hrcak mascot   Srce   HID

Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva,Vol. 62 No. 4
Datum izdavanja: rujna 2008.

Objavljen na Hrčku: 20. 9. 2008.
Sadržaj Puni tekst
EKONOMSKI I MENADŽERSKI ASPEKTI DRŽANJA GOVEDA U SLOVAČKOJ (str.271-281)  
ECONOMIC AND MANAGERIAL ASPECTS OF THE CATTLE KEEPING IN SLOVAKIA (str.271-281) engleskipdf 356 KB
Iveta Ubrežiova, Maria Farkašova
Izvorni znanstveni članak
 
OSCILACIJA U BROJU SOMATSKIH STANICA KOD KONTROLIRANIH KRAVA U SLOVENIJI U RAZDOBLJU 1997-2007 (str.283-292)  
OSCILLATION OF SOMATIC CELL COUNT IN MILK OF RECORDED COWS IN SLOVENIA IN YEARS 1997-2007 (str.283-292) engleskipdf 378 KB
M. Klopčić, J. Osterc, M. Klinkon
Izvorni znanstveni članak
 
FENOTIPSKA POVEZANOST IZMEĐU SVOJSTAVA VANJŠTINE I DUGOVJEČNOSTI KRAVA SIMENTALSKE PASMINE (str.293-302) hrvatskipdf 318 KB
PHENOTYPIC RELATIONSHIP BETWEEN LINEAR TYPE TRAITS AND LONGEVITY OF SIMMENTAL COWS (str.293-302)  
N. Raguž, Vesna Gantner, Sanja Jovanovac
Izvorni znanstveni članak
 
DJELOVANJE TEMPERATURE ZRAKA, RELATIVNE VLAGE I BRZINE STRUJANJA ZRAKA NA BROJ GLJIVICA I ZRAKOM NOŠENU EMISIJU IZ MLIJEČNIH STAJA NA OKOLIŠ (str.303-306)  
EFFECT OF AIR TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY AND AIR FLOW VELOCITY ON FUNGI COUNT AND AIRBORNE EMISSION FROM DAIRY BARNS TO THE ENVIRONMENT (str.303-306) engleskipdf 174 KB
Kristina Matković, Marija Vučemilo, Bara Vinković, Ž. Pavičić, Branka Šeol, S. Matković, M. Benić
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ OPĆIH UVJETA U PRASILIŠTU NA NEONATALNO VLADANJE PRASADI (str.307-315) hrvatskipdf 198 KB
INFLUENCE OF GENERAL CONDITIONS IN FARROWING PEN ON NEONATAL BEHAVIOUR IN PIGLETS (str.307-315)  
M. Ostović, Ž. Pavičić, T. Balenović, Anamaria Ekert Kabalin
Stručni rad
 
ZNAČENJE HIGIJENE POJILICA U SUVREMENOM SVINJOGOJSTVU (str.317-322) hrvatskipdf 198 KB
ROLE OF DRINKER HYGIENE IN MODERN PIG PRODUCTION (str.317-322)  
Ž. Pavičić, M. Ostović, A. Tofant, T. Balenović, Anamaria Ekert Kabalin
Stručni rad
 
POSTUPCI S TEKUĆIM GNOJEM U INTENZIVNOJ SVINJOGOJSKOJ PROIZVODNJI (str.323-333) hrvatskipdf 221 KB
PROCEDURES WITH LIQUID MANURE IN INTENSIVE PIG PRODUCTION (str.323-333)  
Ž. Pavičić, M. Ostović, A. Tofant, T. Balenović, Anamaria Ekert Kabalin
Stručni rad
 
PRIRODNO VALJENJE DOMAĆE PERADI (str.335-344) hrvatskipdf 193 KB
NATURAL HATCHING OF DOMESTIC POULTRY (str.335-344)  
M. Ostović, Ž. Pavičić, T. Balenović, Anamaria Ekert Kabalin
Stručni rad
 
Posjeta: 13.135 *