hrcak mascot   Srce   HID

Starohrvatska prosvjeta, Vol. III No. 47, 2020.


Starohrvatska prosvjeta,Vol. III No. 47
Datum izdavanja: lipnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 11. 6. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Mate Zekan (1948. - 2015.) Životopis i bibliografija (str.7-16) hrvatskipdf 581 KB
Mate Zekan (1948-2015) Biography and Bibliography (str.7-16) engleskipdf 581 KB
Tomislav Šeparović
Životopis
 
Otres - srednjovjekovno selo kod Bribira (str.17-59) hrvatskipdf 2 MB
Otres – a medieval village by Bribir (str.17-59) engleskipdf 2 MB
Mate Zekan
Stručni rad
 
Latinski nadgrobni natpis s arheološkog nalazišta Rižinice (str.61-72) hrvatskipdf 511 KB
Latin tombstone inscription from the archaeological site of Rižinice (str.61-72) engleskipdf 511 KB
Miroslav Gogala
Izvorni znanstveni članak
 
Kloazonirani okov usta korica mača iz Malog Mošunja u Bosni i Hercegovini (Srednjobosanski kanton, Općina Vitez), s posebnim obzirom na slične okove s europskih nalazišta (str.73-118) hrvatskipdf 863 KB
A cloisonné scabbard mouthpiece fitting from Mali Mošunj in Bosnia and Herzegovina (Central Bosnian Canton, Vitez Municipality), with particular attention to similar fittings from European sites (str.73-118) engleskipdf 863 KB
Željko Demo
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj utvrde Lopar u Novom Vinodolskom kroz pokretne nalaze (str.119-230) hrvatskipdf 2 MB
Development of Fort Lopar in Novi Vinodolski through movable finds (str.119-230) engleskipdf 2 MB
Nikolina Vrančić, Andrej Janeš
Stručni rad
 
Nalaz ranokarolinškog mača iz Škabrnje (str.231-250) hrvatskipdf 625 KB
Early Carolingian sword find from Škabrnja (str.231-250) engleskipdf 625 KB
Luka Bečić, Ante Uglešić
Izvorni znanstveni članak
 
Trgovina robljem i kršćanstvo u arheološkom zapisu - primjer ranosrednjovjekovne Dalmacije (str.251-302) hrvatskipdf 889 KB
Slave trade and Christianity in the archaeological record – the example of early mediaeval Dalmatia (str.251-302) engleskipdf 889 KB
Ante Alajbeg
Izvorni znanstveni članak
 
Groblje „Novi put“ na Bribirskoj glavici (str.303-340) hrvatskipdf 941 KB
“Novi put” cemetery at Bribirska glavica (str.303-340) engleskipdf 941 KB
Nikolina Uroda
Izvorni znanstveni članak
 
Ranosrednjovjekovni grobovi uz crkvu Porođenja Marijina u Gradcu kod Drniša (str.341-380) hrvatskipdf 820 KB
Early mediaeval graves by the church of the Nativity of Mary in Gradac near Drniš (str.341-380) engleskipdf 820 KB
Maja Petrinec
Izvorni znanstveni članak
 
Kamena ikona iz Crkvine u Biskupiji kod Knina (str.381-396) hrvatskipdf 422 KB
Kamena ikona iz Crkvine u Biskupiji kod Knina (str.381-396) engleskipdf 422 KB
Miroslav Katić
Izvorni znanstveni članak
 
Kapitul – povijest arheoloških istraživanja i preliminarni rezultati najnovijih revizijskih iskopavanja u razdoblju od 2011. do 2017. godine (str.397-422) hrvatskipdf 1 MB
Kapitul – the History of Archaeological Excavations and Preliminary Results of Recent Revision Excavations in the Period from 2011 to 2017 (str.397-422) engleskipdf 1 MB
Ante Jurčević
Izvorni znanstveni članak
 
Romanički mač iz Jošana (str.423-438) hrvatskipdf 472 KB
Romanesque sword from Jošane (str.423-438) engleskipdf 472 KB
Tatjana Kolak
Izvorni znanstveni članak
 
