hrcak mascot   Srce   HID

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti,No. 545=55
Datum izdavanja: svibnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 12. 5. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Stanovništvo grada Zagreba neposredno prije i nakon Drugoga svjetskog rata prema potrošačkim prijavnicama (str.1-29) hrvatskipdf 610 KB
The Population of the City of Zagreb Immediately Before and After World War II According to Consumer Registration Forms (str.1-29)  
Krešimir Ivanda, Anđelko Akrap
Izvorni znanstveni članak
 
Popis obrtnika na području današnje Koprivničko-križevačke županije 1890. godine (str.31-102) hrvatskipdf 833 KB
List of Artisans in the Territory of the Present Koprivnica-Križevci County in 1890 (str.31-102)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
O trgovini hrvatskih slobodnih kraljevskih gradova u 17. stoljeću (str.103-130) hrvatskipdf 600 KB
Trade in the Croatian Royal Free Cities in the 17th Century (str.103-130)  
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Prostor od Alpa i Jadrana do Dunava i Neretve u svjetlu materijalnih tragova inzularne umjetnosti karolinškog doba (str.131-162) hrvatskipdf 9 MB
The Area from the Alps and the Adriatic to the Rivers Danube and Neretva in the Light of Material Traces of the Carolingian Insular Art (str.131-162)  
Željko Tomičić
Izvorni znanstveni članak
 
Nalazi kamenog crkvenog namještaja iz crkve Sv. Stefana u Golubiću kod Knina (str.163-177) hrvatskipdf 6 MB
Finds of Stone Church Furniture from the Church of St. Stephan in Golubić near Knin (str.163-177)  
Ante Uglešić
Izvorni znanstveni članak
 
Pulski egzil Rasparagana, kralja sarmatskih Roksolana (str.179-194) hrvatskipdf 903 KB
The Pula Exile of Rasparaganus, King of the Sarmatian Roxolani (str.179-194)  
Robert Matijašić
Izvorni znanstveni članak
 
Pedeset i pet knjiga edicije Modernizacija prava - doprinos Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti razvoju pravne teorije i prakse u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2006. – 2020. (str.197-204) hrvatskipdf 276 KB
Arsen Bačić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Željko Tomičić. Bjelobrdski kulturni krug, groblja od 9. do 13. stoljeća u međurječju Mure, Drave, Dunava i Save. Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi, Zagreb – Požega, 2020., 644 str. (str.205-208) hrvatskipdf 200 KB
Ante Uglešić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vlado Šakić, Ljiljana Dobrovšak (ur.). Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 2020., 1096 str. ( (str.209-211) hrvatskipdf 232 KB
Dragutin Feletar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 914 *