hrcak mascot   Srce   HID

Revija za socijalnu politiku, Vol. 9 No. 2, 2002.


Datum izdavanja: veljače 2002.

Objavljen na Hrčku: 12. 12. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstu (str.117-137) hrvatskihtml 103 KB
The Croatian Family Policy in the European Context (str.117-137)  
Siniša Zrinščak, Vlado Puljiz
Izvorni znanstveni članak
 
Obiteljske vrijednosti i neki aspekti socijalne zaštite obitelji (str.139-160) hrvatskihtml 124 KB
Family Values and Some Aspects of the Social Protection of the Family (str.139-160)  
Tonči Matulić
Izvorni znanstveni članak
 
Smisao i najvažnije praktične implikacije socijalnog diskursa zdravlja i bolesti (str.161-171) hrvatskihtml 56 KB
The Meaning and the Most Important Practical Implications of the Social Discourse of Health and Illness (str.161-171)  
Živka Staničić
Pregledni rad
 
Očekivana kretanja u mirovinskom sustavu Republike Hrvatske u razdoblju do 2040. godine (str.173-185) hrvatskipdf 2 MB
The Expected Trends in the Pension System of the Republic of Croatia in the Period up to 2040 (str.173-185)  
Vlado Puljiz
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Njemački karitativni socijalni sustav: kritike sa stajališta Ordnungspolitik (str.187-203) hrvatskipdf 4 MB
The German Charitable Welfare System: A Criticism From the Viewpoint of Ordnungspolitik (str.187-203)  
Dirk Meyer
Ostalo
 
Globalna socijalna politika: novi časopis i istraživački program (str.205-207) hrvatskihtml 14 KB
Global Social Policy: New Journal and Research Program (str.205-207)  
Paul Stubbs
Vijest
 
Siromaštvo i socijalna isključenost u Središnjoj i Istočnoj Europi (str.208-210) hrvatskihtml 11 KB
Poverty and Social Exclusion in Central and Eastern Europe (str.208-210)  
Zoran Šućur
Vijest
 
Socijalna inkluzija: moralna dilema ili ekonomska nužnost? (str.211-213) hrvatskihtml 14 KB
Social Inclusion: Moral Dillema or Economical Necessity? (str.211-213)  
Klaudija Kregar
Vijest
 
Hrvatski Caritas i Franjevački institut za promicanje kulture mira: Mir u Hrvatskoj Rezultati istraživanja Oprost i pomirenje – utopija ili izazov? Razgovori o opraštanju (str.215-217) hrvatskihtml 13 KB
Caritas Croatia and Franciscan Institute for Culture of Peace: Peas in Croatia. Research Results Forgiveness and Reconciliation - ,Uthopia or a Challenge?Conversations about Forgiveness (str.215-217)  
Željka Bišćan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vlasta Ilišin, Ankica Marinović Bobinac, Furio Radin: Djeca i mediji: uloga medija u svakodnevnom životu djece (str.217-220) hrvatskihtml 15 KB
Vlasta Ilišin, Ankica Marinović Bobinac, Furio Radin:Children and Media: The Role of Media in Children's Everyday Life (str.217-220)  
Dejana Bouillet
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vivien Foster, Susana Mourato, David Pearce, Ece Özdemiroglu: The Price of Virtue: The Economic Value of the Charitable Sector (str.220-222) hrvatskihtml 9 KB
Vivien Foster, Susana Mourato, David Pearce, Ece Özdemiroglu: The Price of Virtue: The Economic Value of the Charitable Sector (str.220-222)  
Gojko Bežovan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Giuliano Bonoli, Vic George, Peter Taylor-Gooby: European Welfare Futures, Towards a Theory of Retrenchment (str.222-225) hrvatskihtml 14 KB
Giuliano Bonoli, Vic George, Peter Taylor-Gooby: European Welfare Futures, Towards a Theory of Retrenchment (str.222-225)  
Siniša Zrinščak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Journal of European Social Policy, godina 11,2001. (str.225-229) hrvatskihtml 20 KB
Journal of European Social Policy, Vol.11, 2001 (str.225-229)  
Siniša Zrinščak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pokazatelji o prirodnom kretanju stanovništva, strukturi kućanstava i obitelji u Hrvatskoj (str.231-240) hrvatskipdf 2 MB
Indices on Natural Population Trend, Structure of Households and Families in Croatia (str.231-240)  
Vlado Puljiz
Ostalo
 
Posjeta: 34.694 *