hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinac 2008.

Objavljen na Hrčku: 12. 1. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Proširena funkcija korisnosti i inverzne funkcije potražnje (str.1-12) hrvatskipdf 478 KB
Ilko Vrankić
Izvorni znanstveni članak
 
Inozemna izravna ulaganja u funkciji izvoza: slučaj Hrvatske (str.13-27) hrvatskipdf 289 KB
Mislav Jošić
Izvorni znanstveni članak
 
Komparativna analiza determinanti inozemnih izravnih ulaganja u Hrvatsku i odabrane zemlje EU (str.29-44) hrvatskipdf 505 KB
Sanja Franc
Pregledni rad
 
Modeliranje turističke potražnje Republike Hrvatske modelom višestruke linearne regresije (str.45-60) hrvatskipdf 330 KB
Vlasta Bahovec, Ksenija Dumičić, Anita Čeh Časni
Izvorni znanstveni članak
 
Investicijski fondovi na hrvatskom tržištu kapitala: strategije trgovanja i kretanje tržišta (str.61-77) hrvatskipdf 296 KB
Iva Čondić Jurkić, Tajana Dadić
Izvorni znanstveni članak
 
Poredbena analiza indeksa nejednakosti industrije otvorenih investicijskih fondova u Hrvatskoj od 1999. do 2007. (str.79-98) hrvatskipdf 353 KB
Mirna Valdevit, Irena Ćibarić, Berislav Žmuk
Prethodno priopćenje
 
Evaluacija skupine prognostičkih modela primjenom dvostrukog eksponencijalnog izglađivanja (str.99-116) hrvatskipdf 351 KB
Zdenka Gogala, Gordan Žanić
Pregledni rad
 
Istraživanje kreditnog kanala u Republici Hrvatskoj (str.117-129) hrvatskipdf 235 KB
Tomislav Ćorić
Pregledni rad
 
Utjecaj monetarnog agregata M4 i kamatnih stopa na CROBEX (str.131-139) hrvatskipdf 197 KB
Saša Jakšić
Pregledni rad
 
Institucionalno ustrojstvo upravljanja javnim dugom (str.141-155) hrvatskipdf 283 KB
Ana Andabaka
Pregledni rad
 
Analiza inozemnog duga RH modelom višestruke linearne regresije (str.157-178) hrvatskipdf 508 KB
Ivan Novak
Prethodno priopćenje
 
Komparativna analiza pokazatelja vanjske zaduženosti Republike Hrvatske i tranzicijskih zemalja (str.179-191) hrvatskipdf 273 KB
Hrvoje Jošić
Pregledni rad
 
Klaster analiza županija Hrvatske prema sredstvima dobivenim iz programa Europske unije (str.193-207) hrvatskipdf 536 KB
Nataša Kurnoga Živadinović, Petar Sorić
Pregledni rad
 
Otkrivanje porezne utaje iz informacijskog sustava porezne uprave metodom otkrivanja znanja iz baza podataka (str.209-222) hrvatskipdf 261 KB
Mirjana Pejić Bach, Mirjana Demonja
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga revizijskog odbora u povećanju eksternih i internih mehanizama korporativnog upravljanja (str.223-240) hrvatskipdf 316 KB
Boris Tušek, Davor Filipović, Ivana Pokrovac
Izvorni znanstveni članak
 
Kvaliteta računovodstvenih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj (str.241-254) hrvatskipdf 461 KB
Ana Oluić
Prethodno priopćenje
 
Kvaliteta - zadovoljstvo svih stakeholdera (str.255-274) hrvatskipdf 318 KB
Boris Sisek
Pregledni rad
 
Razvijenost prakse upravljanja znanjem u Hrvatskoj (str.275-288) hrvatskipdf 275 KB
Maja Vidović
Prethodno priopćenje
 
Doprinos ljudskog kapitala ekonomskom rastu u Hrvatskoj (str.289-301) hrvatskipdf 403 KB
Josip Tica, Damira Đukec
Izvorni znanstveni članak
 
Mogućnosti kontrole zdravstvene potrošnje - primjer Hrvatske (str.303-314) hrvatskipdf 301 KB
Vinko Barić, Šime Smolić
Pregledni rad
 
Modeli potpore socijalno ugroženim kućanstvima na primjeru potrošnje energije u Europskoj uniji (str.315-338) hrvatskipdf 416 KB
Vladimir Čavrak, Tomislav Gelo, Dominik Pripužić
Pregledni rad
 
Istraživanje povezanosti zadovoljstva asortimanom, lojalnosti i reputacije na poslovnom tržištu (str.339-351) hrvatskipdf 282 KB
Dubravka Sinčić Ćorić, Iva Vorkapić
Izvorni znanstveni članak
 
Koliki je stupanj potrošačke osviještenosti studentske populacije? (str.353-366) hrvatskipdf 261 KB
Vesna Brčić Stipčević, Sanda Renko
Prethodno priopćenje
 
Anketno istraživanje o znanju i percepciji stranih jezika studenata Ekonomskog fakulteta Zagreb (str.367-377) hrvatskipdf 230 KB
Fran Galetić, Višnja Golac
Stručni rad
 
Prikaz knjige MÜller,W., Gangl,M.:"Transitions from education to work in Europe - the integration of youth into EU labour markets" (str.379-383) hrvatskipdf 149 KB
Alka Obadić
Stručni rad
 
Prikaz knjige Greenspan,A.:"Age of the Turbulence" (str.385-387) hrvatskipdf 82 KB
Hrvoje Šimović
Stručni rad
 
Prikaz knjige Drury, C:"Management and cost accounting" (str.389-392) hrvatskipdf 112 KB
Sanja Broz Tominac
Stručni rad
 
IN MEMORIAM Akademik Ivo Perišin (str.393-395) hrvatskipdf 109 KB
Ivan Lovrinović
In memoriam, Nekrolog
 
IN MEMORIAM Prof. dr. sc. Ante Puljić (str.397-399) hrvatskipdf 124 KB
Mira Oraić
In memoriam, Nekrolog
 
Posjeta: 46.070 *