hrcak mascot   Srce   HID

Engineering Review : Međunarodni časopis namijenjen publiciranju originalnih istraživanja  s aspekta analize konstrukcija, materijala i novih tehnologija u području strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti, elektrotehnike, računarstva i građevinarstva,Vol. 26 No. 1-2
Datum izdavanja: prosinca 2006.

Objavljen na Hrčku: 27. 10. 2008.
Sadržaj Puni tekst
MJERENJE DEVIJACIJE KRUŽNOSTI NA KOORDINATNIM MJERNIM STROJEVIMA (str.1-1) hrvatskipdf 397 KB
THE ROUNDNESS DEVIATION MEASUREMENT WITH COORDINATE MEASURING MACHINES (str.1-5) engleskipdf 397 KB
Bartosz Gapinski, Miroslaw Grezelka, Miroslaw Rucki
Izvorni znanstveni članak
 
POBOLJŠANJE SLIJEĐENJA TRAJEKTORIJE ROBOTA UPOTREBOM POSTUPAKA NELINEARNOG UPRAVLJANJA (str.7-17) hrvatskipdf 296 KB
IMPROVEMENT OF ROBOT TRAJECTORY TRACKING BY USING NONLINEAR CONTROL METHODS (str.7-17) engleskipdf 296 KB
Vesna Krajči, Nino Stojković
Izvorni znanstveni članak
 
KONAČNO ELEMENTNA SIMULACIJA SIEBEL-SCHWAIGERER VLAČNOG TESTA (str.19-27) hrvatskipdf 450 KB
FINITE ELEMENT SIMULATION OF THE SIEBEL- SCHWAIGERER TENSILE TEST (str.19-27) engleskipdf 450 KB
Miljenko Math, Zdenka Keran, Marko Škunca, Hrvoje Balija
Izvorni znanstveni članak
 
PRISTUP INTERNETU PREKO SATELITA (str.29-37) hrvatskipdf 302 KB
INTERNET ACCESS OVER SATELLITE (str.29-37) engleskipdf 302 KB
Kristijan Čolak, Antun Sok
Stručni rad
 
MJERENJE RADNE NAPRAVE ZA KONTROLU KUĆIŠTA VENTILATORA POMOĆU OPTIČKOGA 3D KOORDINATNOG MJERNOG SUSTAVA TRITOP (str.39-48) hrvatskipdf 782 KB
MEASUREMENT OF JIG FOR INSPECTION OF FAN-HOUSING BY MEANS OF OPTICAL 3D COORDINATE MEASURING SYSTEM TRITOP (str.39-48) engleskipdf 782 KB
Ivan Juričić, Branimir Barišić, Tomislav Hercigonja, Loris Šćulac
Stručni rad
 
MJERENJE I ANALIZA IZMJERA POKLOPCA VIJČANOG KOMPRESORA (str.49-61) hrvatskipdf 475 KB
MEASUREMENT AND ANALYSIS OF TWIN-SCREW SUPERCHARGER COVER MEASURES (str.49-61) engleskipdf 475 KB
Sanjin Komar, Branimir Barišić, Romeo Matković
Stručni rad
 
PRINCIP KOMUNIKACIJE U BLUETOOTH BEŽIČNOJ PAN MREŽI (str.63-73) hrvatskipdf 328 KB
THE COMMUNICATION PRINCIPLE IN THE BLUETOOTH WIRELLES PAN NETWORK (str.63-73) engleskipdf 328 KB
Vedran Kos, Antun Sok
Stručni rad
 
PRIMJENA PLASTIČNIH ZGLOBOVA U ANALIZI OKVIRNIH KONSTRUKCIJA METODOM KONAČNIH ELEMENATA (str.75-87) hrvatskipdf 287 KB
APPLICATION OF PLASTIC HINGES IN FINITE ELEMENT ANALYSIS OF FRAMED STRUCTURES (str.75-87) engleskipdf 287 KB
Branimir Rončević, Goran Turkalj
Stručni rad
 
ANALIZA UČINKOVITOSTI NUMERIČKIH SHEMA ZA PLITKE VODE (str.91-91) hrvatskipdf 179 KB
EFFICIENCY ANALYSIS OF SHALLOW WATER NUMERICAL SCHEMES (str.91-91) engleskipdf 179 KB
Lado Kranjčević
Vijest
 
NUMERIČKA ANALIZA IZVIJANJA GREDNIH NOSAČA U PROCESU PUZANJA (str.92-92) hrvatskipdf 179 KB
NUMERICAL CREEP BUCKLING ANALYSIS OF BEAM-TYPE STRUCTURES (str.92-92) engleskipdf 179 KB
Domagoj Lanc
Vijest
 
ANALIZA DINAMIKE ROTORA PRI DODIRU ROTORA I STATORA (str.93-93) hrvatskipdf 179 KB
ANALYSIS OF THE ROTOR-STATOR CONTACT DYNAMICS (str.93-93) engleskipdf 179 KB
Sanjin Braut
Vijest
 
ANALIZA IZMJENE TOPLINE I TVARI PRI STVARANJU LEDA NA LAMELNIM IZMJENJIVAČIMA TOPLINE (str.94-94) hrvatskipdf 179 KB
ANALYSIS OF HEAT AND MASS TRANSFER DURING FROST FORMATION ON FIN-AND-TUBE HEAT EXCHANGERS (str.94-94) engleskipdf 179 KB
Kristian Lenić
Vijest
 
ANALIZA STABILNOSTI OKVIRNIH NOSAČA S POLUKRUTIM VEZAMA METODOM KONAČNIH ELEMENATA (str.97-97) hrvatskipdf 161 KB
STABILITY ANALYSIS OF SEMI-RIGID FRAMES USING FINITE ELEMENT METHOD (str.97-97) engleskipdf 161 KB
Goran Vizentin
Vijest
 
ANALIZA UTJECAJNIH PARAMETARA NA EMISIJU DUŠIKOVIH OKSIDA IZ LOŽIŠTA (str.98-98) hrvatskipdf 161 KB
ANALYSIS OF INFLUENTIAL PARAMETERS ON NITRIC OXIDE EMISSIONS FROM FURNACES (str.98-98) engleskipdf 161 KB
Viktor Dragičević
Vijest
 
ANALIZA ZVUČNOG POLJA OKO VIBRIRAJUĆE PLOČE (str.99-99) hrvatskipdf 161 KB
SOUND FIELD ANALYSIS AROUND VIBRATING PLATE (str.99-99) engleskipdf 161 KB
Ante Skoblar
Vijest
 
DIPLOMANTI TEHNIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI 2006. GODINE GRADUATES OF THE FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITY OF RIJEKA IN 2006 (str.103-103) hrvatskipdf 65 KB
Vijest  
Izv. prof. dr. sc. GORAN TURKALJ Dobitnik Državne nagrade za znanost u 2005. godini (str.105-105) hrvatskipdf 77 KB
Zahvala  
Mirko Krpan (str.106-106) hrvatskipdf 107 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
Marko Selaković (str.107-107) hrvatskipdf 101 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
BOLONJSKI PROCES I DOKTORSKI STUDIJ NA TEHNIČKOM FAKULTETU hrvatskipdf 151 KB
Senka Maćešić
Uvodnik
 
THE BOLOGNA PROCESS AND THE DOCTORAL STUDY AT THE FACULTY OF ENGINEERING engleskipdf 111 KB
Senka Maćešić
Uvodnik
 
Posjeta: 39.994 *