hrcak mascot   Srce   HID

Diacovensia : teološki prilozi, Vol. 29 No. 2, 2021.


Diacovensia : teološki prilozi,Vol. 29 No. 2
Datum izdavanja: kolovoza 2021.

Objavljen na Hrčku: 23. 8. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.135-136) hrvatskipdf 69 KB
Contents (str.135-136) engleskipdf 69 KB
Kazalo  
Prijateljstvo Crkve i umjetnosti (str.137-140) hrvatskipdf 85 KB
Tomislav Ćurić
Uvodnik
 
Kristova krv: za mnoge ili za sve? Biblijska analiza i nalaz (str.143-164) hrvatskipdf 406 KB
The Blood of Christ: for Many or for All? Biblical Analysis and Finding (str.143-164)  
Dubravko Turalija
Izvorni znanstveni članak
 
Neke smjernice za pastoral braka i obitelji prema apostolskoj pobudnici Amoris Laetitia (II.) (str.165-185) hrvatskipdf 212 KB
Some Guidelines for the Pastoral Care of Marriage and Family According to the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia (II.) (str.165-185)  
Ivan Šarčević
Izvorni znanstveni članak
 
Laudato si’ – socioekonomska relevantnost za dinamičnu, promjenjivu i izazovnu budućnost (str.187-208)  
Laudato Si’ – Socioeconomic Relevance for a Dynamic, Shifting, and Challenging Future (str.187-208) engleskipdf 229 KB
Richard Pavlić, Bruno Rukavina
Izvorni znanstveni članak
 
Postoji li kolektivna krivnja? Jezične i sadržajne razlike između transkripta i tiskane inačice govora V. Frankla u Beču 1988. godine u kontekstu relevantnosti rasprave o (ne)postojanju kolektivne krivnje (str.209-228) hrvatskipdf 204 KB
Gibt es eine Kollektivschuld? Sprachliche und inhaltliche Unterschiede zwischen dem Transkript und der gedruckten Version von V. Frankls Rede in Wien im Jahr 1988 im Kontext der Relevanz der Diskussion über die (Nicht-)Existenz einer Kollektivschuld (str.209-228)  
Damir Velički, Vladimira Velički
Izvorni znanstveni članak
 
Ogled i odjek zaštite i sigurnije budućnosti djeteta u svjetlu Panamske i Rimske deklaracije (str.229-247) hrvatskipdf 215 KB
A Reflection and Echo of the Protection and Safer Future of the Child in the Light of Panama and Rome Declarations (str.229-247)  
Josip Bošnjaković, Leali Osmančević
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos tiska prema Katoličkoj Crkvi u Jugoslaviji u razdoblju od 1952. do 1970. godine – na primjeru analize vinkovačkoga lista Novosti (str.249-275) hrvatskipdf 371 KB
The Attitude of the Press Towards the Catholic Church in Yugoslavia in the Period from 1952 to 1970 – on the Example of the Analysis of the Vinkovci Newspaper Novosti (str.249-275)  
Ivana Bendra
Prethodno priopćenje
 
Boris VULIĆ, Vjera kao eshatološko nestrpljenje. Ogled o Sergiu Quinziju, Vlastita naklada, Osijek, 2020., 226 str. (str.279-283) hrvatskipdf 93 KB
Hrvoje Kalem
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Adrese autora (str.284-284) hrvatskipdf 52 KB
Addresses of the Authors (str.284-284) engleskipdf 52 KB
Ostalo  
Posjeta: 1.154 *