hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 1997.

Objavljen na Hrčku: 4. 2. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Uz temu - PROGNANA HRVATSKA (str.193-193) hrvatskipdf 595 KB
Ljiljana Kaliterna
Uvodnik
 
TEMELJNE DEMOGRAFSKE ZNAČAJKE PROGNANIČKE POPULACIJE HRVATSKOG ISTOKA (str.195-216)  
BASIC DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE DISPLACED POPULATION FROM THE CROATIAN EAST (str.195-216) engleskipdf 11 MB
DEMOGRAPHISCHE GRUNDMERKMALE DER VERTRIEBENEN AUS DEM OSTEN KROATlENS (str.195-216)  
Dražen Živić
Izvorni znanstveni članak
 
MODEL MIRNE REINTEGRACIJE I MOGUĆNOST SUŽIVOTA (str.217-233)  
A MODEL OF PEACEFUL REINTEGRATION AND THE POSSIBILITY TO LIVE TOGETHER (str.217-233) engleskipdf 8 MB
DAS MODELL DER FRIEDLICHEN REINTEGRIERUNG UND MOGLICHKEITEN DES ZUSAMMENLEBENS (str.217-233)  
Antun Šundalić
Izvorni znanstveni članak
 
STAVOVI I MIŠLJENJA HRVATSKIH PROGNANIKA PREMA MIRNOJ REINTEGRACIJI HRVATSKOG PODUNAVLJA (str.235-258)  
ATTITUDES AND OPINIONS OF THE CROATIAN DISPLACED PERSONS CONSIDERING PEACEFUL REINTEGRATION OF THE CROATIAN DANUBE BASIN (str.235-258) engleskipdf 11 MB
EINSTELLUNGEN UND UBERLEGUNGEN KROATISCHER VERTRIEBENER ZUR FRIEDLICHEN REINTEGRIERUNG DES KROATISCHEN DONAUTALS (str.235-258)  
Vlado Šakić, Ivan Rogić, Slavko Sakoman
Izvorni znanstveni članak
 
STAVOVI I MIŠLJENJA PROGNANIKA IZ HRVATSKOG PODUNAVLJA PREMA SRPSKOM PUČANSTVU U TOM KRAJU (str.259-280)  
VIEWS AND OPINIONS OF THE DISPLACED FROM THE CROATIAN DANUBE BASIN TOWARDS THE SERBIAN POPULATION LIVING IN THE AREA (str.259-280) engleskipdf 11 MB
EINSTELLUNGEN UND UBERLEGUNGEN KROATISCHER VERTRIEBENER AUS DEM KROATISCHEN DONAUTAL ZUR DORTIGEN SERBISCHEN BEVOLKERUNG (str.259-280)  
Ivan Rogić, Vlado Šakić
Izvorni znanstveni članak
 
TKO SU MOGUĆI POVRATNICI NA HRVATSKI ISTOK? (str.281-291)  
WHO ARE POTENTIAL RETURNEES TO THE CROATIAN EAST? (str.281-291) engleskipdf 5 MB
WER KEHRT MOGLICHERWEISE IN DEN OSTEN KROATlENS ZURUCK (str.281-291)  
Ljiljana Kaliterna, Ivan Rimac
Izvorni znanstveni članak
 
PRIPRAVNOST NA POVRATAK (str.293-310)  
READINESS TO RETURN (str.293-310) engleskipdf 8 MB
BEREITSCHAFT ZUR RUCKKEHR (str.293-310)  
Vladimir Jelkić
Izvorni znanstveni članak
 
KATEGORIJE I BROJČANO STANJE KOLONISTA U SLAVONIJI I BARANJI IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA (str.311-325)  
CATEGORIES AND NUMBERS OF COLONISTS IN SLAVONIA AND BARANJA BETWEEN THE TWO WORLD WARS (str.311-325) engleskipdf 7 MB
KATEGORIEN UND ZAHL DER SIEDLER IN SLAWONIEN UND DER BARANJA ZWISCHEN DEN WELTKRIEGEN (str.311-325)  
Josip Vrbošić
Pregledni rad
 
