hrcak mascot   Srce   HID

Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja,Vol. 20 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 20. 7. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Charles Taylor o dva pristupa jeziku (str.231-258)  
Charles Taylor and two approaches toward language (str.231-258) engleskipdf 247 KB
Oliver Jurišić
Prethodno priopćenje
 
Zapisnički iskazi zaprisegnutih svjedoka u Arhivu Vrhbosanske nadbiskupije (1941.-1991.) o stradanju katolika Vrhbosanske nadbiskupije tijekom Drugog svjetskog rata i poraća (str.259-344) hrvatskipdf 579 KB
Written statements of sworn witnesses in the Archive of the Archdiocese of Vrhbosna (1941-1991) about suffering of catholics of the Archdiocese during the Second World War and its aftermath (str.259-344)  
Pero Brajko
Pregledni rad
 
Ekumenski i dijaloški znakovi primata i sinodalnosti u papinskim porukama tijekom posjeta Bosni i Heregovini i Hrvatskoj (str.345-371) hrvatskipdf 239 KB
Ecumenical and dialogue signs of primacy and sinodality in the Pope's messages during pastoral visits to Bosnia and Herzeogovina and Croatia (str.345-371) engleskipdf 239 KB
Anto Orlovac
Pregledni rad
 
Primat i sinodalnost u Crkvi od Četvrtog Lateranuma do Drugog Vatikanuma (str.373-391) hrvatskipdf 201 KB
Primacy and synodality in the Church from the Fourth Lateran Council to the Second Vatican Council (str.373-391)  
Tomo Vukšić
Stručni rad
 
Odnos primata i sinodalnosti u svjetlu ekleziologije Drugoga Vatikanskog koncila. Fundamentalno-teološki okvir i poticaji iz pontifikata pape Franje (str.393-411) hrvatskipdf 210 KB
Relation of primacy and synodality in the light of the Second Vatican Council's ecclesiology. Fundamental-theological framework and initiatives of Pope's Francis' Pontificate (str.393-411)  
Edvard Punda
Stručni rad
 
Odjek promjene na Habsburškom prijestolju 1916. u hrvatskom i katoličkom bosanskohercegovačkom tisku. Prigodom 100. obljetnice smrti cara i kralja Franje Josipa I. i stupanja na prijestolje Karla I. (IV.) (str.413-427) hrvatskipdf 176 KB
The Echo of change on the Habsburg throne in 1916, in Croat and catholic media in Bosnia and Herzegovina. On the occasion of the 100th anniversary of the death of emperor Francis Jospeh I and the accession of Karl I (and IV) to the throne (str.413-427) engleskipdf 176 KB
Milenko Krešić
Stručni rad
 
Demografsko stanje katolika i procesi u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2015. godine (str.429-444) hrvatskipdf 6 MB
Tomo Vukšić
Ostalo
 
Deklaracija religija o zajedničkoj ljudskosti. Potpisana i proglašena na St. Andrews Universityju, Škotska, 23. rujna 2016. (str.445-446) hrvatskipdf 100 KB
Mato Zovkić
Ostalo
 
Vrijedno izdanje grčko-hrvatskog rječnika Novoga zavjeta. Anto Popović, Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta sa statistikom grčkih riječi. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016., 197 str. (str.447-449) hrvatskipdf 112 KB
Darko Tomašević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prva dva tisućljeća papinstva. Niko Ikić, Petrovska služba: stijena jedinstva i kamen spoticanja. Povijesno-teološki, biblijsko-dogmatski i ekumenski pogledi. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet - Zagreb: Glas Koncila, 2015., 274 str. (str.450-454) hrvatskipdf 104 KB
Mario Bernadić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mučeništvo i mučenički tragovi kroz hrvatsku prošlost: Komisija HBK i BK BiH za hrvatski martirologij, Mučeništvo i mučenički tragovi kroz hrvatsku prošlost. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 13. ožujka 2014. godine. Zagreb: Hrvatska biskupska konferencija - Katolički bogoslovni fakultet (Glas Koncila - nakladnik), 2015., 364 str. (str.454-459) hrvatskipdf 114 KB
Milenko Krešić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pogled na starokršćansku literaturnu djelatnost latinskog jezika: Drago Župarić, Kršćanski latinisti. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2016., 211 str. (str.459-462) hrvatskipdf 97 KB
Josip Knežević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pero Pranjić, Posvetiteljska služba Crkve: Komentar 4. knjige ZKP-a. Sarajevo: KBF; Zagreb: Glas Koncila, 2016. (str.462-468) hrvatskipdf 119 KB
Ilija Marković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sveti i Veliki Sabor Pravoslavne Crkve. Kreta: 2016., 82 str. (str.468-476) hrvatskipdf 141 KB
Niko Ikić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
The Study Quran. A New Translation and Commentary. Seyyes Hossein Nasr, Editor-in-Chief. New York: Harper One, 2015., LIX, 19888 STR. i 11 zemljovida (str.476-488) hrvatskipdf 165 KB
Mato Zovkić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O politici (i religiji) koja jede svoju djecu, a nije revolucija (da je bar to!): Ivan Šarčević, Zečevi, zmije i munafici. Sarajevo - Zagreb, Synopsis, 2014. (str.488-494) hrvatskipdf 115 KB
Zorica Maros
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Knjiga o traganju za dubljim smislom života: Branislav A. Mikulić, Srcem do beskraja. Roman u pričama. Sarajevo: Dobra knjiga, 2016., 210 str. (str.494-497) hrvatskipdf 87 KB
Mato Zovkić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 0 *