hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinac 2008.

Objavljen na Hrčku: 29. 12. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Usporedba vremena uključenja glasa u govoru teško nagluhih, gluhih i čujućih ispitanika (str.1-10) hrvatskipdf 83 KB
The Comparison of Voice-Onset-Time in the Speech of Hard-Of-Hearing, Deaf and Hearing Subjects (str.1-10)  
Luka Bonetti, Ana Bonetti, Maja Pavić
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi prema integraciji gluhe djece, znakovnom jeziku i uključivanju tumača za znakovni jezik u redovne vrtiće i škole (str.11-30) hrvatskipdf 1 MB
The Structure of Teachers' Attitudes Towards Integration of Deaf Children and Youth, Sign Language and Support Of Educational Interpreters in Regular Educational Settings (str.11-30)  
Branka Bosnar, Sandra Bradarić-Jončić
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi ucitelja povijesti redovnih osnovnih škola prema integriranim učenicima oštećena sluha i učenicima s poremećajima govorno - jezične komunikacije te specifičnim teškoćama u učenju (str.31-50) hrvatskipdf 129 KB
Attitudes of History Teachers in Regular Elementary Schools Towards Integrated Hearing Impaired Pupils and Pupils With Speech and Language Disorders in Communication and Specific Difficulties in Studying (str.31-50)  
Adinda Dulčić, Koraljka Bakota
Izvorni znanstveni članak
 
Oštećenje grafemskog spremnika i agrafija - prikaz slučaja (str.51-61) hrvatskipdf 158 KB
Graphemic Buffer Impairment and Agraphia – a case study (str.51-61)  
Ana Leko, Behlul Brestovci
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike između majki i očeva djece s cerebralnom paralizom u rizičnim i zaštitnim faktorima te prilagodbi (str.63-78) hrvatskipdf 116 KB
Differences Between Mothers and Fathers of Children with Cerebral Palsy in Risk Factors, Resistance Factors and Adjustment (str.63-78)  
Tamara Martinac Dorčić
Izvorni znanstveni članak
 
Neke karakteristike kvalitete života osoba sa i bez malignog oboljenja (str.79-98) hrvatskipdf 161 KB
Some Characteristics of the Quality of Life of People with and without Malignant Disease (str.79-98)  
Renata Pinjatela
Izvorni znanstveni članak
 
Bihevioralni pristup u sprečavanju i uklanjanju nepoželjnih oblika ponašanja i podučavanju djece s autizmom predškolske dobi (str.99-110) hrvatskipdf 257 KB
Evaluation of behavioral procedures used in programs for prevention and intervention for challenging behavior and teaching children with autism (str.99-110)  
Jasmina Stošić
Izvorni znanstveni članak
 
Postoji li povezanost između stupnja motoričkog poremećaja i kvalitete obiteljskog života kod žena? (str.111-118) hrvatskipdf 68 KB
Relations Between the Degree of Motor Disorders and Quality of Family Life of Women (str.111-118)  
Tatjana Tarandek
Izvorni znanstveni članak
 
Obitelj - sustav dinamičnih odnosa u interakciji (str.119-128) hrvatskipdf 86 KB
Family - system of dynamic relationships in interaction (str.119-128)  
Ana Wagner Jakab
Pregledni rad
 
Prva obavijest - 5. međunarodni simpozij "Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala" (str.129-130) hrvatskipdf 871 KB
Vijest  
Posjeta: 38.470 *