hrcak mascot   Srce   HID

Sveta Cecilija : časopis za sakralnu glazbu,Vol. 71 No. 2
Datum izdavanja: srpnja 2001.

Objavljen na Hrčku: 9. 6. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Prilog: Presveto Srce Isusovo (Himna svetišta u Studencima) (str.1-1) hrvatskipdf 271 KB
Ivan Šaško, Niko Luburić
Ostalo
 
Prilog: Ja sam kruh života (Motet za 4-gl. mješoviti zbor) (str.2-4) hrvatskipdf 481 KB
Šime Marović
Ostalo
 
Prilog: Kriste u Tvoje ime (str.5-8) hrvatskipdf 562 KB
M. Martinjak
Ostalo
 
Sadržaj (str.30-30) hrvatskipdf 297 KB
Uredniš tvo
Kazalo
 
Pro memoria (str.31-31) hrvatskipdf 299 KB
Uredniš tvo
Uvodnik
 
Liturgijska glazba u prošlosti i sadašnjosti; Pregled liturgijsko-glazbene prakse kroz određene povijesne etape i umjetničke stilove (str.32-35) hrvatskipdf 938 KB
Miroslav Martinjak
Stručni rad
 
Orguljaška ljetna škola - Šibenik (str.35-35) hrvatskipdf 293 KB
Damir Šumečki
Vijest
 
Bachova godina (U povodu 250. obljetnice smrti); Analiza preludija i fuga J. S. Bacha (str.35-38) hrvatskipdf 823 KB
Mario Perestegi
Stručni rad
 
Lutnja ili lauta (str.38-40) hrvatskipdf 771 KB
Antun Mrzlečki
Stručni rad
 
Dokumenti Međunarodnog kongresa Orgulje kao europska kulturna baština; Temeljne osobine europske zaštite orgulja kao spomenika kulture (str.41-42) hrvatskipdf 547 KB
Luigi Ferdinando Tagliavini, Zdenko Kušćer
Stručni rad
 
Stručni skupovi; Novi putevi obnove povijesnih orgulja (str.43-45) hrvatskipdf 769 KB
Snježana Miklaušić-Ćeran
Stručni rad
 
Nove orgulje u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu (str.45-46) hrvatskipdf 482 KB
Draško Baumgarten
Vijest
 
Obnovljene orgulje Trsatske Bazilike (str.46-47) hrvatskipdf 511 KB
p. Franjo Jesenović
Vijest
 
Obnovljene vrijedne barokne orgulje (str.47-47) hrvatskipdf 340 KB
Jasminka Bakoš-Kocijan
Vijest
 
Tjedan crkvene glazbe 2001. (str.47-47) hrvatskipdf 340 KB
Damir Šumečki
Vijest
 
Preminuo student Mate Sušilović; Misna slavlja; Kraj akademske godine (str.48-48) hrvatskipdf 296 KB
Damir Šumečki
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Zagreb: Koncert na novim orguljama u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu (str.48-48) hrvatskipdf 296 KB
Draško Baumgarten
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Zagreb: Uskrs fest 2001 u Zagrebu; Proslava Dua Anima; Kaleidoskop glazbenih zbivanja (str.49-50) hrvatskipdf 559 KB
Miloš Lalošević
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Đakovo: Susret dječjih župnih zborova; Uskrsni koncert u Osijeku (str.50-50) hrvatskipdf 337 KB
Urediš tvo
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Varaždin: Prvi susret zborova mladih; Četiri zbora na Caritasovu koncertu (str.50-50) hrvatskipdf 337 KB
A. Sočev, Maja Majdančić
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Split: Festival duhovne glazbe "Cro Patria" (str.51-51) hrvatskipdf 332 KB
Mladen Vuković
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Split: Tradicionalni korizmeni koncert pučkih napjeva u Splitu; Uskrsni koncert u Makarskoj (str.51-51) hrvatskipdf 332 KB
Uredniš tvo
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Dubrovnik: Zborovi Hosanna i Slavulj gostovali u Dubrovniku (str.51-51) hrvatskipdf 332 KB
Petra Klauser
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Hvar: Zbor iz Pittsburga u Hvarskoj katedrali (str.51-51) hrvatskipdf 332 KB
Uredniš tvo
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Rijeka: Tri koncerta u bazilici Gospe Trsatske (str.52-52) hrvatskipdf 338 KB
Franjo Jesenović
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Krk: Uskrsni koncert u Malom Lošinju (str.52-52) hrvatskipdf 338 KB
Uredniš tvo
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Gospić-Senj: Gospić: Gostovala Bašćina (str.52-52) hrvatskipdf 338 KB
Eva Kirchmayer-Bilić
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Sarajevo: Koncert Zagrebačkog kvarteta; Napretkov svečani Uskrsni koncert; Uskrsni koncert Katedralnog zbora (str.52-54) hrvatskipdf 773 KB
Niko Luburić
Vijest
 
Iz glazbenog života biskupija: Subotica: Uskrsni koncerti u subotičkoj katedrali (str.54-54) hrvatskipdf 352 KB
Uredniš tvo
Vijest
 
21. Muzički Biennale Zagreb - Međunarodni festival suvremene glazbe 19. do 29. travnja 2001. (str.54-54) hrvatskipdf 352 KB
Nikša Njirić
Vijest
 
U spomen Stjepanu Šuleku (str.55-55) hrvatskipdf 342 KB
Svjetlana Martinović
Vijest
 
Jubilej Zagrebačkoga opernog studija (str.55-55) hrvatskipdf 342 KB
E. B.
Vijest
 
Prikazi: Christus Vincit (str.55-55) hrvatskipdf 342 KB
o. Franjo Jesenović
Ostalo
 
Prikazi: Korizmene i Uskrsne popijevke na CD-u (str.55-56) hrvatskipdf 540 KB
Jasminka Bakoš-Kocijan
Ostalo
 
Prikazi: Sestarski "Duo" za Veliki jubilej (str.56-56) hrvatskipdf 327 KB
I. M.
Ostalo
 
Prikazi: Vrijedna obljetnica VIS-a Veritas (str.56-56) hrvatskipdf 327 KB
Uredniš tvo
Ostalo
 
Posjeta: 0 *