Arheološki nalazi kopči iz srednjega vijeka u Kaštelima (str.439-464) hrvatskipdf 505 KB
Archaeological Finds of Medieval Buckles in Kaštela (str.439-464) engleskipdf 505 KB
Tonči Burić
Izvorni znanstveni članak
 
Nabožni predmeti nađeni tijekom arheološkog istraživanja srednjovjekovne crkve sv. Petra u Rapovinama kod Livna (str.465-494) hrvatskipdf 607 KB
Devotional objects found during the archaeological research of the mediaeval church of St. Peter in Rapovine near Livno (str.465-494) engleskipdf 607 KB
Marija Marić Baković
Izvorni znanstveni članak
 
O nekim nalazima novca razvijenoga i kasnoga srednjeg vijeka iz južne Hrvatske (str.495-513) hrvatskipdf 537 KB
On some coin finds from the high and late Middle Ages from southern Croatia (str.495-513) engleskipdf 537 KB
Tomislav Šeparović
Izvorni znanstveni članak
 
Zagrebački, odnosno banski denari u izvorima 13. i 14. st. (str.513-548) hrvatskipdf 789 KB
Zagreb and banal denars in sources from the 13th and 14th centuries (str.513-548) engleskipdf 789 KB
Ivan Mirnik
Izvorni znanstveni članak
 
Srednjovjekovni pečatnjak s područja Ražanca (str.549-560) hrvatskipdf 452 KB
Mediaeval seal matrix from the area of Ražanac (str.549-560) engleskipdf 452 KB
Karla Gusar, Mato Ilkić
Izvorni znanstveni članak
 
Gospa Srimska i „početci hrvatske umjetnosti“ (str.561-572) hrvatskipdf 401 KB
Our Lady of Srima and “the beginnings of Croatian art” (str.561-572) engleskipdf 401 KB
Vladimir Peter Goss
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju romaničkog zlatarstva u Dubrovniku A contribution to the knowledge of Romanesque goldsmithing in Dubrovnik (str.573-588) hrvatskipdf 568 KB
A contribution to the knowledge of Romanesque goldsmithing in Dubrovnik (str.573-588) engleskipdf 568 KB
Vinicije B. Lupis
Izvorni znanstveni članak
 
Elementi za arhitektonsku rekonstrukciju crkve sv. Sergija i Bakha (Kisha e Shirgjit) na rijeci Bojani (Buni) kraj Skadra u Albaniji (str.589-630) hrvatskipdf 2 MB
Evidence for the architectural reconstruction of the church of Sts. Sergius and Bacchus (Kisha e Shirgjit) on the Bojana (Buna) River near Skhodra, Albania (str.589-630) engleskipdf 2 MB
Stanislav Ožujski Živkov
Izvorni znanstveni članak
 
Arheološka istraživanja crkve sv. Luke u Kučićima u omiškom zaleđu u svjetlu pitanja ranije povijesti sela (str.631-652) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological research of the church of St. Luke in Kučiće in the Omiš hinterland in the light of the early history of the village (str.631-652) engleskipdf 3 MB
Marinko Tomasović
Izvorni znanstveni članak
 
Kninske utvrde kroz prošlost (str.653-688) hrvatskipdf 896 KB
Knin’s fortifications through the past (str.653-688) engleskipdf 896 KB
Krešimir Regan
Izvorni znanstveni članak
 
O putaljskim freskama On frescoes from Putalj (str.689-726) hrvatskipdf 1 MB
On frescoes from Putalj (str.689-726) engleskipdf 1 MB
Miran Palčok
Pregledni rad
 
Forenzična rekonstrukcija lica muškarca s lokaliteta Rižinice i aproksimacija morfologije nedostajuće mandibule (str.727-740) hrvatskipdf 392 KB
Forensic facial reconstruction of a male from the site of Rižinice and approximation of the morphology of the missing mandible (str.727-740) engleskipdf 392 KB
Josipa Marić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 0 *