hrcak mascot   Srce   HID

Colloquia Maruliana ..., Vol. 17 No. 17, 2008.


Colloquia Maruliana ...,Vol. 17 No. 17
Datum izdavanja: travnja 2008.

Objavljen na Hrčku: 12. 8. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Uvodna bilješka (str.5-5) hrvatskipdf 25 KB
Prefatory note (str.6-6) engleskipdf 22 KB
Urednici Editors
Uvodnik
 
Renesansna poslanica kao prostor poetičko-estetičkih iskaza (str.7-25) hrvatskipdf 105 KB
The Renaissance Epistle as Space for Poetic and Aesthetic Enunciations (str.25-25)  
Dunja Fališevac
Izvorni znanstveni članak
 
Pero moj ili Nalješković piše Hektoroviću (str.27-41) hrvatskipdf 75 KB
My Dear Petar, or, Nalješković Writes to Hektorović (str.41-41)  
Pavao Pavličić
Izvorni znanstveni članak
 
Rukopisni zbornik Varia Dalmatica (Codex Lucianus) kao svjedočanstvo humanističke književne komunikacije (str.43-55) hrvatskipdf 92 KB
Humanist Literary Communication in the Manuscript Collection Varia Dalmatica (Codex Lucianus) (str.56-58)  
Neven Jovanović
Izvorni znanstveni članak
 
Izbor neobjavljene komunikacijske poezije iz Varia Dalmatica (str.59-72) hrvatskipdf 75 KB
(str.59-72) latinskipdf 75 KB
AA. VV.
Ostalo
 
Dinko Zavorović, Faust Vrančić i Toma Suričević u svjetlu epistolarne razmjene (str.73-89) hrvatskipdf 101 KB
Dinko Zavorović, Faust Vrančić and Toma Suričević in the Light of Epistolary Exchange (str.90-90)  
Iva Kurelac
Izvorni znanstveni članak
 
O stilu i kulturnom značenju Marulićeve Poslanice papi Adrijanu VI. (str.91-115) hrvatskipdf 164 KB
Sullo stile e la rilevanza culturale dell’Epistola A Papa Adriano VI di Marco Marulić (str.116-124)  
Ruggero Cattaneo
Izvorni znanstveni članak
 
The Mouse, the Frog, and the Unidentified Flying Object: Metaphors for »Empires« in the Latin Works of the Croatian Humanist Marcus Marulus and of the German Humanist Ulrich von Hutten (str.125-146) engleskipdf 491 KB
Miš, žaba i neidentificirani leteći predmet: metafore »carstava« u latinskim djelima hrvatskoga humanista Marka Marulića i njemačkoga humanista Ulricha von Huttena (str.147-148)  
Franz Posset
Izvorni znanstveni članak
 
Biografičnost Marulićevih epistolarnih tekstova (str.149-155) hrvatskipdf 61 KB
The Biographic Elements in Marulić’s Epistolary Texts (str.156-156)  
Branko Jozić
Izvorni znanstveni članak
 
Razvijene usporedbe u Juditi: o Marulićevim prilikama (str.157-187) hrvatskipdf 163 KB
Developed Similitudes in Judita / Judith: On Marulić’s Prilike (Extended Similes) (str.188-188)  
Ružica Pšihistal
Izvorni znanstveni članak
 
Još jednom o alegorijskom tumačenju Judite (str.189-197) hrvatskipdf 77 KB
Once again about the Allegorical Interpretation of Judita (str.197-198)  
István Lőkös
Izvorni znanstveni članak
 
Marulić: molitelj i učitelj molitve (str.199-218) hrvatskipdf 111 KB
Marulić: Man of Prayer, Teacher of Prayer (str.218-219)  
Mladen Parlov
Izvorni znanstveni članak
 
Tropologija brojeva u Marulićevu djelu De humilitate (str.221-243) hrvatskipdf 129 KB
The Tropology of Numbers in Marulić’s De Humilitate (str.244-245)  
Ivan Bodrožić
Izvorni znanstveni članak
 
Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (IV.) (str.247-285) hrvatskipdf 181 KB
Marulić’s Tropology in The Light of Patristic Allegoresis (IV) (str.285-286)  
Miroslav Palameta
Izvorni znanstveni članak
 
Trojica humanista o rodnome mjestu svetog Jeronima: Flavio Biondo, Marko Marulić i José de Espinoza de Sigüenza (str.287-297) hrvatskipdf 75 KB
Three Humanists on the Birthplace of Saint Jerome: Flavius Blondus, Marko Marulić and José de Espinoza de Sigüenza (str.297-298)  
Vinko Grubišić
Izvorni znanstveni članak
 
Marulićevi spomenici u Čileu (str.301-303) hrvatskipdf 40 KB
Ivo Sanader
Kratko priopćenje
 
Govor na svečanom otkrivanju skulpture Vaska Lipovca “Marko Marulić” u Parku skulptura u čileanskom glavnom gradu Santiagu (str.304-306) hrvatskipdf 830 KB
Božo Biškupić
Ostalo
 
Govor na inauguraciji skulpture Marka Marulića (str.307-309) hrvatskipdf 35 KB
Osvaldo Rivera Riffo
Ostalo
 
Marko Marulić, prvi klasik hrvatske književnosti i europski humanist (str.310-313) hrvatskipdf 46 KB
Ružica Pšihistal
Ostalo
 
Nagrade Dana hrvatske knjige 2007 ; Obrazloženja nagrada Judita, Davidias, Slavić (str.314-317) hrvatskipdf 35 KB
Ostalo  
Bibliografija Marka Marulića 2007. (str.321-328) hrvatskipdf 77 KB
Branko Jozić
Bibliografija
 
M. Maruli Delmatae Davidias. Priredio M. Marcovich, Leiden i Boston (MA): Brill, 2006 (Mittellateinische Studien und Texte, 33) (str.331-336) hrvatskipdf 277 KB
Neven Jovanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marko Marulić, Zsuzsána, Jeruzsálem városának panasza, Imádság a török ellen. Fordította: Lőkös István, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2007 (str.337-338) hrvatskipdf 46 KB
Mirko Tomasović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti – zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 29. rujna 2004. u Splitu, uredili Bratislav Lučin i Mirko Tomasović. Književni krug, Split 2006. (str.339-345) talijanskipdf 75 KB
Marcello Marinucci
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirko Tomasović e Ljiljana Avirović, La divina traduzione. Tradurre dal croato all’italiano, Hefti, Milano 2006. (str.346-347) talijanskipdf 44 KB
Marcello Marinucci
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Referiranost (str.350-350) hrvatskipdf 26 KB
Ostalo  
Posjeta: 35.021 *