hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 131 No. 11-12, 2007.


Šumarski list,Vol. 131 No. 11-12
Datum izdavanja: studenoga 2007.

Objavljen na Hrčku: 4. 6. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Primjena ick aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti šuma na području UŠP Gospić (str.507-521) hrvatskipdf 983 KB
Application of Colour Infrared Aerial Photographs for the Assessment of Forest Damage in the Gospić Forest Administration (str.521-521)  
Renata Pernar, Mario Ančić, Ante Seletković
Izvorni znanstveni članak
 
Pomotehnički zahvati u klonskim sjemenskim plantažama listača (str.523-528) hrvatskipdf 430 KB
Pomotechnical Treatments in the Broadleave Clonal Seed Orchards (str.528-528)  
Davorin Kajba, Nikola Pavičić, Saša Bogdan, Ida Katičić
Izvorni znanstveni članak
 
Mogućnost introgresije gena kavkaske jele (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) u šume obične jele (Abies alba Mill.) Macelja i Trakošćana (str.529-537) hrvatskipdf 389 KB
Posibility of Genetical Introgresion of Nordmann fir (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) in Common Fir Forests (Abies alba Mill.) of Macelj and Trakošćan (str.537-537)  
Mladen Ivanković
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske (str.539-548) hrvatskipdf 368 KB
The Analises Extermination of Gypsy Moth (Lymantria dispar L.) in the 2005 Year of Croatian State Forests (str.547-548)  
Josip Margaletić, Vladimir Jurjević, Milan Glavaš, Boris Hrašovec, Danko Diminić
Pregledni rad
 
Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje park šume “Laudonov gaj” (str.549-563) hrvatskipdf 478 KB
Biological-Ekological and Spatial Evaluation of “Laudonov Gaj” Park Forest (str.563-563)  
Mandica Dasović
Pregledni rad
 
Prirast kod europske srne (Capreolus capreolus L.) u šumama Baranje (str.565-574) hrvatskipdf 394 KB
Recruitment Rate of the Roe Deer (Capreolus capreolus L.) in Baranja Forests (str.573-574)  
Đuro Nikolandić, Dražen Degmečić
Stručni rad
 
Posjeta: 8.946 *