hrcak mascot   Srce   HID

Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja,Vol. 28 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 16. 7. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 189 KB
- -
Ostalo
 
Contents (str.5-6) engleskipdf 174 KB
- -
Ostalo
 
Riječ urednika (str.7-7) hrvatskipdf 160 KB
Ivana Zagorac
Uvodnik
 
Roditeljstvo u vrijeme pandemije COVID-19: Perspektiva roditelja djece rane i predškolske dobi (str.11-38) hrvatskipdf 407 KB
Parenthood in the time of a pandemic COVID-19: A perspective of the parents of early and preschool age children (str.11-38)  
Adrijana Višnjić-Jevtić, Ivana Visković
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi roditelja osnovnoškolskih učenika grada Zagreba o uporabi IKT u nastavi na daljinu tijekom pandemije bolesti COVID-19 (str.39-62) hrvatskipdf 413 KB
Attitudes of parents of primary school students of the City of Zagreb on the use of ICT in distance learning during the COVID-19 pandemic (str.39-62)  
Iva Ivanković, Ivan Igić
Prethodno priopćenje
 
Primjena IKT-a u procesu učenja, poučavanja i vrednovanja u srednjim strukovnim školama: Kvalitativna analiza (str.63-88) hrvatskipdf 342 KB
Application of ICT in the process of learning, teaching and evaluation in upper secondary vocational schools: Qualitative analysis (str.63-88)  
Silvia Rogošić, Branislava Baranović, Josip Šabić
Izvorni znanstveni članak
 
Definiranje i uporaba nazivlja za e-izvedbu nastave (str.89-114) hrvatskipdf 396 KB
Defining and using terms for e-teaching modalities (str.89-114)  
Jadranka Nemeth-Jajić, Tonća Jukić
Pregledni rad
 
Learning strategies in primary school-age students: The contribution of personality traits and goal orientations (str.115-140) engleskipdf 369 KB
Strategije učenja u osnovnoškolskoj dobi: Doprinos osobina ličnosti i ciljnih orijentacija učenika (str.115-149)  
Katija Kalebić Jakupčević, Zrinka Vučković, Ina Reić Ercegovac
Izvorni znanstveni članak
 
Psihološka otpornost i kvaliteta života: Razlike između učenika osnovne škole i učenika glazbene škole (str.141-166) hrvatskipdf 419 KB
Psychological resilience and quality of life: Differences between primary school and music school students (str.141-166)  
Renata Miljević-Riđički, Davor Brđanović
Izvorni znanstveni članak
 
Nastava iz prirodoslovnog područja za slijepu djecu i djecu s oštećenjima vida (str.167-190)  
Science education for blind and visually impaired children (str.167-190) engleskipdf 363 KB
Janja Plazar, Cécil J. W. Meulenberg, Aksinja Kermauner
Pregledni rad
 
Stavovi nastavnika geografije o radu s učenicima s teškoćama u razvoju (str.191-216) hrvatskipdf 395 KB
Geography’s teachers attitudes towards working with pupils with developmental difficulties (str.191-216)  
Dominko Svilan, Ana Pejdo, Jadranka Brkić-Vejmelka
Prethodno priopćenje
 
Stavovi srednjoškolskih nastavnika matematike o ispitima Državne mature iz matematike (str.217-242)  
Upper-secondary teachers’ perceptions of the Matura exam in mathematics (str.217-242) engleskipdf 437 KB
Amanda Glavaš, Ljerka Jukić Matić, Sara Prša
Prethodno priopćenje
 
Analiza primjene nastavnih strategija u visokoškolskoj nastavi umjetničkog područja (str.243-269) hrvatskipdf 592 KB
Analysis of the use of teaching strategies in higher education in Arts (str.243-269)  
Antoaneta Radočaj-Jerković, Tihana Škojo
Izvorni znanstveni članak
 
Didaktičke smjernice za implementaciju kurikuluma međupredmetne teme »Održivi razvoj« u predmetne kurikulume (str.271-292) hrvatskipdf 531 KB
Didactic guidelines for implementation of the cross-curricular topic “Sustainable Development” in curricula (str.271-292)  
Gabrijela Marin
Pregledni rad
 
Tomislav Krznar i sur.: Podići jedra. Prilozi raspravi o ulozi filozofije u obrazovanju odgojiteljica i odgojitelja (str.295-296) hrvatskipdf 200 KB
Tomislav Krznar et al.: Raise the sails. Contributions to the discussion of the role of philosophy in the education of educators (str.295-296)  
Jelena Vignjević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sabina Vidulin, Marlena Plavšić, Valnea Žauhar: Spoznajno-emocionalno slušanje glazbe u školi (str.297-299) hrvatskipdf 208 KB
Sabina Vidulin, Marlena Plavšić, Valnea Žauhar: Cognitive-emotional music listening in school (str.297-299)  
Lada Duraković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kirsti Lonka: Phenomenal learning from Finland (str.299-303)  
Kirsti Lonka: Fenomenalno učenje iz Finske (str.303) hrvatskipdf 223 KB
Karlo Karija
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 0 *