hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 130 No. 7-8, 2006.


Šumarski list,Vol. 130 No. 7-8
Datum izdavanja: kolovoza 2006.

Objavljen na Hrčku: 20. 1. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Kontrola podrijetla Pančićeve omorike (Picea omorika /Panč./ Purk.) iz plantaže kod Kaknja pomoću izoenzimskih biljega (str.295-304) hrvatskipdf 2 MB
Controlling the Serbian Spruce Origin (Picea Omorika /Panč./ Purk.) at the Kakanj Plantation with Isoenzyme Markers (str.304-304)  
Dalibor Ballian
Izvorni znanstveni članak
 
Morfološke razlike između američkoga bijelog jasena (Fraxinus americana L.) i pensilvanskoga jasena (F. pennsylvanica Marshall) unešenog u Hrvatsku (str.305-318) hrvatskipdf 3 MB
Morphological Differences Between White Ash (Fraxinus americana L.) and Green Ash (F. pennsylvanica Marshall) Introduced in Croatia (str.318-318)  
Dario Kremer
Izvorni znanstveni članak
 
Features of Assigned Beech Trees According to the Type of Felling in the Felling Areas of Bjelovarska Bilogora and their Influence on the Assortment Structure (str.318-319)  
Značajke doznačenih bukovih stabala po vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore i utjecaj na strukturu sortimenata (str.319-329) hrvatskipdf 2 MB
Marinko Prka
Izvorni znanstveni članak
 
Raste li drveće u šumi po pravilima zlatnog reza i Fibonaccijevog niza? (str.331-343) hrvatskipdf 3 MB
Do Trees in a Forest Grow by the Rules of the Golden Section and the Fibonacci Series? (str.342-343)  
Juraj Zelić
Pregledni rad
 
Park-šuma “Komrčar” na otoku Rabu – stanje i valorizacija (str.345-352) hrvatskipdf 1 MB
Park-Forest “Komrčar” on the Island of Rab – Condition and Valorization (str.352-352)  
Roman Rosavec
Stručni rad
 
Ozljeda ptica grabljivica – podaci za 2005. godinu (str.353-356) hrvatskipdf 678 KB
Injuries of Predator Birds – Data for 2005 (str.356-356)  
Viktor Šegrt, Emilio Menđušić, Goran Horvatović, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec
Stručni rad
 
Posjeta: 11.327 *