hrcak mascot   Srce   HID

Ljetopis socijalnog rada, Vol. 12 No. 1, 2005.


Datum izdavanja: prosinac 2005.

Objavljen na Hrčku: 29. 4. 2006.
Sadržaj Puni tekst
ZAŠTITA NAJBOLJEG INTERESA DJETETA U POSTUPKU RAZVODA BRAKA RODITELJA (str.7-38) hrvatskidoc 334 KB
PROTECTION OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN THE DIVORCE PROCEEDINGS OF THE PARENTS (str.7-38)  
Maja Laklija, Ninoslava Pećnik, Radmila Sarić
Izvorni znanstveni članak
 
STAVOVI STRUČNJAKA SOCIJALNE SKRBI PREMA IZDVAJANJU DJECE IZ OBITELJI I UDOMITELJSTVU (str.39-66) hrvatskidoc 330 KB
ATTITUDES OF SOCIAL CARE PROFESSIONALS TOWARDS THE EXCLUSION OF CHILDREN FROM FAMILIES AND TOWARDS FOSTER CARE PLACEMENT (str.39-66)  
Marina Ajduković, Branka Sladović Franz, Željka Kamenov
Izvorni znanstveni članak
 
KVALITATIVNA ANALIZA ISKUSTVA UDOMITELJA (str.67-88) hrvatskidoc 192 KB
QUALITATIVE ANALYSIS OF FOSTER PARENTS EXPERIENCE (str.67-88)  
Marijana Kletečki Radović, Klaudija Kregar Orešković
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIO-DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I ISKUSTVA UDOMITELJSKIH OBITELJI (str.89-106) hrvatskidoc 184 KB
SOCIO-DEMOGRAFIC CHARACTERISTICS AND EXPERIANCES OF FOSTER FAMILIES (str.89-106)  
Olja Družić Ljubotina, Marijana Kletečki Radović, Nataša Jelača
Stručni rad
 
PRIMJENA MEĐUNARODNIH STANDARDA I PREPORUKA U DJELOVANJU HRVATSKOG DRUŠTVA PREMA DJECI I MLADIMA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (str.107-130) hrvatskidoc 216 KB
THE APPLICATION OF INTERNATIONAL STANDARDS AND RECOMMENDATIONS IN THE CROATIAN SOCIETY’S ACTION TOWARDS THE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH BEHAVIOURAL DISORDERS (str.107-130)  
Dejana Bouillet
Pregledni rad
 
ADOLESCENT SEKSUALNI NASILNIK (str.131-144) hrvatskidoc 133 KB
SEXUALLY AGGRESSIVE ADOLESCENT (str.131-144)  
Jadranka Luca-Mrđen
Pregledni rad
 
PSIHIČKO ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE U OBITELJI (str.145-172) hrvatskidoc 232 KB
PSYCHOLOGICAL ABUSE AND NEGLECT OF CHILDREN IN THE FAMILY (str.145-172)  
Vedrana Ždero
Pregledni rad
 
Dokument - GLOBALNI STANDARDI ZA OBRAZOVANJE I OBUKU U SOCIJALNOM RADU (str.173-198) hrvatskidoc 226 KB
Marina Ajduković
Ostalo
 
Dokument - KONAČNI PRIJEDLOG NOVOG ETIČKOG DOKUMENTA MEĐUNARODNE FEDERACIJE SOCIJALNIH RADNIKA (IFSW) I MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ŠKOLA ZA SOCIJALNI RAD (IASSW) (str.199-206) hrvatskidoc 71 KB
Prevele: Dea Ajduković, Marina Ajduković
Ostalo
 
Dokument - ETIČKI KODEKS SOCIJALNIH RADNIKA HRVATSKE (str.207-212) hrvatskidoc 57 KB
Hrvatska udruga socijalnih radnika
Ostalo
 
Iskustva - SPECIFIČNOSTI FORENZIČNOG INTERVJUA SA SPOLNO ZLOSTAVLJANIM DJETETOM (str.231-240) hrvatskidoc 80 KB
Marijana Kletečki Radović
Ostalo
 
Prikaz udruge - PSIHOSOCIJALNA POMOĆ PSIHIČKI BOLESNIM OSOBAMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (str.241-246) hrvatskidoc 36 KB
Daša Poredoš, Lana Vučinić, Snježana Lončarić, Ema N. Gruber
Ostalo
 
Prikaz knjige - UDOMITELJSTVO: SKRB O DJECI IZVAN VLASTITE OBITELJI (str.251-254)  
Antonija Žižak
Recenzija, Prikaz
 
Prikaz knjige - SKRB ZA UMIRUĆE DIJETE (str.255-258) hrvatskidoc 45 KB
Daša Poredoš
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 82.061 *