hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena lingvistika, Vol. 43-44 No. 1-2, 1997.


Datum izdavanja: svibnja 1997.

Objavljen na Hrčku: 29. 5. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Znanstvenički lik profesora Milana Moguša (str.VII-XII) hrvatskipdf 70 KB
Josip Vončina
Životopis
 
Bibliografija znanstvenih, stručnih i uredničkih radova Milana Moguša (po godinama) (str.XV-XXVII) hrvatskipdf 83 KB
Bibliografija  
Od intuicije do opservacije i natrag (Višejezična leksikografija i paralelni korpusi) (str.1-12) hrvatskipdf 93 KB
Maja Bratanić
Izvorni znanstveni članak
 
Standardizacija novogrčkoga u razdoblju prosvjetiteljstva (str.13-27) hrvatskipdf 139 KB
Vesna Cvjetković Kurelec
Izvorni znanstveni članak
 
Nominalizacija u turskome jeziku II. (Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskoga i hrvatskog jezika) (str.29-60) hrvatskipdf 200 KB
Ekrem Čaušević
Izvorni znanstveni članak
 
Adaptacija ortografije anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku: teorija i primjena (str.61-71) hrvatskipdf 112 KB
Rudolf Filipović, Antica Menac
Izvorni znanstveni članak
 
Na gradišćanskohrvatskim jezičnim stazama (str.73-82) hrvatskipdf 81 KB
Božidar Finka
Izvorni znanstveni članak
 
Jedno novo pravilo za neke hrvatske odraze jate ili...? (str.83-90) hrvatskipdf 102 KB
Alemko Gluhak
Izvorni znanstveni članak
 
Samoispravljanje u govornoj proizvodnji (str.91-104) hrvatskipdf 227 KB
Damir Horga
Izvorni znanstveni članak
 
O bezličnim povratnim tvorbama u hrvatskom jeziku (str.105-107) hrvatskipdf 43 KB
Josip Jernej
Izvorni znanstveni članak
 
Drugi jezici u povijesti hrvatskoga (str.109-116) hrvatskipdf 69 KB
Radoslav Katičić
Izvorni znanstveni članak
 
Frazemi u Belostenčevu Gazofilaciju (str.117-130) hrvatskipdf 108 KB
Ljiljana Kolenić
Izvorni znanstveni članak
 
Goranski govor u Moslavini (Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina) (str.131-139) hrvatskipdf 101 KB
Mijo Lončarić
Izvorni znanstveni članak
 
Simbolika i pragmatika standardizacije jezika. Neki primjeri. (str.141-151) hrvatskipdf 86 KB
Dora Maček
Izvorni znanstveni članak
 
Nedoumice u transkripciji stare hrvatske latinice (str.153-168) hrvatskipdf 152 KB
Dragica Malić
Izvorni znanstveni članak
 
The Syllabic Structure of Proto-Indo-European - In memory of Jochem Schindler (str.169-184) engleskipdf 227 KB
Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak
 
Glagolski pridjev radni u Murteru (str.185-190) hrvatskipdf 76 KB
Mira Menac-Mihalić
Izvorni znanstveni članak
 
Jestno-niječna pitanja u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku (str.191-209) hrvatskipdf 144 KB
Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Sjaj i bijeda "kladističkog" modela (s posebnim osvrtom na sudbinu "rodoslovnog stabla" u romanistici) (str.211-232) hrvatskipdf 245 KB
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski glagoljski brevijar iz 1493. godine čitavo stoljeće opisivan kao ćirilski časoslov (Breviarium slavicum) (str.233-240) hrvatskipdf 2 MB
Anica Nazor
Izvorni znanstveni članak
 
Nadređenice i podređenice u leksiku i rječniku (str.241-250) hrvatskipdf 118 KB
Bernardina Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Razvitak neverbalnoga koda (str.251-265) hrvatskipdf 130 KB
Neda Pintarić
Izvorni znanstveni članak
 
