hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 51 No. 1, 2008.


Datum izdavanja: prosinca 2008.

Objavljen na Hrčku: 12. 12. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Problemi arhivske službe u Hrvatskoj (str.9-24) hrvatskipdf 2 MB
Problems of archival service in Croatia (str.9-24)  
Stjepan Ćosić, Vlatka Lemić
Pregledni rad
 
Pisarnica i sustav uredskog poslovanja Banskog vijeća (1848.-1850) (str.25-55) hrvatskipdf 5 MB
Registry and record-keeping system of teh Bans Council (1848-1850) (str.25-55)  
Rajka Bućin
Izvorni znanstveni članak
 
Naputak o uredskom poslovanju predsjedničkog ureda Kraljevine Dalmacije za vrijeme "Druge austrijske uprave" (1814.-1918.) (str.57-92) hrvatskipdf 4 MB
Instruktionsentwurf für die Behandlung und Manipulation der Präsidialkanzleigeschäfte Königreichs Dalmatien während der"Zweiten Österreichischen Herrschaft" (1814.-1918.) (str.57-92)  
Ankica Strmota
Prethodno priopćenje
 
Kako do kvalitetnog obavijesnog pomagala? Vrednovanje obavijesnih pomagala u parksi Državog arhiva u Pazinu (str.93-127) hrvatskipdf 5 MB
How to make quality finding aids? Process of evaluation of finding aids in the practice of the State Archives in Pazin (str.93-127)  
Iva Grdinić
Pregledni rad
 
Hrvatsko arhivsko zakonodavstvo i praksa: između sna i jave (str.129-148) hrvatskipdf 3 MB
Eric Ketelaar
Ostalo
 
Zakon o zaštiti dokumentarnoga i arhivskoga gradiva i arhivima (str.149-160) hrvatskipdf 1 MB
Vladimir Žumner
Ostalo
 
Prilog bibliografiji radova o heraldici (s posebnim osvrtomna Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu) (str.161-226) hrvatskipdf 9 MB
Contribution to the bibliography of works on heraldy (with special respect to Croatia and Bosnia and Herzegovina) (str.161-226)  
Tomislav Galović, Emir O. Filipović
Pregledni rad
 
Zaštita nacionalne filmske zbirke iz razdoblja 1938.-1985. u Hrvatskoj Kinoteci u 2007. godini (str.227-236) hrvatskipdf 2 MB
Mato Kukuljica
Ostalo
 
Nostrum et regni nostri registrum. Srednjovjekovni arhiv Ugarsko-hrvatskog kraljevstva (str.237-257) hrvatskipdf 3 MB
Nostrum et regni nostri registrum. Mediaeval archhive of the Hungarian-Croatian Kingdom (str.237-257)  
Mirjana Matijević Sokol
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog istraživanju međimurskih štedionica do njihove likvidacije nakon Drugog svjetskog rata (1920.-1949) (str.259-274) hrvatskipdf 2 MB
Contribution to the history of savings-banks in međimurje, till their liquidation after The Second World War (1920.-1949.) (str.259-274)  
Jasna Požgan
Pregledni rad
 
Ustroj i nadležnost kotarskih/općinskih sudova grada/kotara Zagreb 1945.-1970. (str.275-292) hrvatskipdf 3 MB
Organization and responsabilities of districtual/communal courts of the City/District of Zagreb (str.275-292)  
Mirjana Gulić
Pregledni rad
 
Istarski razvod - važan izvor za srednjovjekovnu gospodarsku povijest Istre (str.293-302) hrvatskipdf 2 MB
Istrian Demarcation ("Istraski razvod": important source for the mediaeval economic history of Istria (str.293-302)  
Dražen Vlahov
Prethodno priopćenje
 
Ubojstvo barunice Katarine Keglević počinjeno 1659. godine (str.303-311) hrvatskipdf 2 MB
Murder of baroness Katarina Keglević committed in 1659 (str.303-311)  
Luka Vukušić
Pregledni rad
 
Pismo vođe VMRO-a Todora Aleksandrova Stjepanu Radiću 1924. godine (str.313-323) hrvatskipdf 2 MB
A letter of IMRO's leader Todor Aleksandrov to Stjepan Radić from 1924 (str.313-323)  
Željko Karaula
Pregledni rad
 
Promidžbeni problem njemačkog filma G.P.U. u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (str.325-340) hrvatskipdf 3 MB
Problem of popaganda of the German film G. P.U. in the Independent Sate of Croatia (str.325-340)  
Daniel Rafaelić
Pregledni rad
 
