hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 2008.

Objavljen na Hrčku: 3. 7. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Smrt ‘globalizacijske teorije’ ili kraj još jedne revolucije? (str.3-28) hrvatskipdf 264 KB
THE DEATH OF GLOBALISATION THEORY OR THE END OF YET ANOTHER REVOLUTION? (str.3-28)  
Tonči Kursar
Izvorni znanstveni članak
 
Što nakon kulture? Teorije preokreta i preokret teorija u globalno doba (str.29-70) hrvatskipdf 351 KB
AFTER CULTURE – WHAT? THEORIES OF A TURNING POINT AND A TURNING POINT OF THEORY IN A GLOBAL AGE (str.29-70)  
Žarko Paić
Izvorni znanstveni članak
 
Globalizacija i građansko-državljanska prava (str.71-92) hrvatskipdf 270 KB
GLOBALIZATION AND CITIZENSHIP RIGHTS (str.71-92)  
Milan Mesić
Pregledni rad
 
Kamo ideš striče Sam? Izazovi globalizacije (str.93-110) hrvatskipdf 254 KB
QUO VADIS UNCLE SAM? THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION (str.93-110)  
Darko Polšek
Pregledni rad
 
O globalizaciji i slobodi kod Dahrendorfa i Giddensa (str.111-126) hrvatskipdf 210 KB
ON GLOBALISATION AND FREEDOM IN THE WORKS OF DAHRENDORF AND GIDDENS (str.111-126)  
Ana Pažanin
Pregledni rad
 
Iznova pronaći Europu – kozmopolitska vizija (str.127-138) hrvatskipdf 216 KB
REDISCOVERING EUROPE – A COSMOPOLITAN VISION (str.127-138)  
Ulrich Beck
Izlaganje sa skupa
 
Je li moguć europski politički narod? (str.139-158) hrvatskipdf 270 KB
IS A EUROPEAN POLITICAL NATION A REAL POSSIBILITY? (str.139-158)  
Branka Lončar Mrkoci
Pregledni rad
 
“Jezično” pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji: prevođenje pravne stečevine i europsko nazivlje (str.159-177) hrvatskipdf 266 KB
THE ACCESSION OF THE CROATIAN LANGUAGE TO THE EUROPEAN UNION: TRANSLATION OF THE ACQUIS COMMUNAUTAIRE AND EUROPEAN LEGAL TEMINOLOGY (str.159-177)  
Snježana Ramljak
Pregledni rad
 
Političko povjerenje i demokratska konsolidacija (str.179-199) hrvatskipdf 267 KB
POLITICAL TRUST AND DEMOCRATIC CONSOLIDATION (str.179-199)  
Pero Maldini
Pregledni rad
 
Miguel Abensour: Demokracija protiv države. Marx i makijavelijevski moment (str.201-206) hrvatskipdf 216 KB
Domagoj Vujeva
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Igor Lukšič: Politična kultura. Političnost morale (str.206-210) hrvatskipdf 216 KB
Tihomir Cipek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tihomir Ponoš: Na rubu revolucije – studenti ‘71. (str.210-213) hrvatskipdf 216 KB
Danijela Širinić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Charles Patterson: Vječna Treblinka. Naše postupanje prema životinjama i holokaust (str.214-216) hrvatskipdf 216 KB
Maja Jelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 25.651 *