Prijedložni izrazi u dvama molitvenicima (str.267-281) hrvatskipdf 126 KB
Vlasta Rišner
Izvorni znanstveni članak
 
Zadi san samo obo kamen... O čakavskome prepjevu Jesenjina (str.283-289) hrvatskipdf 103 KB
Dubravka Sesar
Izvorni znanstveni članak
 
Zapovjed brodovnih obava Bože Babića iz 1878. godine (str.291-301) hrvatskipdf 96 KB
Diana Stolac
Izvorni znanstveni članak
 
Latinizmi u rječniku Vocabolario del dialetto di Rovigno d'Istria 1992 Antonija i Giovannija Pellizzera (s osvrtom i na neke druge izvore) (str.303-311) hrvatskipdf 105 KB
Pavao Tekavčić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju čakavske frazeologije (na građi iz krčkih govora) (str.313-324) hrvatskipdf 111 KB
Marija Turk
Izvorni znanstveni članak
 
Belostenčev hibridni jezik (str.325-339) hrvatskipdf 276 KB
Josip Vončina
Izvorni znanstveni članak
 
Opisni i odnosni pridjevi (str.341-357) hrvatskipdf 137 KB
Marija Znika
Izvorni znanstveni članak
 
Normativna kolebanja u upotrebi glasova č i ć (str.359-365) hrvatskipdf 72 KB
Stjepan Babić
Stručni rad
 
Prilog proučavanju mađarsko-hrvatskih literarnih veza (str.367-370) hrvatskipdf 72 KB
Istvan Nyomarkay
Pregledni rad
 
Deslavenizacija slavenizatora. Neka razmišljanja o "Balkanološkim lingvističkim studijama" Petra Ilievskog (str.371-377) hrvatskipdf 98 KB
Borjana Prošev-Oliver
Stručni rad
 
Hrvatska antroponimija nakon II. svjetskog rata (str.379-386) hrvatskipdf 76 KB
Petar Šimunović
Pregledni rad
 
Računalna obradba hrvatskih korpusa: povijest, stanje i perspektive (str.387-394) hrvatskipdf 124 KB
Marko Tadić
Stručni rad
 
Teresa Zofia Orloš, Joanna Hornik: Czesko-polski slownik skrzydlatych slow (str.395-397) hrvatskipdf 72 KB
Dubravka Sesar
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Dorovsky, Vera Bartošova: Češko-charvatsky slovnik (str.399-403) hrvatskipdf 75 KB
Dubravka Sesar
Recenzija, Prikaz
 
Slavenski jezici u knjigama (str.405-407) hrvatskipdf 62 KB
Barbara Kryžan-Stanojević
Recenzija, Prikaz
 
Zdravka Matišić: Elementi hindske gramatike (str.409-412) hrvatskipdf 52 KB
Krešimir Krnic
Recenzija, Prikaz
 
Boguslaw Dunaj: Slownik wspolczesnego jezika polskiego (str.413-415) hrvatskipdf 63 KB
Neda Pintarić
Recenzija, Prikaz
 
Dirk Geeraerts: Diachronic Prototype Semantics (str.417-421) hrvatskipdf 55 KB
Ida Raffaelli
Recenzija, Prikaz
 
Lektorsko-korektorski pogled na oračunalnjivanje (kompojutorizaciju) tiskarstva (str.423-430) hrvatskipdf 2 MB
Branko Erdeljac
Ostalo
 
Kronika (str.431-440) hrvatskipdf 95 KB
Zrinka Babić, Irena Zovko, Neda Pintarić, Božo Bekavac, Dubravka Sesar
Ostalo
 
Obznane (str.441-453) hrvatskipdf 152 KB
Vesna Badurina-Stipčević, Željka Brlobaš, Pavao Tekavčić, Milan Mihaljević, Marica Čilaš, Marinka Šimić, A Halonja, Neda Pintarić, Vesna Muhvić-Dimanovski, Vesna Deželjin, Milica Mihaljević, Marijana Horvat
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 35.837 *