hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 66 No. 2-3, 1996.


Datum izdavanja: siječnja 1997.

Objavljen na Hrčku: 19. 2. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Kršćanin u Hrvatskoj: izazovi i dileme. XXXVI. Teološko pastoralni tjedan za svećenike Zagreb, 16. - 18. siječnja 1996. Pozdravni telegrami (str.169-175) hrvatskipdf 2 MB
Franjo KUHARIĆ, Giovanni BATTISTA, Franjo KOMARICA, Ivo GUGIĆ, Pero ARAČIĆ, Marin ŠKARICA, Duško MORO, Marko JOSIPOVIĆ
Ostalo
 
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Kršćanin u Hrvatskoj: izazovi i dileme. Program XXXVI. Teološko-pastoralnog tjedna za svećenike 16.-18. siječnja 1996. »Kršćani, sjećajući se Gospodinove riječi ... ne mogu ništa žarče željeti nego da što širokogrudnije i uspješnije služe ljudima ovoga vremena.« (Gaudium et spes, t. 93). (str.176-177) hrvatskipdf 317 KB
Ostalo  
Tko je kršćanin? Novozavjetni vidici (str.179-199) hrvatskipdf 8 MB
Wer ist ein Christ? Die neutestamentliche Auslegungen und Auffassungen (str.179-199)  
Ivan ŠPORČIĆ
Izlaganje sa skupa
 
Kršćaninova specifičnost u svijetu prema II. vatikanskom saboru (str.201-225) hrvatskipdf 9 MB
Eigenartigkeit des Christen in der Welt nach dem II. Vatikanischen Konzil (str.201-225)  
Nikola DOGAN
Izlaganje sa skupa
 
Kršćani u povijesnim prekretnicama XX. stoljeća u Hrvatskoj (str.227-255) hrvatskipdf 12 MB
Christians in Historical Changes of XX. Century in Croatia (str.227-255)  
Jakov JUKIĆ
Izlaganje sa skupa
 
Pluralizam u Hrvatskoj - izazov za kršćanina (str.257-266) hrvatskipdf 4 MB
Pluralism in Croatia - A Challenge for Christians (str.257-266)  
Ivan Koprek
Izlaganje sa skupa
 
Demokracija: izazov, šansa i obveza za kršćanina (str.267-283) hrvatskipdf 6 MB
Christians and Democracy: Challenges, Chances and Obligations (str.267-283)  
Drago ŠIMUNDŽA
Izlaganje sa skupa
 
Pogođenost kršćana moralno-etičkom krizom pri kraju stoljeća (str.285-317) hrvatskipdf 13 MB
Betroffenheit der Christen durch die sittliche Krise um die Jahrhundertwende (str.285-317)  
Marijan VALKOVIĆ
Izlaganje sa skupa
 
Djelomično prihvaćanje vjere - kršćanstvo po izboru (str.319-345) hrvatskipdf 11 MB
Die Teilweise Annahme des Glaubens-Christentum nach Wahl (str.319-345)  
Stjepan KUŠAR
Izlaganje sa skupa
 
Pojačano zanimanje za Crkvu nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj (str.347-356) hrvatskipdf 3 MB
Un intéret éveille pour l'Eglise en Croatie après le changement démocratique (1990) (str.347-356)  
Marijan BIŠKUP
Izlaganje sa skupa
 
Hrvatski katolicizam: vjera ili običaj? (str.357-371) hrvatskipdf 6 MB
Der Kroatische Katholizismus: Glaube oder Brauchttum (str.357-371)  
Ivan GRUBIŠIĆ
Izlaganje sa skupa
 
Dušobrižnik u vrtlogu društvenih promjena (str.373-385) hrvatskipdf 5 MB
Clergy in Whirlpool of the Social Changes (str.373-385)  
Bono Zvonimir ŠAGI
Izlaganje sa skupa
 
Mijenja li se slika dušobrižnika u Crkvi? (str.387-402) hrvatskipdf 6 MB
Weather the Picture of the Priest in the Church is Changing? (str.387-402)  
Milan ŠIMUNOVIĆ
Izlaganje sa skupa
 
Stupnjevita crkvenost današnjeg kršćanina: realnost i opasnost (str.403-422) hrvatskipdf 7 MB
Gestufte Kirchlichkeit heutiges Christen: Wirklichkeit und Gefahr (str.403-422)  
Josip BALOBAN
Izlaganje sa skupa
 
Nove crkvene prilike - izazov redovništvu (str.423-449) hrvatskipdf 10 MB
Neue kirchlichen Umstände - Herausforderung für das Ordenswesen (str.423-449)  
Jakov MAMIĆ
Izlaganje sa skupa
 
Govor Katekizma Katoličke crkve o Bogu i čovjeku u kontekstu današnjeg vremena (str.451-468) hrvatskipdf 7 MB
Das Sprechen des »Katechismus der Katholischen Kirche« über Gott und den Menschen im Kontext der heutigen Zeit (str.451-468)  
Đuro ZALAR
Izlaganje sa skupa
 
Književni interesi - važan kriterij u izboru književnoumjetničkih i biblijskih tekstova u katehezi (str.469-493) hrvatskipdf 9 MB
(str.469-493)  
Ana Gabrijela ŠABIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Što je kršćanin? (str.495-498) hrvatskipdf 1 MB
Franjo KUHARIĆ
Ostalo
 
»Ambulate in dilectione - hodite u ljubavi« (str.499-501) hrvatskipdf 976 KB
Ćiril KOS
Ostalo
 
Zaključna riječ (str.502-503) hrvatskipdf 662 KB
Franjo KUHARIĆ
Zahvala
 
XXXVI. Teološko-pastoralni tjedan za svećenike, Zagreb 16. - 18. siječnja 1996. Kršćanin u Hrvatskoj: izazovi i dileme (str.505-507) hrvatskipdf 1 MB
Josip BALOBAN
Crtice
 
Izvješće o XX. simpoziju profesora teologije, Zagreb 9. - 10. travnja 1996. Mjesto teologije u Crkvi i društvu (str.509-533) hrvatskipdf 10 MB
(str.509-533)  
Vlado KOŠIĆ
Crtice
 
Promocija diplomanata na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 11. ožujka 1996. Dana 11. ožujka 1996. godine, prije potpisivanja Ugovora između Sveučilišta u Zagrebu i KBF-a, dekan Fakulteta prof. dr. Franjo Šanjek promovirao je 64 diplomantice i diplomanta u diplomirane teologe. Ovdje dokumentiramo njegov prigodni govor. (str.535-536) hrvatskipdf 648 KB
Ostalo  
Potpis Ugovora između Sveučilišta u Zagrebu i Katoličkog bogoslovnog fakulteta (str.537-554) hrvatskipdf 7 MB
Ostalo  
Brevard S. Childs, Die Theologie der einen Bibel, Band 1: Grundstrukturen, Herder, Freiburg – Basel – Wien 1994. (str.555-557) hrvatskipdf 1 MB
Ivan DUGANDŽIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Drago Šimundža, Ljudske vrijednosti i kršćansko poslanje, Crkva u svijetu, Split, 1995. (str.557-559) hrvatskipdf 1 MB
Nediljko Ante Ančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj (str.561-563) hrvatskipdf 656 KB
Index (str.561-563)  
Ostalo  
Adrese suradnika (str.565-565) hrvatskipdf 200 KB
Addresses of Contributors (str.565-565)  
Ostalo  
Posjeta: 18.092 *