hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 70 No. 3-4, 2000.


Datum izdavanja: travnja 2001.

Objavljen na Hrčku: 15. 1. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Riječ uredništva (str.505-506) hrvatskipdf 358 KB
Uredništvo
Ostalo
 
Dr. Josip Pazman i 'Bogoslovska smotra' (str.507-522) hrvatskipdf 5 MB
Dr. Josip Pazman and Bogoslovska smotra (The Theological Review) (str.507-522)  
Matija BERLJAK
Stručni rad
 
Crkva u Hrvatskoj: bilanca, izazovi i perspektive. Program XL. Teološko-pastoralnog tjedna za svećenike 25. - 27. siječnja 2000. (str.523-524) hrvatskipdf 281 KB
Ostalo  
Govor na otvaranju TPT-a (25. 1. 2000.) (str.525-527) hrvatskipdf 997 KB
Tomislav IVANČIĆ
Ostalo
 
Pozdravni govori na otvaranju XL. Teološko-pastoralnog tjedna. Zagreb-Šalata, 25. siječnja 2000. (str.528-538) hrvatskipdf 3 MB
Josip BOZANIĆ, Giulio EINAUDI, Pero SUDAR, Luka TOMAŠEVIĆ, Jure RADIĆ, Andreaš LUKŠA, Branko LOVREC, Danijel BERKOVIĆ, Vinko PULJIĆ, Juraj JEZERINAC, Marijan OBLAK, Ilija JANJIĆ
Ostalo
 
Glavni naglasci u teološkoj pokoncilskoj misli (str.539-558) hrvatskipdf 8 MB
Main Emphases in Theological Postcouncil Thought (str.539-558)  
Nediljko Ante Ančić
Pregledni rad
 
Pokoncilski pastoralno-teološki pomaci (str.559-583) hrvatskipdf 9 MB
Pastoral and Theological Shifts After the Council (str.559-583)  
Josip BALOBAN
Izvorni znanstveni članak
 
Katehetska pokoncilska kretanja (str.585-616) hrvatskipdf 11 MB
Catechetic Movements After the Council (str.585-616)  
Alojzije HOBLAJ
Izvorni znanstveni članak
 
Kršćanin i kultura u Hrvatskoj (str.617-634) hrvatskipdf 7 MB
Christians and Culture in Croatia (str.617-634)  
Ivan SUPIČIĆ
Pregledni rad
 
Mogućnosti ekumenizma i religijskog dijaloga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini (str.635-655) hrvatskipdf 8 MB
Possibilities of Ecumenism and Inter-Religious Dialogue in Croatia and Bosnia-Herzegovina (str.635-655)  
Mato ZOVKIĆ
Pregledni rad
 
Socijalna (ne)osjetljivost hrvatske Crkve (str.657-680) hrvatskipdf 7 MB
Social (In)Sensitivity of the Croatian Church (str.657-680)  
Stjepan BALOBAN
Izvorni znanstveni članak
 
Svrsishodno korištenje medija u naviještanju (str.681-701) hrvatskipdf 8 MB
The Purposeful Use of the Media by Annunciation of the Gospel (str.681-701)  
Ivan ŠAŠKO
Stručni rad
 
Perspektive hrvatske teološke misli (str.703-723) hrvatskipdf 8 MB
Perspectives of Croatian Theological Thought (str.703-723)  
Adalbert REBIĆ
Prethodno priopćenje
 
Proročko-kritička dimenzija teološke misli (str.725-744) hrvatskipdf 8 MB
The Prophetic and Critical Dimension of Theological Thought (str.725-744)  
Stjepan KUŠAR
Prethodno priopćenje
 
Pastoralne vizije i pastoralna usmjerenja (str.745-772) hrvatskipdf 9 MB
Pastoral Visions and Pastoral Orientation (str.745-772)  
Pero ARAČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Euharistija, solidarnost i zajedništvo. Biblijsko-teološki i socijalni pristup (str.773-786) hrvatskipdf 5 MB
The Eucharist, Solidarity and Community. A Biblical-theological and Social Approach (str.773-786)  
Nikola HOHNJEC
Stručni rad
 
Euharistijsko slavlje izvor i vrhunac bogoslužja Crkve i kršćanskog života (str.787-810) hrvatskipdf 9 MB
Celebration of Eucharist Source and Culmination of Liturgy and Christian Life (str.787-810)  
Marin ŠKARICA
Stručni rad
 
Milostinja, molitva, post. Liturgijski sadržaji Pepelnice kao početka korizme (str.811-827) hrvatskipdf 5 MB
Charity, Prayer, Fasting, Liturgical Contents of the Ash Wensday as the Beginning of the Lent (str.811-827)  
Zvonko PAŽIN
Stručni rad
 
Vjernici laici u hrvatskoj Crkvi (str.829-852) hrvatskipdf 9 MB
Jakov JUKIĆ
Ostalo
 
Kršćaninovo suočavanje s prošlošću (str.853-864) hrvatskipdf 4 MB
A Christian Facing Up to His Past (str.853-864)  
Nikola STANKOVIĆ
Kratko priopćenje
 
Dodaci članku »Novi pogled na znanost i religiju«. Odgovor na članak Ivana Derado u BS br. 4, 1999. (str.865-869) hrvatskipdf 2 MB
Ante KUSIĆ
Ostalo
 
Govori na zatvaranju TPT-a 27. 1. 2000. (str.871-874) hrvatskipdf 1 MB
Josip BOZANIĆ, Tomislav IVANČIĆ
Ostalo
 
Crkva u Hrvatskoj: bilanca, izazovi i perspektive. Kronika TPT-a 2000. (str.875-878) hrvatskipdf 1 MB
Josip BALOBAN
Crtice
 
Sadašnji trenutak Crkve u Hrvatskoj. Izjava sudionika XL. teološko-pastoralnog tjedna (str.879-880) hrvatskipdf 448 KB
Ostalo  
Međunarodni biblijski kolokvij (str.881-882) hrvatskipdf 566 KB
Nikola HOHNJEC
Crtice
 
Sedamdeset semestara teologije na KBF-u (str.883-907) hrvatskipdf 10 MB
Ivan GOLUB
Crtice
 
Marijan Valković. Nastavno-znanstveni opus (1965. - 1998.) (str.909-917) hrvatskipdf 3 MB
Stjepan BALOBAN
Životopis
 
Tomislav Janko Šagi-Bunić. 2. veljače 1923. - 21. srpnja 1999. (str.918-924) hrvatskipdf 3 MB
Tomislav Zdenko TENŠEK
Životopis
 
Ivan Devčić, Osmi dan stvaranja. Filozofija stvaralaštva Nikolaja A. Berdjajeva, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1999. (str.925-927) hrvatskipdf 1 MB
Slavko PLATZ
Recenzija, Prikaz
 
Vladimir Horvat, Bartol Kašić - otac hrvatskoga jezikoslovlja, Hrvatski studiji - Studia Croatica, Zagreb, 1999. (str.928-930) hrvatskipdf 1 MB
Ante SEKULIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Anton Tamarut, Smijem biti slab, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2000. (str.930-931) hrvatskipdf 795 KB
Antun ŠULJIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Golub, Lice prijatelja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2000. (str.932-934) hrvatskipdf 1 MB
Josip BRATULIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Adrese suradnika (str.935-935) hrvatskipdf 181 KB
Addresses of Contributors (str.935-935)  
Ostalo  
Sadržaj (str.937-938) hrvatskipdf 380 KB
Index (str.939-940) latinskipdf 285 KB
Contents (str.941-941) engleskipdf 228 KB
Ostalo  
Posjeta: 25.019 *