hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 73 No. 4, 2003.


Datum izdavanja: veljače 2004.

Objavljen na Hrčku: 14. 1. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Abrahamov lik u argumentiranju spasenja po vjeri u poslanici Galaćanima (str.533-575) hrvatskipdf 17 MB
The Figure of Abraham on the Discussion of Salvation through Faith in the Epistle the Galatians (str.533-575)  
Marinko VIDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Partikularizam u službi univerzalnosti - naznake globalnih perspektiva u Bibliji (str.577-593) hrvatskipdf 6 MB
Particularism in the Service of Universality Indications of a Global Perspective in the Bible (str.577-593)  
Ivan DUGANDŽIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Etika u proročkim spisima (str.595-617) hrvatskipdf 9 MB
Ethics in the Prophetic Writings (str.595-617)  
Nikola HOHNJEC
Pregledni rad
 
Strah u svjetlu Biblije (str.619-630) hrvatskipdf 4 MB
Fear in the Bible (str.619-630)  
Ivan DUGANDŽIĆ
Pregledni rad
 
Značajke biblijskog hebrejskog jezika u odnosu na spoznaju i interpretaciju (str.631-648) hrvatskipdf 7 MB
The Characteristics of Biblical Hebrew in Relation to Cognition and Interpretation (str.631-648)  
Adalbert REBIĆ
Stručni rad
 
Metafizika kulturnog života i filozofiranje o hrvatskim narodnim pitanjima u radovima S. Zimmermanna o hrvatskoj filozofiji i kulturi (str.649-684) hrvatskipdf 14 MB
The Metaphysics of a Cultured Life and Philosophizing Croatian National Questions in the Works of S. Zimmermann Concerning Croatian Philosophy and Culture (str.649-684)  
Leopold AUBURGER
Izvorni znanstveni članak
 
Mit kao antropološka konstanta (str.685-711) hrvatskipdf 10 MB
Myth as a Anthropological Constant (str.685-711)  
Krešimir ŠIMIĆ
Pregledni rad
 
Ikonološki temelji vjere. Vjera kao prijateljstvo s Bogom (str.713-727) hrvatskipdf 6 MB
Iconological Foundations of Faith. Faith as Friendship with God (str.713-727)  
Anton TAMARUT
Pregledni rad
 
Hrvatski teolozi XVII. stoljeća (str.729-776) hrvatskipdf 18 MB
Croatian Theologians of the 17th Century (str.729-776)  
Ivan GOLUB
Izvorni znanstveni članak
 
Teološko promišljanje duhovnosti za naše vrijeme (str.777-794) hrvatskipdf 7 MB
Theological Reflection on Contemporary Spirituality (str.777-794)  
Jakov MAMIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Redovništvo kao znak i izazov za današnje mlade (str.795-811) hrvatskipdf 7 MB
Religious Life as a Sign and Challenge for Today's Youth (str.795-811)  
Valentina MANDARIĆ
Pregledni rad
 
Pastoralna skrb za najmlađe članove Crkve (str.813-832) hrvatskipdf 6 MB
Pastoral Care for the Youngest Members of the Church (str.813-832)  
Josip Šimunović
Izvorni znanstveni članak
 
Oblici pastoralnih jedinica u Zakoniku kanonskoga prava (str.833-859) hrvatskipdf 10 MB
Forms of Pastoral Units in the Code of Canon Law (str.833-859)  
Josip ŠALKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Oblikovanje Zakonika kanoskog prava latinske Crkve prema nauku i odlukama II. vatikanskog sabora. Uz 20. obljetnicu proglašenja Zakonika iz 1983. i stupanja na snagu istog Zakonika, te uz 40. obljetnicu osnivanja Papina povjerenstva za obnovu Zakonika (str.861-899) hrvatskipdf 10 MB
Formation of the Code of Canon Law of the Latin Church According to the Teachings and Resolutions of Vatican Council II. (On the 20th Anniversary of the Promulgation of the 1983 Code and Its Coming into Force, and on the 40th Anniversary of the Foundation of the Papal Commission for the Revision of the Code) (str.861-899)  
Jure BRKAN
Izvorni znanstveni članak
 
