hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 2007.

Objavljen na Hrčku: 3. 10. 2008.
Sadržaj Puni tekst
GEPIDI, HERULI, LANGOBARDI I JUŽNA PANONIJA (str.7-64) hrvatskipdf 423 KB
THE GEPIDS, THE HERULI, THE LOMBARDS AND SOUTH PANNONIA (str.7-64)  
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
ČLANOVI POŽEŠKOG KAPTOLA DO SREDINE 14. STOLJEĆA (str.65-87) hrvatskipdf 185 KB
DIE MITGLIEDER DES POŽEGAER KAPITALS BIS ZUR MITTE DES XIV. JAHRHUNDER (str.65-87)  
László Koszta
Izvorni znanstveni članak
 
JAKUŠIĆI - PLEMIĆI SLAVONSKOG PORIJEKLA U POVIJESTI SLOVAČKE (str.88-106) hrvatskipdf 170 KB
THE JAKUŠIĆ FAMILY – NOBLEMEN OF SLAVONIAN ORIGIN IN THE HISTORY OF SLOVAKIA (str.88-106)  
Peter Sedlák
Izvorni znanstveni članak
 
DEMOGRAFSKI PREDUVJETI ZA RAZVOJ RATARSTVA U POŽEŠKOJ KOTLINI KRAJEM 17. I POČETKOM 18. STOLJEĆA (str.115-160) hrvatskipdf 4 MB
Milan Vrbanus
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG ISTRAŽIVANJU DOGAĐANJA NA GRADIŠKOM PODRUČJU TIJEKOM RATA 1788-1791. (str.161-201) hrvatskipdf 5 MB
A CONTRIBUTION ON THE EVENTS IN THE GRADIŠKA AREA DURING THE HABSBURG-OTTOMAN WAR OF 1788-1791 (str.161-201)  
Iva Salopek Bogavčić
Izvorni znanstveni članak
 
VJERSKI ŽIVOT KATOLIKA U JUŽNOBARANJSKOM DIJELU PEČUŠKE BISKUPIJE U 18. STOLJEĆU NA TEMELJU PODATAKA KANONSKIH VIZITACIJA (str.202-211) hrvatskipdf 110 KB
THE RELIGIOUS LIFE OF THE CATHOLICS IN THE SOUTH BARANJA SECTOR OF THE DIOCESE OF PÉCS IN THE 18TH CENTURY, BASED ON DATA OBTAINED BY EPISCOPA (str.202-211)  
Dubravka Božić Bogović, Mario Jager
Izvorni znanstveni članak
 
POVIJESNE I DRUŠTVENE PRILIKE NASTANKA I DJELOVANJA ALJMAŠKOG SVETIŠTA U 18. STOLJEĆU (str.212-224) hrvatskipdf 324 KB
HISTORICAL AND SOCIAL CIRCUMSTANCES OF THE ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF THE ALJMAŠ SHRINE IN THE 18TH CENTUR (str.212-224)  
Zlata Živaković-Kerže
Izvorni znanstveni članak
 
BIOGRAFIJA ĐAKOVAČKOGA BISKUPA U STIHOVIMA: ŽIVOT ANTUNA MANDIĆA ADAMA FILIPOVIĆA (str.225-262) hrvatskipdf 1 MB
A VERSIFIED BIOGRAPHY OF A BISHOP OF ĐAKOVO: THE LIFE OF ANTUN MANDIĆ BY ADAM FILIPOVIĆ (str.225-262)  
Milovan Tatarin
Izvorni znanstveni članak
 
VIROVITICA U PLANOVIMA VELIKOSRPSKE POLITIKE TIJEKOM 19. I 20. STOLJEĆA: OD IDEJE DO POKUŠAJA PROVEDBE (str.263-327) hrvatskipdf 19 MB
VIROVITICA IN THE PLANS OF GREATER-SERBIAN POLITICS IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES: FROM AN IDEA TO ATTEMPTED IMPLEMENTATION (str.263-327)  
Zdravko Dizdar
Pregledni rad
 
THE COMPANY S. H. GUTMANN D. D. AT THE TIME OF THE GREAT DEPRESSION (1929-1934) (str.328-341)  
PODUZEĆE “S. H. GUTMANN D. D.” U VRIJEME VELIKE GOSPODARSKE KRIZE (1929.-1934.) (str.328-371) hrvatskipdf 274 KB
Hrvoje Volner
Izvorni znanstveni članak
 
GRUBIŠNOPOLJSKA KRONIKA 1990.-1991. (I. dio) (str.342-370) hrvatskipdf 518 KB
THE CHRONICLE OF GRUBIŠNO POLJE 1990-1991 (Part I) (str.342-370)  
Petar Bašić, Ivica Miškulin
Izvorni znanstveni članak
 
PUT DO ERDUTA. POLOŽAJ HRVATSKE U MEĐUNARODNOJ ZAJEDNICI 1994.-1995. I REINTEGRACIJA HRVATSKOG PODUNAVLJA (str.371-404) hrvatskipdf 215 KB
THE PATH TO ERDUT. CROATIA’S POSITION IN THE INTERNATIONAL COMMUNITY 1994/1995 AND THE REINTEGRATION OF CROATIAN DANUBE REGION (PODUNAVLJE) (str.371-404)  
Albert Bing
Izvorni znanstveni članak
 
OPIS RUŠEVINA OPATIJE BIJELE IZ 1761. (str.405-428) hrvatskipdf 5 MB
DESCRIPTION OF THE RUINS OF THE ABBEY OF BIJELA FROM 1761. (str.405-428)  
Stanko Andrić, Milan Vrbanus
Stručni rad
 
ŽRTVOSLOV NIJEMACA POŽEGE I POŽEŠKE KOTLINE (DRUGI SVJETSKI RAT I PORAĆE) (str.429-457) hrvatskipdf 8 MB
THE VICTIMOLOGY OF GERMANS FROM POŽEGA AND THE VALLEY OF POŽEGA (WORLD WAR II AND THE POSTWAR PERIOD) (str.429-457)  
Vladimir Geiger
Pregledni rad
 
VELIKA ERUDICIJA I PONEŠTO PRISTRANOSTI (str.498-506) hrvatskipdf 98 KB
GREAT ERUDITION AND A LITTLE BIT OF FAVORITISM (str.498-506)  
Dino Mujadžević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRIKAZI I OSVRTI (str.507-534) hrvatskipdf 234 KB
BOOK REVIEWS (str.507-534)  
Danijel Jelaš, Darko Vitek, Dinko Župan, Ivica Miškulin, Ivan Jelić, Branko Križan, Zlata Živaković-Kerže, Branko Ostajmer, Marija Karbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 33.980 *