hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2008.

Objavljen na Hrčku: 28. 1. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.I-VI) hrvatskipdf 83 KB
Kazalo  
Dvije slavenske tiskovine 16. stoljeća iz hrvatskog područja otkrivene u biblioteci Civica u Vicenzi Knižice krsta Šimuna Kožičića (Rijeka 1531.) i Molitvenik (Venecija 1571.) (str.1-19)  
Due cinquecentine slave di area croata ritrovate nella Biblioteca Civica di Vicenza Le copie vicentine del Knižice krsta di Šimun Kožičić (Rijeka 1531) e del Molitvenik (Venezia 1571) (str.1-19) talijanskipdf 186 KB
Krassimir Stantchev
Izvorni znanstveni članak
 
Dvije slavenske tiskovine u zbirci Tornieri u biblioteci Bertoliana (str.21-44)  
I due paleotipi slavi della collezione Tornieri nella Biblioteca Bertoliana (str.21-44) talijanskipdf 583 KB
Cinzia Reghellin
Izvorni znanstveni članak
 
Abrahamova vizija između »kazivanja« i »prikazivanja« (str.45-61) hrvatskipdf 151 KB
Vision of Abraham between telling and showing (str.45-61)  
Marija-Ana Dürrigl
Izvorni znanstveni članak
 
Izravni objekt i njegove inačice u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku (str.63-86) hrvatskipdf 174 KB
Direct object and its variants in Croatian Church Slavonic (str.63-86)  
Jasna Vince
Izvorni znanstveni članak
 
Uzvici u hrvatskoglagoljskim tekstovima (str.87-135) hrvatskipdf 274 KB
Interjections in the Croatian Glagolitic texts (str.87-135)  
Ana Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Livanjski glagoljski fragment brevijara (str.137-190) hrvatskipdf 366 KB
THE LIVNO FRAGMENT OF A GLAGOLITIC BREVIARY (str.137-190)  
Marinka Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Tekstualna tradicija i revizija patrističkih brevijarskih tekstova (str.191-217)  
Textová tradice a revize patristic kých breviářních textů (str.191-217) češkipdf 185 KB
Petra Stankovska
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju pravopisa Lobkovicova psaltira iz 1359. godine: evolucija pisareva odnosa prema načelima bilježenja slijedova lu, ĺu, nu, ńu (str.219-266)  
К изучению орфографии Лобковицовой псалтыри 1359 года: эволюция отношения писца к принц ипам записи звукосочетаний lu, ĺu, nu, ńu (str.219-266) ruskipdf 283 KB
Софья ГАДЖИЕВА
Izvorni znanstveni članak
 
Jagićev srednji oblik glagoljice u svjetlu suvremene glagoljske paleografije (str.267-283) hrvatskipdf 583 KB
Jagić's middle form of the Glagolitic script in the light of the contemporary Glagolitic paleography (str.267-283)  
Marica Čunčić
Izvorni znanstveni članak
 
Translacija sv. Pavla Pustinjaka u hrvatskoglagoljskom II. Novljanskom brevijaru iz 1495. godine (str.285-312) hrvatskipdf 1 MB
Transfer of the relics of St. Paul the First Hermit in The Second Novi Breviary from 1495 (str.285-312)  
Vesna Badurina-Stipčević
Izvorni znanstveni članak
 
Darko Deković (str.313-317) hrvatskipdf 124 KB
Mirjana Crnić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Marica Čunčić, Oči od slnca – mîsal od oblaka. Izvori hrvatske pisane riječi. Zagreb 2003. (str.318-320) hrvatskipdf 134 KB
Marija-Ana Dürrigl
Recenzija, Prikaz slučaja
 
