hrcak mascot   Srce   HID

Revija za socijalnu politiku, Vol. 7 No. 2, 2000.


Datum izdavanja: veljače 2000.

Objavljen na Hrčku: 12. 12. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Treći put: novi politički i ideološki okviri socijalne politike (str.113-129) hrvatskihtml 97 KB
The Third Way: New Political and Ideological Frameworks of Social Politics (str.113-129)  
Josip Kregar
Pregledni rad
 
Obitelj i zaposlenost izvan kuće: međusobno ometanje i/ili pomaganje (str.131-145) hrvatskihtml 75 KB
The Family and Out-of-Home Work: Mutual Enhancement or in Terference (str.131-145)  
Josip Obradović, Mira Čudina-Obradović
Izvorni znanstveni članak
 
Borba protiv siromaštva u SAD (str.147-162) hrvatskihtml 79 KB
Battle Against Poverty in the USA (str.147-162)  
Predrag Bejaković
Pregledni rad
 
Mirovinska reforma u Hrvatskoj (str.163-173) hrvatskihtml 52 KB
Pension Reform in Croatia (str.163-173)  
Svjetska banka
Ostalo
 
Počeci djelovanja službe za zapošljavanje u Hrvatskoj (str.175-182) hrvatskihtml 40 KB
The Beginnings of the Employment Service in Croatia (str.175-182)  
Zvonko Šešo
Stručni rad
 
Zaposlenost i politika tržišta rada u tranzicijskim gospodarstvima (str.183-196) hrvatskihtml 76 KB
Employment and Labour Market Policies in Transition Economies (str.183-196)  
Alena Nesporova
Ostalo
 
Primjena Europske socijalne povelje (str.197-201) hrvatskihtml 22 KB
The Application of the European Social Charter (str.197-201)  
Vlado Puljiz
Vijest
 
Mirovinska reforma u Srednjoj i Istočnoj Europi (str.202-206) hrvatskihtml 21 KB
Pension Reform in Central and Eastern Europe (str.202-206)  
Siniša Zrinščak
Vijest
 
Anđelko Milardović (ur.): Globalizacija (str.207-209) hrvatskihtml 12 KB
Anđelko Milardović(ed.): Globalization (str.207-209)  
Ana Pažanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Karl Polanyi: Velika preobrazba, Politički i ekonomski izvori našeg vremena (str.209-212) hrvatskihtml 17 KB
Karl Polanyi: The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (str.209-212)  
Drago Čengić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tine Rostgaard, Torben Fridberg: Caring for Children and Old People:A Comparison of European Policies and Practices (str.212-215) hrvatskihtml 15 KB
Tine Rostgaard, Torben Fridberg: Caring for Children and Old People:A Comparison of European Policies and Practices (str.212-215)  
Gojko Bežovan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Journal of European Social Policy, godina 9, 1999.(Journal of European Social Policy Vol. 9,1999) (str.216-220) hrvatskihtml 21 KB
Siniša Zrinščak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Siromaštvo i nejednakost u Hrvatskoj: onovni pokazatelji (str.221-227) hrvatskipdf 1 MB
Povertyand Inequality in Croatia: Basic Indicators (str.221-227)  
Zoran Šućur
Ostalo
 
Posjeta: 30.992 *