hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomski pregled, Vol. 51 No. 11-12, 2000.


Datum izdavanja: prosinac 2000.

Objavljen na Hrčku: 6. 11. 2008.
Sadržaj Puni tekst
PRISTUPANJE HRVATSKE SVJETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI: RAVNOTEŽNA ANALIZA (str.1133-1154)  
CROATIA’S ACCESSION TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION: A QUANTITATIVE EVALUATION (str.1133-1154) engleskipdf 106 KB
Jasminka Šohinger, Davor Galinec, Glenn W. Harrison
Izvorni znanstveni članak
 
REGIONALNI ASPEKT STRATEGIJE OPORAVKA I DALJEG RAZVITKA HRVATSKOGA GOSPODARSTVA (str.1155-1175) hrvatskipdf 96 KB
REGIONAL ASPECT OF STRATEGY OF RECOVERY AND FURTHER DEVELOPMENT OF CROATIAN ECONOMY (str.1155-1175)  
Stjepan Zdunić
Izvorni znanstveni članak
 
STRATEGIJA ARBITRAŽNOG ODREĐIVANJA CIJENA VRIJEDNOSNICA (str.1176-1193) hrvatskipdf 144 KB
STRATEGY OF ARBITRARY DETERMINATION OF SECURITIES PRICE (str.1176-1193)  
Zoran Ivanović
Izvorni znanstveni članak
 
ODRŽIVI RAZVITAK HRVATSKOG GOSPODARSTVA U UVJETIMA GLOBALIZACIJE (str.1194-1209) hrvatskipdf 97 KB
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CROATIAN ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION (str.1194-1209)  
Igor Matutinović
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ STUPNJA USVOJENOSTI MARKETING KONCEPCIJE NA PROFITABILNOST PODUZEĆA (str.1210-1228) hrvatskipdf 157 KB
DEGREE OF INFLUENCE OF APPLIED MARKETING CONCEPTON PROFITABILITY OF COMPANY (str.1210-1228)  
Ariana Nefat, Alen Belullo
Izvorni znanstveni članak
 
ANALIZA UTJECAJA KARAKTERISTIKA PODUZETNIKA NA BROJ UPOSLENIH U HRVATSKIM PODUZEĆIMA (str.1229-1238) hrvatskipdf 219 KB
ANALYSIS OF IMPACT OF ENTREPRENEURS’ CHARACTERISTICS TO THE NUMBER OF EMPLOYEES IN CROATIAN COMPANIES (str.1229-1238)  
Mirta Benšić, Nataša Šarlija
Izvorni znanstveni članak
 
MOGUĆNOST PRIMJENE MODELA “BALANCED SCORECARD” NA PODRUČJU FINANCIJSKIH INSTITUCIJA: PRIMJER IZ HRVATSKE POSLOVNE PRAKSE (str.1239-1255) hrvatskipdf 211 KB
POSSIBLE IMPLEMENTATION OF MODEL “BALANCED SCORECARD” IN THE FINANCIAL INSTITUTIONS AREA: CASE FROM CROATIAN BUSINESS PRACTICE (str.1239-1255)  
Fran Renko
Izvorni znanstveni članak
 
POTENCIJAL VELIKIH HRVATSKIH PODUZEĆA ZA UPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIM PROMJENAMA: REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA (str.1256-1281) hrvatskipdf 243 KB
POTENTIAL OF LARGE CROATIAN COMPANIES FOR MANAGING ORGANIZATIONAL CHANGES: RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH (str.1256-1281)  
Nikša Alfirević
Izvorni znanstveni članak
 
PRISTUP PROCJENI RIZIKA I POVRATA KOD ULAGANJA U OBIČNE DIONICE (str.1282-1312) hrvatskipdf 416 KB
APPROACH TO RISK-RETURN ESTIMATION IN COMMON STOCKS INVESTMENT (str.1282-1312)  
Dino Bendeković
Izvorni znanstveni članak
 
RAZVITAK INPUT-OUTPUT ANALIZE U HRVATSKOJ (str.1313-1333) hrvatskipdf 103 KB
DEVELOPMENT OF INPUT-OUTPUT ANALYSIS IN CROATIA (str.1313-1333)  
Ljubo Jurčić
Prethodno priopćenje
 
TROŠKOVI KVALITETE KAO ČIMBENIK POVEĆANJA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I SVJETSKOM TRŽIŠTU (str.1334-1351) hrvatskipdf 248 KB
QUALITY COSTS AS THE FACTOR OF COMPETITIVENESS INCREASE AT DOMESTIC AND FOREIGN MARKET (str.1334-1351)  
Tonći Lazibat, Božo Matić
Pregledni rad
 
POTRAŽNJA ZA NOVCEM U HRVATSKOJ U POSTSTABILIZACIJSKOM RAZDOBLJU: ULOGA TEČAJA I VALUTNE SUPSTITUCIJE (str.1352-1368)  
POST STABILIZATION ESTIMATES OF MONEY DEMAND IN CROATIA: THE ROLE OF THE EXCHANGE RATE AND CURRENCY SUBSTITUTION (str.1352-1368) engleskipdf 284 KB
James E. Payne
Izvorni znanstveni članak
 
Ivan Marković: “FINANCIRANJE - TEORIJA I PRAKSA FINANCIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA” Zagreb, Računovodstvo, revizija i financija, 2000. (str.1369-1370) hrvatskipdf 34 KB
Lovre Božina
Recenzija, Prikaz
 
JAMES H. GAPINSKI 1944.-2000. (str.1371-1372) engleskipdf 67 KB
In memoriam, Nekrolog  
Posjeta: 43.980 *