hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo,Vol. 79 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 2021.

Objavljen na Hrčku: 9. 11. 2021.
Sadržaj Puni tekst
MOLEKULARNA STRUKTURA I OBRASCI HIBRIDIZACIJE HIBRIDA Abramis brama × Rutilus rutilus IZ AKUMULACIJE MODRAC, BOSNA I HERCEGOVINA (str.147-156) hrvatskipdf 976 KB
MOLECULAR STRUCTURE AND HYBRIDIZATION PATTERNS OF Abramis brama × Rutilus rutilus HYBRIDS FROM MODRAC RESERVOIR, BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.147-156) engleskipdf 976 KB
Belma Kalamujić Stroil, Lejla Ušanović, Abdurahim Kalajdžić, Lejla Lasić, Rifat Šrkrijelj, Narcis Pojskić
Izvorni znanstveni članak
 
ZARAZA PARAZITOM DACTYLOGYRUS KOD ŠARANA (Cyprinus carpio, L. 1758) U AKVAKULTURNIM OBJEKTIMA U MAKEDONIJI (str.157-162) hrvatskipdf 2 MB
DACTYLOGYRUS INFESTATION IN FARMED COMMON CARP Cyprinus carpio FROM AQUACULTURE FACILITIES IN MACEDONIA (str.157-162) engleskipdf 2 MB
Dijana Blazhekovikj - Dimovska, Stojmir Stojanovski
Izvorni znanstveni članak
 
RAZNOLIKOST I STUPANJ UGROŽENOSTI RIBA RIJEKE DHARLA U BANGLADEŠU (str.163-172) hrvatskipdf 935 KB
FISH DIVERSITY AND ITS THREATENED STATUS OF THE DHARLA RIVER IN BANGLADESH (str.163-172) engleskipdf 935 KB
Md. Ashraful Alam, Yeasmin Ara, Imran Parvez, Jayanto Kumar Roy, Macksood Alam Khan
Izvorni znanstveni članak
 
BIODIVERZITET, UGROŽENOST I OČUVANJE RIBLJIH VRSTA ZNAČAJNIH ZA RIJEKU JAMUNE, BANGLADEŠ (str.173-186) hrvatskipdf 1 MB
FISH BIODIVERSITY, THREAT STATUS AND CONSERVATION SIGNIFICANCE OF THE JAMUNA RIVER, BANGLADESH (str.173-186) engleskipdf 1 MB
Sulav Indra Paul, Bhaskar Chandra Majumdar, Mahmudul Hasan, Apurbo Kumer Sarker, Arpan Baidya, Md. Azizul Hakim
Izvorni znanstveni članak
 
ALOHTONE VRSTE PARAZITA SLATKOVODNIH RIBA U KOPNENIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE (str.187-204) hrvatskipdf 847 KB
NON-INDIGENOUS PARASITES OF FISH IN INLAND WATERS OF CROATIA (str.187-204) engleskipdf 847 KB
Matija Pofuk
Pregledni rad
 
Posjeta: 393 *