hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: December 2008

Published on HRČAK: 19 December 2008
Table of contents Full text
MJERE SIGURNOSTI OD TERORISTIČKIH I INIH ZLONAMJERNIH UGROZA KRITIČNE INFRASTRUKTURE (II. DIO) (str.343-364) croatianpdf 1 MB
MEASURES OF PREVENTION FROM TERRORIST AND OTHER MALICIOUS ACTIVITIES OF CRITICAL INFRASTRUCTURE (PART II) (str.343-364)  
Damir Kulišić
Original scientific paper
 
OSVRT NA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU (str.343-364) croatianpdf 99 KB
Zlata Trupčević
Other
 
ORGANIZACIJSKA KULTURA KAO DJELOTVORNO SREDSTVO ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU (str.365-376) croatianpdf 221 KB
ORGANISATIONAL CULTURE AS AN EFFECTIVE TOOL IN THE MANAGEMENT OF SAFETY AND HEALTH AT WORK (str.365-376)  
Martina Miklavčič Šumanski, Igor Kolenc, Mirko Markič
Preliminary communication
 
ZDRAVSTVENI RIZICI PRI RADU S RAČUNALOM (str.377-384) croatianpdf 334 KB
HEALTH RISKS IN WORKING WITH THE COMPUTER (str.377-384)  
Branka Karas-Friedrich
Professional paper
 
UTJECAJ DOBROVOLJNOG DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA STOPU BOLOVANJA I SMANJENJE TROŠKOVA (str.385-390) croatianpdf 135 KB
IMPACT OF VOLUNTARY SUPPLEMENTAL HEALTH INSURANCE ON THE RATE OF SICK LEAVES AND COST CUTS (str.385-390)  
Ana Šijaković, Josip Kereta, Donald Kiš
Professional paper
 
NOVO TUMAČENJE ZAKONA I PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAŠTITI OD POŽARA I ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE (2) (str.391-398) croatianpdf 117 KB
NEW INTERPRETATION OF LAWS AND REGULATIONS GOVERNING OCCUPATIONAL SAFETY, FIRE PROTECTION AND ENVIRONMENT PROTECTION (2) (str.391-398)  
Nikola Muslim
Professional paper
 
ZAŠTITA OKOLIŠA I POŽAR (str.399-414) croatianpdf 734 KB
ENVIRONMENT PROTECTION AND FIRE (str.399-414)  
Tomislav Pichler
Professional paper
 
TEHNIČKA ANALIZA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME (str.415-423) croatianpdf 122 KB
TECHNICAL ANALYSIS OF THE ORDINANCE ON PLACING PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ON THE MARKET (str.415-423)  
Aleksandar Regent
Professional paper
 
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU (str.427-429) croatianpdf 86 KB
Đurđica Pavelić, Ana Novak
Other
 
RADNI ODNOSI (str.431-433) croatianpdf 83 KB
Rihard Gliha
Other
 
REAKTIVNI DISFUNKCIJSKI SINDROM DIŠNIH PUTOVA (str.441-443) croatianpdf 84 KB
Veda M. Varnai
Other
 
REDOVITI SISTEMATSKI PREGLEDI PIROTEHNIČARA NAJBOLJA MJERA ZAŠTITE NA RADU (str.445-448) croatianpdf 93 KB
Mladen Kratohvil
Other
 
RAD NA RAČUNALU NIJE POSAO S POSEBNIM UVJETIMA RADA (str.451-452) croatianpdf 74 KB
Krešimir Telebec
Other
 
NOVI RAČUNALNI PROGRAM ZA VOĐENJE EVIDENCIJA IZ ZAŠTITE NA RADU ZA MALE I SREDNJE TVRTKE "EVIDENKO" (str.453-454) croatianpdf 124 KB
Božica Martinko
Other
 
DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (str.455-456) croatianpdf 110 KB
Other  
POPIS ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "SIGURNOST" GODINE 2008. (str.459-468) croatianpdf 90 KB
Gordana Baraba
Bibliography
 
Visits: 54.146 *