hrcak mascot   Srce   HID


Online first

Sadržaj Puni tekst
Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskome jeziku hrvatskipdf 1 MB
Verbs of Sound Emission in the Croatian Language  
Ivana Brač, Maja Matijević
Izvorni znanstveni članak
 
Instrumental, komitativ i karitiv u kukljičkom govoru hrvatskipdf 1 MB
Instrumental, Comitative, and Caritive in the Kukljica Dialect  
Mislav Benić
Izvorni znanstveni članak
 
Prezimena i toponimija Dubrave na poluotoku Pelješcu hrvatskipdf 1 MB
Family Names and Toponymy on the Pelješac Peninsula  
Ivana Oraić Rabušić, Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
Postoje li hipokoristični pridjevi u poljskome? Istraživanje naziva za boje  
Are there hypocoristic adjectives in Polish? A Study of Colour Terms  
Czy przymiotnik może przybrać formę hipokorystyczną? Studium na przykładzie wyrazów określających barwy poljskipdf 641 KB
Olga Sokołowska, Mikołaj Rychło
Izvorni znanstveni članak
 
Povratne posuđenice u poljskome jeziku s komparativnoga gledišta  
Reverse borrowings in the Polish language from a comparative point of view  
Zapożyczenia zwrotne w języku polskim na tle porównawczym poljskipdf 686 KB
Krzysztof Tomasz Witczak
Pregledni rad
 
Napoleonov zakonik i poljska pravna terminologija tijekom XIX. stoljeća  
The Napoleonic Code and Polish Legal Terminology in the 19th Century engleskipdf 918 KB
Ewa Woźniak, Rafał Zarębski
Izvorni znanstveni članak
 
Rat protiv ratne metafore: metaforički okviri u hrvatskome diskursu o pandemiji koronavirusa  
A War on War Metaphor: Metaphorical Framings in Croatian Discourse on Covid-19 engleskipdf 1 MB
Kristina Štrkalj Despot, Ana Ostroški Anić
Izvorni znanstveni članak
 
Mjere rječničke raznolikosti u pričama djece predškolske i rane školske dobi hrvatskipdf 1013 KB
Measures of Lexical Diversity in Narratives of Preschool and Early School Age Children  
Gordana Hržica, Ivana Trtanj
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 1.229 *