hrcak mascot   Srce   HID

Jezikoslovlje, Vol. 2 No. 1, 1999.


Jezikoslovlje,Vol. 2 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 1999.

Objavljen na Hrčku: 3. 2. 2009.
Sadržaj Puni tekst
IMPERSONAL CLAUSES WITH THE PREDICATE FORMED BY MEANS OF PAST PARTICIPLE  
NEOSOBNE REČENICE S PREDIKATOM TVORENIM GLAGOLSKIM PRIDJEVOM TRPNIM (str.3-16) hrvatskipdf 206 KB
Sanda Ham
Izvorni znanstveni članak
 
PASSIVIZATION AS A SUBJECTIVIZATION/TOPICALIZATION STRATEGY  
PASIVIZACIJA KAO STRATEGIJA SUBJEKTIVIZACIJE/TOPIKALIZACIJE (str.17-33) hrvatskipdf 271 KB
Dubravko Kučanda
Izvorni znanstveni članak
 
ABOUT EXPRESSING POSSESSION BY PREPOSITIONAL GENITIVE PHRASES  
O IZRICANJU POSVOJNOSTI PRIJEDLOŽNIM GENITIVNIM IZRAZIMA (str.34-44) hrvatskipdf 427 KB
Branko Kuna
Izvorni znanstveni članak
 
ON UNCHANGEABLE PARTS OF SPEECH IN GRAMMAR BOOKS  
O NEPROMJENJIVIM RIJEČIMA U GRAMATIKAMA (str.45-56) hrvatskipdf 331 KB
Vlasta Rišner
Stručni rad
 
PREPOSITIONAL-CASE PHRASES IN CROATIAN GRAMMARS OF 19TH AND 20TH CENTURY  
PRIJEDLOŽNO-PADEŽNE SVEZE U HRVATSKIM GRAMATIKAMA 19. I 20. STOLJEĆA (str.57-72) hrvatskipdf 270 KB
Jadranka Savić
Stručni rad
 
EXCLAMATIONS IN STANDARD CROATIAN LANGUAGE  
USKLIČNE REČENICE U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU (str.73-83) hrvatskipdf 286 KB
Dubravka Smajić
Stručni rad
 
DE LITTERIS IN KAŠIĆ'S GRAMMAR  
DE LITTERIS U KAŠIĆEVOJ GRAMATICI (str.84-100) hrvatskipdf 236 KB
Loretana Despot
Izvorni znanstveni članak
 
VERB MOODS AND TENSES IN OLD CROATIAN GRAMMARS  
GLAGOLSKI NAČINI I VREMENA U STARIM HRVATSKIM GRAMATIKAMA (str.101-126) hrvatskipdf 349 KB
Ljiljana Kolenić
Izvorni znanstveni članak
 
WHO IS THE TRANSLATOR OF THE DOCUMENT "A' HORVÁTOK A' MAGYAROKNAK"  
TKO JE PREVODITELJ SPISA "A' HORVÁTOK A' MAGYAROKNAK" (str.127-146) hrvatskipdf 308 KB
Stjepan Lukač
Izvorni znanstveni članak
 
RECORDING OF THE "JER" SOUND IN THE BOOK OF PSALMS IN THE GLAGOLITIC BREVIARY FROM 1491  
BILJEŽENJE "JERA" U PSALTIRU PRVOTISKA BREVIJARA IZ 1491. GODINE (str.147-156) hrvatskipdf 236 KB
Milka Lukić
Izvorni znanstveni članak
 
THE INFLUENCE OF MANDIĆ'S "UPUTJENJA" ON RELKOVIĆ'S "KUCHNIK"  
UTJECAJ MANDIĆEVOG "UPUTJENJA" NA RELKOVIĆEV "KUCHNIK" (str.157-169) hrvatskipdf 234 KB
Ana Pintarić
Izvorni znanstveni članak
 
THE GRAMMAR OF IGNJAT ALOJZIJE BRLIĆ (DESCRIPTION OF UNALTERABLE PARTS OF SPEECH)  
GRAMATIKA IGNJATA ALOJZIJA BRLIĆA (OPIS NEPROMJENJIVIH RIJEČI) (str.170-181) hrvatskipdf 262 KB
Ivo Pranjković
Izvorni znanstveni članak
 
THE GRAMMAR IN PRIMARY SCHOOL  
SLOVNICA U PUČKOJ ŠKOLI (str.182-188) hrvatskipdf 205 KB
Irena Vodopija
Izvorni znanstveni članak
 
KVETOSLAVA KUČEROVÁ: HRVATI U SREDNJOJ EUROPI, MATICA HRVATSKA - MATICA SLOVAČKA ZAGREB, ZAGREB 1998. (str.189-195) hrvatskipdf 125 KB
Sanja Vulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ANTUN MANDIĆ: UPUTJENJE K'SLAVONSKOMU PRAVOPISANJU ZA POTREBU NARODNIEH UCSIONICAH U KRALJEVSTVU SLAVONIJE 1779., MATICA HRVATSKA, OSIJEK 1998. (str.195-198) hrvatskipdf 86 KB
Ljiljana Kolenić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZBORNIK O TOMI MATIĆU, HRVATSKI STUDIJI, ZAGREB 1998. (str.199-203) hrvatskipdf 161 KB
Ljiljana Kolenić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DIANA STOLAC: HRVATSKO POMORSKO NAZIVLJE, ICR, BIBLIOTEKA DOMETI, RIJEKA 1998. (str.203-206) hrvatskipdf 90 KB
Ljiljana Kolenić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PETI HRVATSKI FILOLOŠKI SKUP, OPATIJA, 28.-30. LIPNJA 1999. (str.207-208) hrvatskipdf 33 KB
Branko Kuna
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 36.880 *