hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 60 No. 09., 2008.


Građevinar,Vol. 60 No. 09.
Datum izdavanja: listopada 2008.

Objavljen na Hrčku: 12. 11. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Modeli upravljanja izvršenjem u građevinskim poduzećima (str.771-778) hrvatskipdf 674 KB
Performance management models in construction companies (str.771-778)  
Mladen Vukomanović, Mladen Radujković, Ivana Burcar Dunović
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj tipa cementa i agregata na požarnu otpornost mikrobetona (str.779-786) hrvatskipdf 249 KB
Influence of cement and aggregate type on fire resistance of microconcrete (str.779-786)  
Ivanka Netinger, Dubravka Bjegović, Ivana Kesegić
Pregledni rad
 
Prilog optimizaciji postupka izrade karata buke (str.787-795) hrvatskipdf 460 KB
Contribution to optimization of noise mapping procedures (str.787-795)  
Vesna Dragičević, Stjepan Lakušić, Saša Ahac, Maja Ahac
Pregledni rad
 
Procjena mjerne nesigurnosti određivanja tlačne čvrstoće mješavina (str.797-802) hrvatskipdf 241 KB
Estimation of measurement uncertainty when determining compressive strength of mixtures (str.797-802)  
Andrea Strineka, Dalibor Sekulić, Jasna Putrić Brkić, Sanja Lopuh
Stručni rad
 
Posjeta: 8.738 *