UČESTALOST PTSP-a U SKUPINI PROGNANIKA I MOGUĆA POVEZANOST SA ZATOČENIŠTVOM U LOGORU (str.327-341) hrvatskipdf 7 MB
PTSD PREVALENCE IN REFUGEES FROM CROATIA AND ITS POSSIBLE RELATIONSHIP WITH BEING HELD IN DETENTION CAMP (str.327-341)  
DIE HAUFIGKEIT POSTTRAUMATISCHER STRESSREAKTIONEN UNTER VERTRIEBENEN UND DER MOGLICHE BEZUG ZUR INHAFTIERUNG IN GEFANGENENLAGERN (str.327-341)  
Dragica Kozarić-Kovačić, Tajana Ljubin, Mirjana Grubišić-Ilić, Sunčanica Ljubin-Sternak
Izvorni znanstveni članak
 
DOŽIVLJAJ OTUĐENOSTI PROGNANIKA I IZBJEGLICA: SAMOPERCEPClJA I PERCEPClJA STUDENATA SOCIJALNOG RADA (str.343-357) hrvatskipdf 8 MB
EXPERIENCING ALIENATION IN REFUGEES AND DISPLACED PERSONS: SELF-PERCEPTION AND PERCEPTION OF SOCIAL WORK STUDENTS (str.343-357)  
DAS GEFUHL DER ALIENIERUNG BEI FLUCHTLINGEN UND VERTRIEBENEN: SELBSTPERZEPTION UND PERZEPTION AUS DER SICHT VON STUDENTEN DER SOZIALARBEIT (str.343-357)  
Mladen Knežević
Izvorni znanstveni članak
 
MJERENJE PROMJENA NACIONALNIH STEREOTIPA: PRIMJENA METODE SYMLOG-a (str.361-372) hrvatskipdf 6 MB
MEASUREMENT OF NATIONAL STEREOTYPES· CHANGE USING SYMLOG METHOD (str.361-372)  
DIE MESSUNG VON VERANDERUNGEN NATIONALER STEREOTYPEN: DIE ANWENDUNG DER SYMLOG·METHODE (str.361-372)  
Željka Kamenov, Dinka Čorkalo
Izvorni znanstveni članak
 
ODRŽIVI RAZVOJ - KONCEPCIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA HRVATSKE (str.373-381) hrvatskipdf 4 MB
SUSTAINABLE DEVELOPMENT - THE CONCEPT OF CROATIAIS ECONOMIC DEVELOPMENT (str.373-381)  
HALTBARER FORTSCHRITT - DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGSKONZEPTION KROATlENS (str.373-381)  
Mirjana Dragičević
Pregledni rad
 
Davor Runtić TAKO SMO BRANILI VUKOVAR (str.385-388)  
Dražen Živić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
HRVATSKA KAO SOCIJALNA DRŽAVA: ZADANOSTI I USMJERENJA Revija za socijalnu politiku, god. 3, br. 3-4, 1996. (str.388-395)  
Zdenko Zeman
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Philip J. Cohen SERBIA'S SECRET WAR - PROPAGANDA AND THE DECEIT OF HISTORY (str.395-399)  
Željka Mudrovčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
BLEIBURG 1945.-1995. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa (str.399-402)  
Dražen Živić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
FIUME: ITINERARI CULTURALI (RIJEKA: KULTURNI PRAVCI) (str.402-405)  
Mirela Malusa
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni znanstveni skup: KONFESIONALNE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ I NJIHOVA ULOGA U PROCESIMA INTEGRACIJE HRVATSKOG DRUŠTVA (str.409-416)  
Neven Duvnjak
Sažetak sa skupa
 
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE REDUCTION OF DRUG RELATED HARM Pariz, 23.-27. III. 1997. (str.416-418)  
Benjamin Perasović
Sažetak sa skupa
 
Impressum Društvena istraživanja br. 28-29 hrvatskipdf 727 KB
Ostalo  
Sadržaj br. 28-29 hrvatskipdf 2 MB
Kazalo  
Posjeta: 19.339 *