Osuđeni po hitnom postupku:uloga represivnih tijela komunističke vlasti u odnosu na smrtne osude u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu i poraću, na primjeru fonda Uprava za suzbijanje kriminaliteta Sekreterijata za unutrašnje poslove SRH (str.341-361) hrvatskipdf 3 MB
Sentenced under urgent procedure: the role of repressive bodies of communist order during the Second World War and in the post-war period, ilustrated by data from the fonds of the Administration for the Supression of Delinquency of the Secreteriat for Internal Affairs of the Socialist Republic of Croatia (str.341-361)  
Tatjana Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
Arhivska zbirka u muzeju grada Splita (str.363-370) hrvatskipdf 1 MB
Archival collection in the Museum of the City of Split (str.363-370)  
Tea Blagaić Januška
Stručni rad
 
Dubrovački knjižari 16. stoljeća u državnoj službi (str.371-393) hrvatskipdf 3 MB
The librarii in Dubrovnik's civil service in the 16th century (str.371-393)  
Relja Seferović
Izvorni znanstveni članak
 
Sređivanje referentne zbirke u Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva (str.395-404) hrvatskipdf 2 MB
Arranging the reference collection in the great reading room of the Croatian State Archives (str.395-404)  
Snježana Šute
Stručni rad
 
TAPE program radionaica Upravljanje audiovizualnim kolekcijama, Amstredam, Nizozemska, 18.-24.travnja 2007. (str.405-406) hrvatskipdf 279 KB
Mladen Burić
Ostalo
 
Il Cinema Ritrovato 2007. Bologna, Italija, 30. lipnja - 7. srpnja 2007. (str.407-409) hrvatskipdf 381 KB
Mladen Burić
Ostalo
 
42. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Bjelovar, 2.-4 listopada 2007. (str.410-417) hrvatskipdf 888 KB
Renata Horvat
Ostalo
 
23. savjetovanje Arhivskog društva Slovenije, Velenje, Slovenija, 10.-12 listopada 2007. (str.418-419) hrvatskipdf 295 KB
Mirjana Gulić
Ostalo
 
20. savjetovanje Arhivska praksa 2007. Tuzla, Bosna i Hercegovina, 18.-19. listopada 2007. (str.420-421) hrvatskipdf 333 KB
Ivana Prgin
Ostalo
 
Jesenska arhivistička škola 2007. Međunarodnog instituta za arhivske znanosti Trst/Maribor.Poslijediplomski obrazovni tečaj iz područja arhivističkih i informacijskih znanosti Trst, Italija, 15.-25. listopada 2007. (str.422-425) hrvatskipdf 534 KB
Mihaela Topolovec Rogoza
Ostalo
 
17. međunarodni arhivski dan i 22. konferencija članova International Institute for Archival Science (IIAS) of Trieste and Maribor, Trst, Italija, 24.-25. listopada 2007. (str.426-430) hrvatskipdf 534 KB
Živana Heđbeli
Ostalo
 
Konferencija The Future of Information Sciences -INFuture2007: Digital Information and Heritage, Zagreb, 7.-9. studenoga 2007 (str.431-435) hrvatskipdf 837 KB
Hrvoje Stančić
Ostalo
 
33. austrijski dan Graz, Austrija, 8.-9. studenoga 2007. (str.436-437) hrvatskipdf 296 KB
Mirjana Jurić
Ostalo
 
40. međunarodna konferencija Okrugli stol o arhivima - CITRA 2007 Quebec, Canada, 12.-17. studenoga 2007. (str.438-443) hrvatskipdf 821 KB
Ivana Prgin
Ostalo
 
11. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji:mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture Poreč, 21.-23. studenog 2007. (str.444-446) hrvatskipdf 466 KB
Tomislav Ivanjko
Ostalo
 
1. međunarodno savjetovanje - Okrugli stol arhivista Hrvatske i Slovenije Arhivska suradnja na međunarodnim projektima Tuheljske Toplice, 15.- 16. svibnja 2008. (str.447-449) hrvatskipdf 398 KB
Ivana Levstek
Ostalo
 
Konferencija O otvorenom pristupu javnim informacijama i zaštiti privatnosti podataka Zagreb, 17.-18. lipnja 2008. (str.450-456) hrvatskipdf 817 KB
Boris Suljagić
Ostalo
 
16. međunarodni arhivistički kongres Arhivi, upravljanje i razvoj Kuala Lumpur, Malezija, 21.-27. srpnja 2008. (str.457-463) hrvatskipdf 745 KB
Silvija Babić
Ostalo
 
