hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 31. 7. 2021.
Sadržaj Puni tekst
THE EU COMPETITION AND STATE AID RULES AND COMPLEMENTARY HEALTH INSURANCE IN THE REPUBLIC OF CROATIA  
PRAVILA EUROPSKE UNIJE O TRŽIŠNOM NATJECANJU I DRŽAVNIM POTPORAMA I DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.61-82) hrvatskipdf 163 KB
Tomislav Sokol, Frane Staničić
Izvorni znanstveni članak
 
FAILURE TO PROVIDE HEALTH CARE AS A VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE EUROPEAN CONVENTION WITH SPECIAL REFERENCE TO THE COURT'S CASE-LAW OUTSIDE THE CONTEXT OF DETENTION  
NEPRUŽANJE ZDRAVSTVENE SKRBI KAO POVREDA ČLANKA 3. EUROPSKE KONVENCIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA PRAKSU SUDA U PREDMETIMA IZVAN KONTEKSTA ZADRŽAVANJA (str.83-104) hrvatskipdf 171 KB
Maša Marochini Zrinski, Karin Derenčin Vukušić
Izvorni znanstveni članak
 
DAMAGES IN INTERNATIONAL INVESTMENT ARBITRATION  
ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ŠTETE U MEĐUNARODNOJ INVESTICIJSKOJ ARBITRAŽI S OBZIROM NA UTVRĐENU POVREDU I METODU IZRAČUNA (str.105-136) hrvatskipdf 714 KB
Jadranka Osrečak
Izvorni znanstveni članak
 
PROFESSIONAL SPORT IN THE REPUBLIC OF CROATIA DURING THE COVID-19 CRISIS  
PROFESIONALNI SPORT U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA VRIJEME COVID-19 KRIZE (str.137-165) hrvatskipdf 1 MB
Vanja Smokvina, Patricia Ribarić Smokvina
Prethodno priopćenje
 
INSTRUMENTS FOR PROTECTION OF THE PROCEDURAL RIGHT OF DEFENCE IN INVESTIGATION UNDER THE LAW ON CRIMINAL PROCEDURE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA  
INSTRUMENTI ZAŠTITE PROCESNIH PRAVA OBRANE U ISTRAZI PREMA ZAKONU O KAZNENOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE (str.167-187) hrvatskipdf 168 KB
Maja Pilić, Zdravko Rajić
Pregledni rad
 
MI, NAROD FEDERACIJE! USTAVOTVORNA VLAST U KLASIČNIM I SUVREMENIM FEDERACIJAMA (str.7-34) hrvatskipdf 212 KB
WE, THE PEOPLE OF THE FEDERATION! CONSTITUENT AUTHORITY IN CLASSIC AND MODERN FEDERATIONS (str.7-34)  
Robert Podolnjak
Izvorni znanstveni članak
 
GRAĐANSKOPRAVNO UREĐENJE DJELATNOSTI LOBIRANJA (str.35-60) hrvatskipdf 195 KB
CIVIL LAW REGULATION OF LOBBYING ACTIVITIES (str.35-60)  
Davorin Pichler
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 804 *