hrcak mascot   Srce   HID

Geoadria, Vol. 13 No. 1, 2008.


Geoadria,Vol. 13 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2008.

Objavljen na Hrčku: 16. 12. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.1-8) hrvatskipdf 193 KB
Impressum (str.1-8) engleskipdf 193 KB
Uvodnik  
Godišnji hod padalina u poriječju Sane (str.3-17) hrvatskipdf 1023 KB
Annual Mean Precipitation in the Sana River (str.3-17) engleskipdf 1023 KB
Danijel Orešić, Emir Temimović
Izvorni znanstveni članak
 
Prilozi za dopunu i modifikaciju regionalizacije Republike Hrvatske (str.19-40) hrvatskipdf 4 MB
Contributions for Supplement and Modification in Regionalization of the Republic of Croatia (str.19-40) engleskipdf 4 MB
Radovan Pavić
Stručni rad
 
Vikendice na otoku Krku - prostorni raspored i strukturna obilježja vlasnika (str.41-80) hrvatskipdf 8 MB
Second Homes on the Island of Krk - Spatial distribution and Structural Characteristics of their Owners (str.41-80) engleskipdf 8 MB
Vuk Tvrtko Opačić
Izvorni znanstveni članak
 
Rijeka Sava kao resurs u prostornom planiranju (str.81-96) hrvatskipdf 2 MB
The River Sava as a Resource in Spatial Planning (str.81-96) engleskipdf 2 MB
Marijan Jukić
Stručni rad
 
Razvoj i funkcije kupovnih centara u Zadru (str.97-117) hrvatskipdf 2 MB
Development and Functions of Retail Centres in Zadar (str.97-117) engleskipdf 2 MB
Martina Jakovčić, Ivica Rendulić
Prethodno priopćenje
 
engleskipdf 3 MB
Izvješća sa znanstvenih skupova i prikazi knjiga (str.119-121) hrvatskipdf 3 MB
Ostalo  
Posjeta: 17.047 *