hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2008.

Objavljen na Hrčku: 15. 7. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Načelo javnosti u parničnom postupku - prilog pokušajima opravdanja i reafirmacije instituta - (str.1-26) hrvatskipdf 765 KB
Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak
 
Stjecanje prava vlasništva primjenom ustanova dosjelosti i uzurpacije na nekretninama koje su bile u društvenom vlasništvu (str.27-70) hrvatskipdf 828 KB
Petar Simonetti
Izvorni znanstveni članak
 
Posebnosti reguliranja radnog vremena u kontekstu Smjernice 2003/88/EZ s osvrtom na nacionalna rješenja u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj (str.71-109) hrvatskipdf 839 KB
Nada Bodiroga-Vukobrat, Sandra Laleta, Anton Jukić
Izvorni znanstveni članak
 
Upravni spor u Hrvatskoj: sadašnje stanje i pravci reforme (str.111-147) hrvatskipdf 796 KB
Dario Đerđa
Izvorni znanstveni članak
 
Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihove statusne posebnosti (str.149-185) hrvatskipdf 788 KB
Dionis Jurić
Izvorni znanstveni članak
 
Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova (str.187-226) hrvatskipdf 798 KB
Nataša Žunić Kovačević, Edita Čulinović-Herc
Izvorni znanstveni članak
 
Pravo pacijenata na obaviještenost, s posebnim osvrtom na zaštitu tajnosti podataka o zdravstvenom stanju pacijenta (str.227-275) hrvatskipdf 911 KB
Jozo Čizmić
Prethodno priopćenje
 
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku - realna mogućnost, (pre)skupa avantura ili utopija? (str.277-315) hrvatskipdf 816 KB
Aldo Radolović
Pregledni rad
 
Parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom - problem pravne prirode rokova za njihovo pokretanje (str.317-334) hrvatskipdf 736 KB
Eduard Kunštek, Dejan Bodul
Pregledni rad
 
Uvod u načela europskog ugovornog prava (Landova načela) (str.335-370) hrvatskipdf 806 KB
Silvija Petrić
Pregledni rad
 
Zaštita osobnih podataka pacijenata u europskom i hrvatskom pravu (str.371-411) hrvatskipdf 831 KB
Katerina Dulčić, Nada Bodiroga-Vukobrat
Pregledni rad
 
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (str.413-454) hrvatskipdf 834 KB
Aleksandra Maganić
Pregledni rad
 
Pravna zaštita u postupcima javne nabave u Hrvatskoj (str.455-489) hrvatskipdf 767 KB
Stanka Pejaković
Pregledni rad
 
Pitanja uređenja i primjene pravne zaštite od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj (str.491-521) hrvatskipdf 785 KB
Marko Šikić
Pregledni rad
 
Osnivanje (obnova) zemljišnih knjiga - rad katastarskog i zemljišnoknjižnog povjerenstva (de lege lata, de lege ferenda) (str.523-555) hrvatskipdf 782 KB
Damir Kontrec
Pregledni rad
 
Zaštita osobe u radnom odnosu od načela do realizacije (str.557-578) hrvatskipdf 733 KB
Marinko Đ. Učur
Stručni rad
 
Promidžba i prodaja udjela i dionica u investicijskim fondovima (str.579-614) hrvatskipdf 783 KB
Loris Belanić, Gabrijela Mihelčić
Stručni rad
 
Ugovor o leasingu - novo zakonsko uređenje - (str.615-642) hrvatskipdf 731 KB
Jasna Brežanski
Stručni rad
 
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine - praksa Upravnog suda Republike Hrvatske (str.643-679) hrvatskipdf 780 KB
Ljiljana Karlovčan-Đurović
Stručni rad
 
Implementacija Smjernice 2005/29/EC o nepoštenim poslovnim praksama u hrvatsko pravo zaštite potrošača (str.681-715) hrvatskipdf 790 KB
Dragan Zlatović
Stručni rad
 
Posjeta: 216.434 *