Projekt Administrative and management reform of Croatian Archive Service MATRA 06/HR/9/2 (str.464-466) hrvatskipdf 505 KB
Jozo Ivanović
Ostalo
 
The American Archivist, 69, 1(2006) (str.467-474) hrvatskipdf 1 MB
Silvija Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives and Manuscripts, The Journal of the Australian Society of Archivists, 34,1(2006) (str.474-477) hrvatskipdf 577 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival Science, International Journal on Recorded Information, 3-4 (2006) (str.477-481) hrvatskipdf 706 KB
Ivana Levstek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti, 17, 1-2(2007) (str.481-488) hrvatskipdf 706 KB
Hrvoje Kekez
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 30, 1-2(2007) (str.488-493) hrvatskipdf 852 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Der Archivar, 60, 2-3(2007) (str.494-497) hrvatskipdf 553 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Sonderband 9:"Zarte Bande": Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen Länder = "Delicate Relationships": Austria and Europe's planned Economies. Insbruck: Studienverlag, 2006. (str.497-499) hrvatskipdf 440 KB
Ivan Filipović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 49, 1, 3/4(2006) (str.499-502) hrvatskipdf 630 KB
Snježana Šute
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Muzeologija, 41/42(2004/2005) (str.502-507) hrvatskipdf 848 KB
Snježana Šute
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Informatica Museologica, 36, 1-2(2005) (str.507-510) hrvatskipdf 553 KB
Snježana Šute
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Studia lexicographica, 1, 1(2007) (str.511-515) hrvatskipdf 738 KB
Ivana Levstek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tkalčić, Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije,11 (2007) (str.515-517) hrvatskipdf 471 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stein, W.H. Französisches Verwaltungsschriftgut in Deutschland: die Departmentalverwaltungen in der Zeit der Französischen Revolution und des Empire. Marburg: Veröffentlichnungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft, 1996. (str.517-518) hrvatskipdf 318 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivski predpisi v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2007. (str.518-523) hrvatskipdf 803 KB
Hrvoje Kirić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Preserving the Digital Heritage: Principles and Policies. Selected papers of the International conference organized by Netherlands National Commission for UNESCO, European Commission on Preservation and Access, Lipanj, 2007. (str.523-526) hrvatskipdf 574 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Taylor, A.G. The Organization of Information. Westport, Connecticut, London : Libraries Unlimited, 2004. (str.526-530) hrvatskipdf 628 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
MacNeil, H. Trusting Records: Legal, Historical and Diplomatic Perspectives. Dordrecht: Kulwer Academic Publischers, 2000. (str.531-535) hrvatskipdf 698 KB
Ivanka Magić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives, documentation and Institutions of Social memory. Ann Arbor : The University of michigan Press, 2006. (str.535-542)  
Mario Fabekovac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Advocating Archives: An Introduction to Public relations for Archivists. Maryland and Oxford : The Society of American Archivists and The Scarecrow press, Inc. Lanham, 2003. (str.542-545) hrvatskipdf 569 KB
Ladislav Dobrica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vujić, Ž. Izvori muzeja u hrvatskoj. Zagreb: Art magazin Kontura, 2007. (str.546-549) hrvatskipdf 627 KB
Sonja Gaćina Škalamera
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Konzerviranje i restauriranje papira 4: Grafički materijal. Zbornik radova. Ludbreg-Zagreb, 2004. (str.549-557) hrvatskipdf 1 MB
Martina Kelava
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kožul, S. Svećenici bjelovarskog kraja. Zagreb, sv. I-IV, 2007. (str.558-564) hrvatskipdf 854 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Razum, S. Život i djelo Lelje Dobranić (1920.-2006.). Zagreb : Društvo za povijesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", 2007. (str.564-566) hrvatskipdf 470 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Čoralić, L. Barani u Mlecima. Povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice. Zagreb : Dom i svijet, 2006. (str.566-568) hrvatskipdf 428 KB
Maja Katušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dr. Ivan Pl. Bojničić (1858.-1925.). u prigodi 150. obljetnice rođenja (str.569-584) hrvatskipdf 2 MB
Commemorating the 150th anniversary of his birth (str.569-584)  
Zlatko Matijevic
Životopis
 
In memoriam krešimir Nemeth (1915.-2007) (str.585-587) hrvatskipdf 447 KB
Miljenko Pandžić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam. Jozo Ivičević (1930.-2008.) (str.588-589) hrvatskipdf 350 KB
Borut Gulič
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 72.051 *