The Development of Literate Mentalities in East Central Europe, ed. by Anna ADAMSKA and Marco MOSTERT. Turnhout 2004. (str.320-327) hrvatskipdf 128 KB
Vida lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Многократните преводи в Южнославянското средно вековие, ur. Lora TASEVA, Roland MARTI, Marija JOVČEVA, Tatjana PENTKOVSKAJA. Sofija 2006. (str.339-347) hrvatskipdf 107 KB
Marija-Ana Dürrigl
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gottesdienstmenäum für den Monat Februar, Teil 2: 10. bis 19. Februar (izd. H. ROTHE). Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften Bd 113 – Patristica Slavica Bd 13. Paderborn-München-Wien-Zürich 2006. (str.347-348) hrvatskipdf 90 KB
Marija-Ana Dürrigl
Recenzija, Prikaz slučaja
 
LANA HUDEČEK, Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća. Zagreb 2006. (str.348-352) hrvatskipdf 135 KB
Milan Mihaljević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I, uspořádali Jan A. DUS, Petr POKORNÝ, Vyšehrad-Praha 2006. Příbĕhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II, uspořádal Jan A. DUS, Vyšehrad-Praha 2003. Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III, uspořádal Jan A. DUS, Vyšehrad-Praha 2007. (str.352-357) hrvatskipdf 114 KB
Vesna Badurina-Stipčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
MARIJA-ANA DÜRRIGL, Čti razumno i lipo. Ogledi o hrvatskoglagoljskoj srednjovjekovnoj književnosti. Zagreb 2007. (str.358-360) hrvatskipdf 114 KB
Dunja Fališevac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ŠIMUN KOŽIČIĆ, Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov. Rijeka,1531. Knjiga 1: Reprodukcija primjerka knjige iz Sveučilišne knjižnice u Wrocławu; Knjiga 2: Latinička transkripcija glagoljskoga teksta (s predgovorom i uvodom), priredila Anica NAZOR. Rijeka 2007. (str.360-365) hrvatskipdf 97 KB
Ivana Mulc
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Hamm i njegovo djelo, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb, 2. – 3. prosinca 2005., ur. Alojz JEMBRIH. Zagreb 2007. (str.365-372) hrvatskipdf 103 KB
Sandra Sudec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radosavljeva bosanska knjiga, Zbornik Krstjanina Radosava, priredila Anica NAZOR, Forum Bosnae 42/08, Sarajevo 2008. (str.372-375) hrvatskipdf 93 KB
Marinka Šimić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
SLAVIA 75 (2006) (str.376-378) hrvatskipdf 129 KB
Zdenka Ribarova, Slavomira Ribarova
Recenzija, Prikaz slučaja
 
SLAVIA 76 (2007) (str.378-381) hrvatskipdf 151 KB
Zdenka Ribarova, Slavomira Ribarova
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dvadeseta obljetnica smrti Biserke Grabar (1986. – 2006.) (str.382-384) hrvatskipdf 114 KB
Marinka Šimić
Vijest
 
Dvadeseta obljetnica smrti Josipa Leonarda Tandarića (1986.–2006.) (str.384-385) hrvatskipdf 87 KB
Marinka Šimić
Vijest
 
Četvrti hrvatski slavistički kongres (Varaždin – Čakovec, 5.-8. rujna 2006.) (str.386-393) hrvatskipdf 149 KB
Anica Vlašić-Anić
Vijest
 
Dvije glagoljske prinove u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (str.393-397) hrvatskipdf 99 KB
Ivan Kosić
Vijest
 
Biblija – Knjiga Mediterana par excellence (Split, 24.-26. rujna 2007.) (str.397-399) hrvatskipdf 89 KB
Vesna Badurina-Stipčević
Vijest
 
Izložba i katalog: Biblija kao tekst i knjiga. Autor: Tomislav VUK, Split 2007. (str.399-401) hrvatskipdf 91 KB
Vesna Badurina-Stipčević
Vijest
 
Slovo i Radovi Staroslavenskog instituta on-line (str.401-402) hrvatskipdf 86 KB
Antonio Magdić
Vijest
 
Svečano predstavljanje časopisa Slovo posvećenoga urednici Anici Nazor (str.402-404) hrvatskipdf 90 KB
Marica Čunčić
Vijest
 
Upute za oblikovanje priloga (str.407-408) hrvatskipdf 85 KB
Ostalo  
Posjeta: 36.349 *