Sveta mjesta i osobito crkve u kanonskom pravu (str.901-923) hrvatskipdf 7 MB
Sacred Places and Especially Churches in Canon Law (str.901-923)  
Nikola ŠKALABRIN
Izvorni znanstveni članak
 
Možemo li Duha Svetoga još uže sobom povezati? (str.925-926) hrvatskipdf 747 KB
Rudolf BRAJČIĆ
Crtice
 
Konferencija voditelja biblijskih djela Katoličke biblijske federacije (Subregija Srednja Europa) - Krk, 1. - 4. IX. 2003 (str.927-931) hrvatskipdf 2 MB
Mario CIFRAK
Crtice
 
Značenje novozavjetne egzegeze za teologiju i Crkvu. Međunarodni znanstveni skup bibličara, Köln, 7. - 11. IV. 2003. (str.932-935) hrvatskipdf 1 MB
Ivan DUGANDŽIĆ
Crtice
 
U Rimu održan prvi simpozij o Sveučilištu i Crkvi. Sveučilište i Crkva moraju zajedno krenuti u izgradnju boljega društva (str.936-938) hrvatskipdf 1 MB
Matilda KOLIĆ
Crtice
 
Sedmi međunarodni kongres Renovabis od 28. do 30. kolovoza 2003. (str.939-943) hrvatskipdf 2 MB
Adalbert REBIĆ
Crtice
 
Srednjoeuropski katolički dan u Pragu u znaku dijaloga triju monoteističkih religija (str.944-945) hrvatskipdf 702 KB
Nikola HOHNJEC
Crtice
 
Tonči Matulić, »Bioetika«, Glas Koncila, Zagreb, 2001. (str.947-950) hrvatskipdf 2 MB
Nada GOSIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mario Cifrak, Die Beziehung zwischen Jesus und Gott nach den Petrusreden der Apostelgeschichte. Ein exegetischer Beitrag zur Christologie der Apostelgeschichte (Forschung zur Bibel - Band 101), Echter Verlag, Würzburg, 2003. (str.950-954) hrvatskipdf 2 MB
Ivan DUGANDŽIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
P. Hoffman - Ch. Heil, (hrsg.), Die Spruchquelle Q. Studienausgabe Griechisch und Deutsch, Wissenschaftliche Buchgesellschaft/Peeters Publishers, Darmstadt - Leuven, 2002. (str.954-957) hrvatskipdf 2 MB
Mario CIFRAK
Recenzija, Prikaz slučaja
 
A. P. und A. H. Hüttermann, Am Anfang war die Ökologie, Naturverständnis im Alten Testament, (Na početku bijaše ekologija, Razumijevanje prirode u Starom zavjetu), Verlag Antje Kunstmann. (Nedostaje godina objavljivanja). Prikaz u »Das Beste« od ožujka 2003. godine svjedoči za nedavno objavljivanje. Autor knjige A. P. Hüttermann je profesor za šumsku botaniku i tehničku mikologiju u Göttingenu. Knjigu je sastavio zajedno sa svojim sinom kemičarom dr. A. H. Hüttermannom. (str.957-958) hrvatskipdf 854 KB
Nikola HOHNJEC
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bruno Chenu / Marcel Neusch, Dieu au XXIe siecle, Contribution de la théologie aux temps qui viennnt, Bayard Éditions, Paris, 2002. (str.958-959) hrvatskipdf 860 KB
Nikola HOHNJEC
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Roman Globokar, Verantwortung für alles, was lebt. Von Albert Schweitzer und Hans Jonas zu einer theolgischen Ethik des Lebens, Tesi Gregoriana, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2002. (str.959-961) hrvatskipdf 1 MB
Petar TOMAŠIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Adrese suradnika (str.962-962) hrvatskipdf 124 KB
Addresses of Contributors (str.962-962)  
Ostalo  
Sadržaj (str.963-964) hrvatskipdf 498 KB
Index (str.965-965) latinskipdf 248 KB
Contents (str.966-966) engleskipdf 233 KB
Ostalo  
Posjeta: 30.652 *