hrcak mascot   Srce   HID

Osječki zbornik, Vol. Vol. 36 No. xx, 2021.


Osječki zbornik,Vol. Vol. 36 No. xx
Datum izdavanja: svibnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 27. 5. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Population Censuses in the Records of the Magistrate of the Free and Royal City of Osijek (1809–1850)  
Popisi stanovništva u gradivu Poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Osijeka (1809-. 1850) (str.39-46) hrvatskipdf 119 KB
Danijel Jelaš
Prethodno priopćenje
 
Viennese Dance Cards From the Museum of Slavonia  
Plesni redovi bečke izrade u Muzeju Slavonije (str.47-60) hrvatskipdf 655 KB
Gabrijela Baričić
Stručni rad
 
Following the Traces of Patronage Activity of Family Von Pfeffershofen  
Tragovi naručiteljske djelatnosti obitelji von Pfeffershofen u Osijeku (str.61-70) hrvatskipdf 621 KB
Ivan Roth
Izvorni znanstveni članak
 
Art Criticism Between the Two World Wars in Osijek Dailynewspapers in the Croatian Language  
Likovna kritika između dvaju ratova u osječkim dnevnim novinama na hrvatskom jeziku (2) (str.71-80) hrvatskipdf 130 KB
Igor Loinjak
Pregledni rad
 
Sechs Schöne Bücher + Six Beaux Livres + Šest lijepih knjiga (6+6+6) iliti Mvmmenschantz Des Todes  
Sechs schöne Bücher + six beaux livres + šest lijepih knjiga (6+6+6) iliti mvmmenschantz des Todes (str.81-95) hrvatskipdf 952 KB
Mladen Radić
Stručni rad
 
Literary Heritage of the Truhelka Family in the Museum of Slavonia - Cultural and Historical Context  
Knjižno nasljeđe obitelji Truhelka u Muzeju Slavonije - kulturno-povijesni kontekst (str.97-108) hrvatskipdf 687 KB
Ivana Knežević Križić, Marina Vinaj
Prethodno priopćenje
 
Collection, Processing and Management of Secondary Documentation in the Museum of Slavonia on the Example of the Project “Hidden Treasure of the European Nobility – Valpovo Landowners Prandau and Normann”  
Prikupljanje, obrada i vođenje sekundarne dokumentacije u Muzeju Slavonije na primjeru projekta Skriveno blago europskog plemstva - Valpovački vlastelini Prandau i Normann (str.109-120) hrvatskipdf 937 KB
Domagoj Tominac
Stručni rad
 
Evaluation of Electrolytic Reduction of Corrosion Products on Silver and Silver Plated Artifacts and Guidelines for Its Acceptable Application  
Evalucija elektrolitske redukcije produkata korozije na srebrnim i posrebrenim artefaktima i smjernice njezine prihvatljive primjene (str.121-132) hrvatskipdf 791 KB
Josip Kralik
Pregledni rad
 
Franjevačka crkva Uzvišenja sv. Križa u Osijeku iz 1709. i njezin zvonik iz 1746., carski fortifikacijski inženjeri i sakralna arhitektura baroknih gradova-tvrđava (str.9-37) hrvatskipdf 1 MB
The Franciscan Church of the Exaltation of the Holy Cross in Osijek (1709) and Its Bell Tower (1746), Imperial Fortification Engineers and Sacral Architecture in Baroque City-Fortresses (str.36-37)  
Zlatko Uzelac
Izvorni znanstveni članak
 
In memoriam - Mirko Grlica (str.133-133) hrvatskipdf 98 KB
Grgur Marko Ivanković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 1.038 *