hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomski pregled, Vol. 72 No. 4, 2021.


Ekonomski pregled,Vol. 72 No. 4
Datum izdavanja: srpnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 16. 7. 2021.
Sadržaj Puni tekst
UČINCI STVARANJA I SKRETANJA TRGOVINE IZ ČLANSTVA HRVATSKE U CEFTA-I I EU (str.489-521)  
TRADE CREATION AND TRADE DIVERSION EFFECTS FROM CROATIA’S CEFTA AND EU MEMBERSHIP (str.489-521) engleskipdf 4 MB
Hrvoje Jošić, Maja Bašić
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJE ODNOSA UPRAVLJAČKIH STRUKTURA I EKSTERNE REVIZIJE U KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU (str.522-549) hrvatskipdf 425 KB
RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNANCE STRUCTURES AND EXTERNAL AUDIT IN CORPORATE GOVERNANCE (str.522-549)  
Mario Filipović
Izvorni znanstveni članak
 
PERSPEKTIVE PRIMJENE VARIJABILNOG NAGRAĐIVANJA U HRVATSKOJ: POSTOJI LI JAZ IZMEĐU OČEKIVANJA ZAPOSLENIKA I STVARNOG STANJA? (str.550-570)  
THE PERSPECTIVES OF VARIABLE PAY IN CROATIA: IS THERE A GAP BETWEEN EMPLOYEE PAY PREFERENCES AND ACTUAL COMPENSATION PRACTICES? (str.550-570) engleskipdf 321 KB
Ivana Načinović Braje
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJE PRAKSE HRVATSKIH PODUZEĆA U RAZVOJU I UPRAVLJANJU MARKOM POSLOVNE USLUGE (str.571-596) hrvatskipdf 866 KB
RESEARCH OF THE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF BUSINESS SERVICE BRANDS IN CROATIAN COMPANIES (str.571-596)  
Dubravka Sinčić Ćorić, Lucija Babić
Pregledni rad
 
KONVERZIJE KAPITALA PODUZETNIKA U KREATIVNIM I KULTURNIM INDUSTRIJAMA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE (str.597-618) hrvatskipdf 315 KB
THE CONVERSION OF ENTREPRENEURIAL CAPITAL IN CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES OF NORTWESTERN CROATIA (str.597-618)  
Ksenija Vuković, Ivana Fojs, Kristina Detelj
Prethodno priopćenje
 
PRIVATNI ZDRAVSTVENI SEKTOR U HRVATSKOJ: JESU LI PRIVATNI IZDACI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MIT ILI STVARNOST? (str.619-639)  
PRIVATE HEALTH CARE SECTOR IN CROATIA: IS PRIVATE SPENDING ON HEALTH CARE MYTH OR REALITY? (str.619-639) engleskipdf 2 MB
Nevenka Kovač, Šime Smolić
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 0 *