Božena Barić, Ivana Pajač Živković
Stručni rad
 
Štetne grinje na vinovoj lozi (str.397-402) hrvatskipdf 402 KB
Harmful mites on grapevine (str.402)  
Ivana Pajač Živković, Božena Barić
Stručni rad
 
Štitaste uši na vinovoj lozi i njihovo suzbijanje u ozračju novih trendova i smanjenja uporabe pesticida (str.403-407) hrvatskipdf 411 KB
Scale insects on vine on vine and their control in the atmosphere of new trends and reduction of pesticide use (str.407) engleskipdf 411 KB
Tatjana Masten Milek, Mladen Šimala, Maja Pintar
Stručni rad
 
Korovna flora vinograda (str.408-410) hrvatskipdf 355 KB
Klara Barić, Zvonimir Ostojić, Valentina Šoštarčić, Maja Šćepanović
Stručni rad
 
Mjere borbe protiv korova u vinogradu (str.411-415) hrvatskipdf 2 MB
Klara Barić, Dragojka Brzoja, Ana Pintar, Zvonimir Ostojić
Stručni rad
 
Zatravljivanje vinograda (str.416-420) hrvatskipdf 421 KB
Zvonimir Ostojić, Josip Lakić, Klara Barić
Stručni rad
 
Posjeta: 2.473 *